PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/zgpzw

Aktualności

Pora uregulować zasady turystyki wodnej

Aktualności | 2009-07-03 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W Domu Wędkarza w Warszawie 30 czerwca odbyło się spotkanie związane z potrzebą omówienia różnorodnych zagrożeń dla gospodarki rybacko-wędkarskiej, szczególnie na wodach górskich, ze strony masowej turystyki wodnej. O skali tych zagrożeń informowali w piśmie do Ministra Środowiska członkowie stowarzyszenia Klub Wędkujących Internautów, którzy przesłali swoja petycję także do wiadomości ZG PZW.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Okręgu PZW w Zamościu z prezesem ZO PZW Jerzym Wiatrem, członkowie Salmo Club Zamość, Teresa Zań z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Agnieszka Zielińska, kierownik Wydziału ds. Gospodarki Rybackiej RZGW w Warszawie. Na spotkanie nie przybyli,  pomimo zaproszenia, przedstawicieleWWF, PTTK i Polskiego Związku Kajakowego

 

Członkowie Salmo Club Zamość przedstawili prezentację ukazująca skalę zagrożeń ze strony turystyki kajakowej na rzekach Roztocza. Po zapoznaniu się z materiałami prezentującymi rodzaje i skalę zagrożeń dla rybostanów rzek górskich, ale nie tylko górskich, oraz po wielostronnej dyskusji, uznano, że najpilniejszym zadaniem jest ustalenie w urzędach marszałkowskich stanu prac nad opracowaniem miejscowych programów rozwoju turystyki, zwłaszcza turystyki wodnej, a także ustalenie, w kontakcie z wojewodami, zasad regulujących organizacje ruchu turystycznego na ciekach, w których bytują ryby cenne dla wędkarzy. Przedstawiciele Salmo Clubu postulowali wprowadzenie w okresie letnim zakazu poruszania się kajakami oraz organizacji spływów kajakowych w godzinach do 10.00 oraz po 17.00, a także ustalenia dziennych limitów przepływu kajaków na poszczególne cieki.

 

Na zakończenie postanowiono, iż ZG PZW zbada skalę występowania tego zagrożenia dla gospodarki rybacko-wędkarskiej w okręgach PZW, a następnie opracuje wspólne wystąpienie z propozycjami uregulowania tej sprawy przez wszystkich zainteresowanych.

 

Antoni Kustusz

rzecznik prasowy ZG PZW