Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Historia Koła

Historia i rozwój KOŁA PZW WSK KALISZ W 1946 roku powstaje w Kaliszu Zakład Napraw Samochodowych. Wśród pierwszych pracowników ówczesnego zakładu, znaleźli się również pierwsi wędkarze, którzy wędkowali już w okresie przedwojennym. Byli to wędkarze uprawiający sport wędkarski należąc do ZSTW „WARTA”, który to w tym okresie był organizacją działającą na terenie Kalisza. Było to wędkarstwo indywidualne. Z upływem czasu, wspólne przebywanie wędkarzy w zakładzie pracy, czy też nad wodami, doprowadza do tworzenia się kilkuosobowych grup koleżeńskich, które w dni wolne od pracy urządzały piesze lub rowerowe wyprawy wędkarskie. W latach 1949-1951 zorganizowano kilkanaście wspólnych wycieczek do miejscowości Grobowo, Janków, Chocz, Ruda Pomorska, nad wody Prosny. W 1952 roku na bazie istniejącego zakładu powstaje Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego. Z chwilą jej powstania następuje gwałtowny wzrost zatrudnienia, a tym samym wzrost ilości wędkarzy – członków istniejącego już Polskiego Związku Wędkarskiego, Którzy zrzeszani są w Kole PZW Kalisz Miasto. Wyraźnie daje się odczuć brak zorganizowanej działalności wędkarskiej w zakładzie. Na wniosek aktywistów wędkarskich – pracowników WSK, którzy pełnili społeczne funkcje w zarządzie Koła Kalisz Miasto, za jego zgodą i patronatem Rady Zakładowej ZZ Metalowców w czerwcu 1953 roku powstaje Sekcja PZW przy WSK Kalisz. Jej założycielami byli kol. Adamkiewicz Zygmunt, Karuk Stanisław i Kolinko Władysław. Pierwszym przewodniczącym Sekcji został wybrany kol. Adamkiewicz Zygmunt, który funkcję tą pełnił do 1974 roku, kiedy to nowym przewodniczącym został wybrany kol. Jędras Kazimierz. W czasie istnienia Sekcji zorganizowano wiele zawodów i konkursów wędkarskich. Przepracowano wiele godzin społecznie na rzecz miasta i zakładu. Z działalności sportowej należy podkreślić trzykrotne zdobycie Pucharu Przewodniczącego Koła Miejskiego w rywalizacji z innymi Sekcjami Kaliskich zakładów, oraz fakt, iż drużyna naszej Sekcji była filarem reprezentacji Koła Miasto. Zarząd Sekcji PZW WSK Kalisz przed powstaniem koła 1. Przewodniczący – kol. Jędras Kazimierz 2. V-ce przewodniczący – kol. Więcław Józef 3. Skarbnik – kol. Piwarski Władysław 4. Sekretarz – kol. Trawkowski Karol 5. Gospodarz – kol. Dinstel Waldemar 6. Członek – kol. Adamkiewicz Zygmunt 7. Członek – kol. Drapiński Jerzy Na koniec 1974 roku Sekcja liczyła 226 członków. Myśl utworzenia Koła od dłuższego czasu zaprzątała myśl aktywu wędkarskiej Sekcji jak również pozostałych członków. Powołano komisje ds. założenia Koła w osobach: Drapiński Jerzy, Jędras Kazimierz, Piwarski Władysław, która po wymianie korespondencji Uchwałą zarządu Okręgu Poznańskiego uzyskuje zgodę na założenie Koła. W dniu 9 lutego 1974 roku w klubie zakładowym „IKAR” w Kaliszu odbywa się pierwsze Walne Zebranie Wyborcze, na którym zostają wybrane władze Koła PZW przy WSK Kalisz. Ówczesne oblicze Koła było wynikiem 22- letniej działalności Sekcji – ukształtowane przez szerokie grono społeczników szeregowych członków. Koło z roku na rok wzrasta liczebnie. Od 1980 roku jest zawsze w czołówce Kół Okręgu kaliskiego – bierze udział we współzawodnictwie o najlepiej pracujące Kolo PZW w Okręgu Kaliskim i w latach 1980-1982 zajmuje 1-sze miejsce zdobywając na własność Puchar Przechodni ufundowany przez Zarząd PZW Okręgu Kaliskiego. Po przejściu na emeryturę w grudniu 1980 roku kol. Kazimierza Jędrasa nowym prezesem zostaje kol. Waldemar Belkner. Koło tak samo zdobywa I-wsze miejsce w w/w współzawodnictwie za rok 1983 zdobywając puchar przechodni II-ej edycji. Ostatnie lata są mniej sprzyjające do działania z przyczyn wszystkim znanym. Ograniczenia paliwowe, wzrost zanieczyszczeń wód nie sprzyjają, ani nie zachęcają. Tym bardziej należy się uznanie tym wszystkim członkom Koła, którzy swój czas i chęci poświęcają dla jego dobra. W 1985 roku Koło WSK obchodzi 10-lecie działalności. Zostaje zorganizowana wieczornica dla członków i sympatyków Koła. W tym, że roku również Koło nasze wychodzi z propozycją o zorganizowanie Zawodów o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza. Następnie w 1986 roku trwają rozmowy z Zarządem Koła Miasto o przydzielenie terenu pod hangar na terenie stanicy wędkarskiej w m. Szałe. W 1992 roku Koło zostaje w końcu organizatorem IV Zawodów Spławikowych o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza. Koło PZW przy WSK przez te wszystkie lata boryka się z brakiem miejsca na siedzibę Koła, cały czas zmienia miejsca, a to klub zakładowy „Ikar”, portiernia, zaplecze itd. Udaje się to w 1993 roku, gdy w dzierżawę od OSIR-u Koło bierze wieże sędziowską, która znajduje się na Szałe. Adaptuje ja i co roku konserwuje i od tego momentu jest miejscem wielu spotkań wędkarzy i zebrań Zarządu Koła. Stanica wędkarska, bo tak ją nazwano zostaje wyposażona z funduszy Koła i przy pomocy członków w urządzenia. Stanica ta cieszy się w śród wędkarzy po dzień dzisiejszy dużą popularnością. W 1993 roku zostaje założona Sekcja Seniora z uwagi na brak kontaktu z członkami Koła znajdującymi się na emeryturze. Zaczyna się obserwować spadek ilości członków i zainteresowania Kołem. Od września 1993 roku następuje zmiana prezesa Koła PZW przy WSK Kalisz funkcje tą obejmuje kol. Marian Małecki. Następuje systematyczny wzrost członków Koła. Zostaje położony większy nacisk na dalszy rozwój i reklamę Koła w Okręgu kaliskim. W roku tym Koło organizuje V edycję Zawodów spławikowych o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza, na którym obecny jest v-ce prezydent miasta J. Rogacki. Zawodnicy Koła zajmują IV miejsce. A dokładnie nieoceniony kol. Marian Małecki. Koło również bierze czynny udział w ochronie środowiska. W 1995 roku przeprowadza akcję oczyszczania terenu wokół Zb. Szałe. Prowadzi także działalność działalność zakresie ochrony wód i środowiska poprzez strażników SOP. W 1996 roku Koło zostaje poproszone o organizację II Regionalnych Zawodów Wędkarskich Zarządu Regionu NSZZ „S” WLP. Płd. w Kaliszu. Następnie w 1997 roku zawodnicy koła biorący udział VII Zawodach Spławikowych o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza zdobywają drużynowo I miejsce. Koło z roku na rok zdobywa coraz większe uznanie w oczach Zarządu Okręgu kaliskiego. W1997 roku Koło organizuje Mistrzostwa Okręgu kaliskiego Młodzieży do lat 18. Zawody w oczach przedstawicieli Zarządu Okręgu wypadły pozytywnie i pokazały sprawna organizację i zaangażowanie członków Koła. Rok później Koło wraz z Z.O. jest organizatorem Zawodów o Puchar okręgowego Kapitanatu Sportowego. A także ponownie organizatorem prestiżowych zawodów o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza. Niestety oprócz wspaniałych okresów w istnieniu Koła są i te niezbyt miłe. Odchodzą od nas na wieczny spoczynek nasi koledzy, długoletni działacze PZW i współzałożyciele naszego Koła. 9.10.1994 Kazimierz Jędras, w 1995 Władysław Piwarski, a 08.05.1998 Zygmunt Adamkiewicz. Dziękujemy wam koledzy, pamięć o Was zawsze będzie w naszych sercach. Byliście Tymi, którzy propagowali sport wędkarski, nigdy nieodmawiali pomocy, stworzyli nasze Koło i dzięki waszym wcześniejszym niemałym udziale Koło PZW przy WSK Kalisz jest obecnie jednym z wyróżniających się kół w Okręgu kaliskim. Jeszcze raz dziękujemy. W 1999 roku zawodnicy Koła PZW przy WSK Kalisz biorąc udział w Spławikowych Zawodach o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza deklasują zawodników z innych kół kaliskich, indywidualnie, drużynowo i wśród juniorów zdobywając I miejsca. We wrześniu 2000 roku drużyna juniorów Koła w Spinningowego Mistrzostwach Okręgu zajmuje III miejsce. Od 2001 roku funkcję prezesa naszego Koła przejmuje kol. Zbigniew Górka. W 2001 roku w odbywających się Spławikowych Mistrzostwach Okręgu drużyna naszego Koła zajmuje IV miejsce, a pierwsza zawodniczka w naszym Kole Marta Machowska IV miejsce. Natomiast we wrześniu 2001 roku drużyna juniorów w składzie Piotr Janaszczyk, Bartek Karczmarek, Patryk Pietrzak w Spinningowych Mistrzostwach Okręgu zajmuje I miejsce. Następnie w 1001 roku w Pucharze prezydenta Miasta Kalisza drużyna Koła klasyfikuje się na II miejscu. W maju 2003 roku Koło PZW przy WSK Kalisz wraz ze sklepem „Tołpyga” jest organizatorem Mistrzostw Wędkarskich Kalisza. Jest to największe przedsięwzięcie w roku. Były to zawody we wszystkich kategoriach, wystartowało 63 zawodników i okazały się wielkim sukcesem ze strony organizacyjnej. Również w maju 2003 roku w Spinningowych Mistrzostwach Okręgu zawodnik naszego Koła Piotr Janaszczyk indywidualnie zajmuje I miejsce. W roku 2004 po raz pierwszy zorganizowano klasyfikacje Grand Prix Koła w celu zachęcenia do rywalizacji w zawodach, rodzaju: Mistrzostw Spławikowych Koła, Zawody dł. wędki 5 metrów oraz Jesienne Zawody Spławikowo-Gruntowe. Suma punktów dawała poszczególne miejsca. Sklasyfikowano 60 zawodników-członków Koła. Lata 2001 – 2004 to lata zorganizowanych wielu wycieczek w różne regiony Polski, na nowe akweny wodne. Również widoczny jest wzrost liczebności członków Koła i to dzięki dobrej współpracy Prezesa Zbigniewa Górki, Skarbnika Wacława Wojtysia oraz sklepów wędkarskich Kaliszu, a przede wszystkim ze sklepem: Tołpyga”, sklepem „Jasny” i sklepem p. Krawczyka. Działalność Koła przez te 30 lat skupia się głównie na organizacji imprez wędkarskich, wycieczek, organizacji zawodów towarzyskich i mistrzowskich w poszczególnych dyscyplinach oraz wypoczynku sobotnio – niedzielnego. Członkowie naszego Koła weszli w skład Zarządu Okręgu biorąc czynny udział w pracach Okręgu kaliskiego. Miedzy innymi Prezes Koła kol. Górka Zbigniew został wybrany v-ce Prezesem Okręgu kaliskiego, kaliskiego Skarbnik Wojtyś Wacław v-ce Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Okręgu. Należy przypuszczać, że nowy Zarząd będzie kontynuował dobre tradycje Koła w roku 2005, w roku 30 lecia Koła PZW przy WSK Kalisz.A także w następnych latach. Pod red. Przemysława Górki.