Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności - archiwum

OGŁOSZENIE!!!!

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
KOŁA ZACISZE W DNIU 29-11-2008 ROKU

                                                       OGŁOSZENIE!!!

  ZARZĄD MIEJSKIEGO KOŁA WĘDKARSKIEGO Nr 42 ZACISZE W SIECHNICACH

                       Na podstawie paragrafu 52 pkt.4 Statutu PZW

                                         ZWOŁUJE

        WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

                               CZŁONKÓW KOŁA ZACISZE.

Które odbędzie się w dniu 29-11-2008 roku o godzinie 17,00 w

  pierwszym terminie,lub o godzinie 17,30 w drugim terminie w

     budynku siedziby koła ul.Wiosenna 7(sala Rady Miasta)

                                         Porządek obrad:

1- Wybór przewodniczącego zgromadzenia.

2- Stwierdzenie czy zebranie jest władne do podejmowania uchwał.

3- Przyjecie porządku dziennego obrad.

4- Sprawozdanie Zarządu Koła za rok 2008

5- Omówienie przychodów irealizacji wydatków koła w 2008 roku.

6- Sprawozdania :Komisji Rewizyjnej,SSR,Rzecznika dyscyplinarnego,

    Sądu koleżenskiego .wbór Delegata na Walne zebranie Okręgu.

7- Udzielenie Członkom Zarządu Koła absolutorium za 2008 rok

8- Wybór komisji Skrutacyjnej.

9- Wybór,Prezesa,Członków Zarządu Koła,Sądu Koleżeńskiego,

     Komisji Rewisyjnej Koła.Delegata na Okręgowy Zjazd.

10- Wystąpienie przedstawiciela ZO PZW

11- Dyskusja i zgłaszanie uchwał

12- Podjęcie uchwał

13- Wolne wnioski

14- Zakończenie obrad.

Uwaga:Zgodnie ze Statutem PZW par.52 pkt 8 Walne Zgromadzenie Koła

           są władne do podejmowania uchwał ,w pierwszym ,przy obecności

          powyżej1/2 uprawnionych do głosowania ,lub w drugim terminie,bez

          względu na liczbę uczestników zgromadzenia. Drugie zgromadzenie

          odbędzie się w tym samym dniu ogodz.17,30.

Siechnica 4-10-2008 rok                                     po/Prezesa Koła Zacisze

                                                                           Zbigniew Felsztyński

Poleć znajomemu

Załączniki

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin