PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/zgpzw

Aktualności

Polskie Towarzystwo Rybackie przeciwko kłusownictwu

Aktualności | 2009-03-11 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Prezes ZG PZW kol. Eugeniusz Grabowski otrzymał pismo skierowane przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Rybackiego na ręce posła Marka Biernackiego, przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a także do wiadomości posłów: Wiesława Wody, Stanisława Wziątka i  Jarosława Zielińskiego, zastępców przewodniczącego Komisji Ais Sejmu RP. W piśmie, podpisanym przez p.o. prezesa pana Mariana Tomalę, wskazano na rosnące zagrożenie dla gospodarki rybackiej ze strony kłusownictwa i nielegalnych połowów ryb. Zdaniem PTR, mimo iż powołano od 1985 roku Państwową Straż Rybacką, która na miarę posiadanych środków wypełnia swoje zadania, to nadal dysponuje zbyt mała liczba etatów oraz odpowiednich środków w budżetach wojewodów. Zdaniem ZK PTR optymalny stan zatrudnienia strażników w Polsce powinien wynosić od 1200 do 1500 osób, wobec obecnie pracujących 380 funkcjonariuszy, którzy mają do skontrolowania ok. 620 tys. ha wód. ,,Tymczasem, przy znacznym rozwoju motoryzacji, łączności komórkowej, rozwoju turystyki, zabudowy działek nad wodami problem kłusownictwa i nielegalnych połowów ryb zaczyna narastać. Jednak o potrzebie podjęcia skuteczniejszych działań w zakresie zwalczania tych procederów głośno mówi się jedynie w gronie wędkarzy i rybaków śródlądowych’’ – pisze Marian Tomala i wzywa posłów do omówienia tej problematyki na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciel PSRyb, oraz organizacji rybackich i wędkarskich, celem podjęcia dalszych skuteczniejszych niż dotychczas działań dla zwalczania kłusownictwa.

 

ZG PZW w pełni popiera wnioski i propozycje Polskiego Towarzystwa Rybackiego i będzie aktywnie wspierać działania zmierzające do podjęcia tematyki zwalczania kłusownictwa na forum Sejmu RP.

 

Antoni Kustusz

rzecznik prasowy ZG PZW