Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

ZEBRANE SPRAWOZDAWCZE KOŁA ZACISZE

ZEBRANE SPRAWOZDAWCZE KOŁA ZACISZE

 

 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Zacisze z działalności

                                 w 2019 roku

 

                 Zarząd Miejskiego Koła PZW nr. 42 Zacisze

                                    w Siechnicach

  Uchwałą Zarządu Koła nr 6/12/2019 na podstawie

                         § 54 ust 5. Statutu PZW

                  Zwołuje w dniu 18 stycznia 2020 r.

 Walne zebranie sprawozdawcze Członków Koła Zacisze NR42

 Miejsce  zgromadzenia Gminnym Centrum Kultury w Siechnicach 

                                   Ul. Fabryczna 15                          

              Rozpoczęcie zebrania o godz. 16.00.

W przypadku braku obecności 50% członków koła, drugi termin ustala się na                             godz. 16.15 (§ 54 ust 8 Statutu)

  Przypominamy ,że udział w zebraniu jest statutowym prawem

           każdego Członka Koła. Statut PZW §13 pkt 1/1

                         Poniżej proponowany porządek obrad: 

1.       Otwarcie zebrania.

2.      Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.

3.      Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.

4.      Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

5.      Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6.      Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego

7.      Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność Zgromadzenia.

8.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2019 r.

9.      Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2019 r.

10.  Sprawozdanie merytoryczne i finansowe prowadzonej działalności na łowisku specjalnym

11.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

12.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.

13.  Omówienie realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Koła

14.  Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2020 r.

15.  Dyskusja.

16.  Wolne wnioski.

17.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2019 r.

18.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności gospodarczej na łowisku specjalnym za 2019 rok **

19.  Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

20.  Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.

21.  Podjęcie uchwał w sprawach:

- planu pracy na 2020 r.

- preliminarza finansowego na 2020 r.,

- zobligowania członków do wykonania pracy na rzecz Koła lub wniesienia ekwiwalentu za jej nie wykonanie *

- innych wniosków podjętych w trakcie zgromadzenia.

23.  Zakończenie obrad.

  Siechnice 09-grudzień 2019 r                      Zarząd Koła Zacisze       

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin