Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Składki 2013

Składki | 2013-03-07 | Publikujący: Koło PZW Zagórz

Uchwała nr 1/12/12 Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie reasumpcji uchwały ZO z dnia 20.10.2012 nr 1/10/2012 dotyczącej wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2013 r.

Uchwała nr 1/10/2012 z dnia 20.10.2012 otrzymuje brzmienie:

 

 

 

I. Wody ogólnodostępne na obwodach rybackich:

 

Członkowie PZW: 

 

1.        Składka roczna:

podstawowa pełna - 180 zł,

ulgowa dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 120 zł

2.        Zasady stosowania ulg i zwolnień:

 

a.        członkowie PZW Okręgu Krosno odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami" są 

zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,

 

b.       członkowie PZW Okręg Krosno odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW",     a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z opłat egzaminacyjnych i opłaty wpisowego,

 

c.        członkowie innych okręgów są zwolnieni ze składki korzystają z ulg i zwolnień na zasadnie wzajemności,

 

d.       opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

 

3.        Składka roczna dla członka - uczestnika pełna - 60 zł,  wody nizinne - 50 zł.

 

      Składka okręgowa wniesiona przez uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach 

 

      nizinnych w całym kraju,

 

4.        Składka okresowa jeden dzień na wodach górskich - 40 zł,

 

5.        Składka okresowa jeden dzień na wodach nizinnych - 30 zł,

 

Przy składkach okręgowych jednodniowych nie stosuje się ulg i zwolnień.

 

6.        W razie rezygnacji z ulgi na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki

 

podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 

 

 

II. Składki na łowiska poza obwodami rybackimi.

 

Składka roczna członków PZW:

 

•         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd                  - 100 zł,

 

•         na zbiorniki w Hłomczy 1,3,4                                           - 100 zł,

 

•         na zbiorniki w Hłomczy 2,5                                              - 100 zł,

 

•         na stawy Sanok Sosenki                                                   - 100 zł,

 

•         na zbiorniki w Rzepedzi                                                   - 80 zł,

 

•         na zbiornik w Jedliczu                                                     - 80 zł,

 

•         na zbiornik w Dukli                                                         - 100 zł,

 

•         na zbiornik w Haczowie                                                   - 50 zł,

 

•         na zbiorniki w Temeszowie                                              - 100 zł,

 

•         na zbiornik Nozdrzec - Izdebki                                         - 50 zł,

 

•         na zbiornik w Baligrodzie                                                - 50 zł,

 

•         na zbiornik w Cisnej                                                        - 50 zł.

 

Składka jednodniowa członków PZW:

 

•         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd                  - 25 zł,

 

•         na zbiorniki w Hłomczy                                                   - 20 zł,

 

•         na stawy Sanok Sosenki                                                   - 20 zł,

 

•         na zbiorniki w Rzepedzi                                                  - 20 zł,

 

•         na zbiornik w Jedliczu                                                    - 12 zł,

 

•         na zbiorniki w Polance                                                    - 12 zł,

 

•         na zbiornik w Dukli                                                         - 15 zł,

 

•         na zbiornik w Haczowie                                                   - 12 zł,

 

•         na zbiorniki w Temeszowie                                              - 25 zł,

 

•         na zbiorniki w Nozdrzec - Izdebki                                    - 12 zł,

 

•         na zbiornik w Baligrodzie                                                - 12 zł,

 

•         na zbiornik Glinianka w Turaszówce                                - 12 zł,

 

•         na zbiorniki w Bartoszowie                                              - 12 zł,

 

•         na zbiornik w Cisnej                                                       - 12 zł.

 

W składkach stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół - gospodarzy łowisk

 

z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

 

 

 

III. Opłaty za wędkowanie na obwodach rybackich dla niezrzeszonych i obcokrajowców wynoszą:

roczna podstawowa pełna                                                          - 700 zł,

jednodniowa na wody górskie                                                    - 70 zł,

roczna podstawowa na wody nizinne                                          - 500 zł,

jednodniowa na wody nizinne                                                    - 50 zł.

Niezrzeszeni i cudzoziemcy opłaty za wędkowanie wnoszą jedynie w wyznaczonych punktach sprzedaży.

 

 

 

IV. Składka na łowisko ochronne San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

roczna                                                                                      - 1500 zł,

jednodniowa                                                                             -     75 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska.

 

 

 

7.        Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu w obwodach rybackich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona.

 

8.       Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.

 

9.       Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni - dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich" oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.

 

10.    Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.

 

11.    Wymieniona w pkt. 9 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich" okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich" gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone - należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.

 

12.    Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.

 

13.    Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

 

14.    Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich" okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.

 

15.    W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.

 

16.    Składki roczne wymienione w pkt.1 mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach sprzedaży opłat. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach sprzedaży opłat.

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.