PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/zgpzw

Aktualności

Posiedzenie Rady Naukowej ZG PZW

Aktualności | 2019-10-24 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

24 października 2019 r. w siedzibie Domu Wędkarza w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy ZG PZW. Obradom przewodniczył Prof. dr hab. Piotr Hliwa. W posiedzeniu uczestniczył Prezes ZG PZW – kol. Teodor Rudnik, Wice Prezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak i Sekretarz ZG PZW – kol. Beata Olejarz.


Głównym punktem posiedzenia Rady Naukowej było zajecie stanowiska i opracowanie opinii w sprawie kierowanych wniosków i pytań dotyczących m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, metodyki odłowów kontrolnych, porównania wysokości odłowów wędkarskich i profesjonalnych, na wodach krajowych.


Zaproszony na posiedzenie Dyrektor Biura ZO PZW w Ciechanowie – kol. Adam Gierej, przedstawił członkom Rady Naukowej projekt badań z zastosowaniem technik telemetrycznych i hydroakustycznych mających za zadanie określenie efektywności prowadzenia zarybień dużymi osobnikami ryb drapieżnych – szczupaka.


[MM]

Zdjęcia