Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin

Regulamin połowu na łowisku Czarne Doły - ważny od 01.02.2017r.

 

1. Prawo połowu na Łowisku mają członkowie PZW, którzy posiadają aktualne Karty Połowu wydane przez Zarząd Koła.

 

2. Łowimy codziennie w godzinach otwarcia Łowiska zgodnie z RAPR, a w każdą sobotę oraz dzień przedświąteczny można łowić w nocy.

 

3. Połów dozwolony jest na dwie wędki w obrębie jednego stanowiska (można łowić z osobą towarzyszącą).

 

4. Przed rozpoczęciem łowienia należy dokonać wpisu w Książce Obecności, a po zakończeniu odnotować wynik połowu.

 

5. Do Karty Połowu wpisujemy ryby objęte limitem zapisując: gatunek, czas połowu i wymiar (każdą rybę w osobnej rubryce).

 

6. Limit dzienny połowu wynosi:

 

a) 3 szt. ryb limitowanych (w tym 2 drapieżniki, jednak tylko 1 sum)

b) karaś – 3 szt.

c) płoć – 5 szt.

 

UWAGA! Złowienie 3 szt. ryb limitowanych i umieszczenie ich w siatce oznacza koniec łowienia w danym dniu.

 

7. Połów drapieżnika dozwolony jest z użyciem jednego haczyka, zabrania się używać wątroby jako przynęty.

 

8. Złowiona ryba drapieżna powyżej wymiaru ochronnego obowiązkowo musi być zabrana przez łowiącego i wpisana do Karty Połowu.

 

9. Zabrania się łowić na grobli czołowej oraz na przeciwległym brzegu.

 

10. Biwakowanie na terenie Łowiska dozwolone jest tylko podczas połowu nocą.

 

11.  Zezwala się na stosowanie przynęt zgodnie z RAPR.

 

12.  Do kontroli przestrzegania powyższego Regulaminu upoważnieni są członkowie Koła posiadający aktualne Karty Połowu.

 

13. W dniu zawodów Łowisko  jest wyłączone z łowienia.

 

14. Sprawy nie objęte powyższym Regulaminem regulują przepisy PZW.

 

15. Koło PZW Zamarski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz strat materialnych wynikłych na terenie łowiska.

 

16. Nie stosowanie się do regulaminu grozi zmniejszeniem limitu połowu, do odebrania karty włącznie.

 

17. Zakaz zabijania ryb na łowisku za wyjątkiem miejsc wyznaczonych.

 

18. Przechowywanie i przenoszenie ryb na łowisku dozwolone tylko przy użyciu siatek.


Regulamin obowiązuje od 01.02.2017r.

 
Limit połowu ryb

Gatunek sztuk na sezon
   
KARP / AMUR / LIN 24 szt.
 KARAŚ 40 szt.
[w tym 4 szt. ryb drapieżnych - sum, szczupak,sandacz]
1/2 LIMITU
12 szt. (w tym 2 drapieżniki), karaś - 20 szt.
   

 

 

Wymiary ochronne na łowisku

Gatunek Wymiar [cm] Gatunek Wymiar [cm]
       
KARP 35 SUM 70
       
LIN 35 KARAŚ 25
       
SANDACZ 55 LESZCZ 40
       
SZCZUPAK 55

 

 

Okresy ochronne na łowisku

Gatunek okres ochronny
   
SZCZUPAK / SANDACZ łowimy od 01.06.
   
SUM łowimy od 01.07.
(w przypadku suma limit dobowy wynosi tylko 1 szt.)