PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/zgpzw

Aktualności

Wpływ elektrowni na ryby - Konferencja naukowa

Aktualności | 2020-09-11 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

 

10 września br. przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego uczestniczyli w konferencji naukowej „Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowanych przez energetykę węglową” zorganizowanej w Warszawie przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Koalicja Ratujmy Rzeki.

 

Podczas konferencji prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk zaprezentował wyniki pierwszych w Polsce badań dotyczących strat w ichtiofaunie Wisły i Narwi powodowanych przez elektrownie termiczne z otwartym systemem chłodzenia. To pierwsza próba tego typu oszacowania w Polsce. Otrzymane wyniki są porażające i pokazują skalę zniszczenia, jakie elektrownie powodują w przyrodzie polskich rzek. Naukowcy skupili się na dwóch, z siedmiu tego typu na Wiśle, obiektach – elektrowni Ostrołęka i Kozienice. 

 

W pierwszej kolejności naukowcy określili aktualny stan gatunkowy ichtiofauny Wisły i Narwi w rejonie obu elektrowni. Równolegle zbadano liczbę zagęszczenie dryfujących larw i wczesnych form narybkowych ryb (ichtioplanktonu) tuż przed wlotem do kanału doprowadzającego wodę do elektrowni. Otrzymane wyniki pokazują, że tylko tu w 2019 roku zginęło ponad 300 mln szt. narybku i wczesnych form narybkowych z 12 gatunków (blisko 10 gatunków chronionych). 

 

Wysoka śmiertelność ryb, w połączeniu z innymi szkodliwymi czynnikami generowanymi przez funkcjonowanie elektrowni, prowadzi do głębokich, często nieodwracalnych zmian w populacji  ryb zamieszkujących rzeki, przy których posadowiono elektrownie termiczne. Działalność jednej z nich, elektrowni Kozienice, może istotnie negatywnie oddziaływać na trzy obszary Natura 2000, w której głównym przedmiotem ochrony jest boleń. Naukowcy przedstawili szereg rekomendacji, m.in. postulat  mówiący o ograniczeniu mocy elektrowni i ilości pobieranej z rzek wody w okresie rozrodu ryb.

[MS]


Zdjęcia