Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW, 27.09.2008 r.

Aktualności | 2008-09-29 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

XXIX KZD zwołany, składki ustalone

W Domu Wędkarza w Warszawie 27 września br. obradował pod przewodnictwem prezesa Eugeniusza Grabowskiego, Zarząd Główny PZW. Posiedzenie poprzedziło Prezydium ZG PZW, które odbyło się 26 września, również w Domu Wędkarza.


W pierwszej części obrad podjęto uchwały w sprawie zwołania XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZW, który odbędzie się w dniach 22-24 października 2009 r. w Spale. W uchwale określono także zadania i terminy prac przygotowawczych do XXIX KZD. Jednocześnie przyjęto ordynację wyborczą do władz i organów PZW w kampanii sprawozdawczo-wyborczej 2009 r. do XXIX KZD uwzględniającą zapisy nowego Statutu PZW.


Następnie przedyskutowano propozycje Prezydium ZG PZW w sprawie struktury okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód, którą przedstawił kol. Janusz Nyk, składki członkowskiej w 2009 r. oraz założeń do opracowania budżetu na 2009 r., które przedstawił kol. Waldemar Gozdek, skarbnik ZG PZW. Po dyskusji uchwały w tych sprawach zostały przyjęte większością głosów. W sprawie struktury składek okręgowych ustalono, iż we wszystkich okręgach do dnia 30 listopada każdego roku będą podejmowane uchwały dotyczące ustalenia składek na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnie dostępnych użytkowanych przez dany okręg, wszystkimi dopuszczonymi metodami, zgodnie z zasadami zawartymi w RAPR, które nie mogą być uzupełniane żadnymi dodatkowymi świadczeniami ze strony wędkujących. Składki okręgowe będą miały następującą strukturę podstawową: składka roczna podstawowa – pełna dla członków PZW, składka roczna ulgowa dla członka PZW, składka roczna dla członka uczestnika PZW, składka okresowa dla członka PZW oraz opłaty dla niezrzeszonych. W składkach na ochronę i zagospodarowania wód zarządy okręgów PZW mogą ustalać ulgi wynikające z: rezygnacji przez wędkarza z z pewnych metod wędkowania lub deklaracji wędkarza o chęci korzystania tylko z niektórych wód ogólnie dostępnych w danym okręgu. Natomiast w razie podjęcia przez wędkującego decyzji o rezygnacji z ulgi zarządy okręgów mogą ustalić składki uzupełniające, do wysokości składki podstawowej – pełnej. Utrzymano zasadę, że członkowie uczestnicy, którzy wykupią składkę okręgową mogą wędkować na wodach ogólnie dostępnych całego kraju.


W uchwale dot. składki członkowskiej na 2009 rok przyjęto, iż składka ta wyniesie 58 zł, w tym 1 zł przeznacza się na potrzeby pracy z młodzieżą. W uchwale tej przyjęto także tabele opłat za wędkowanie w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach wraz z opłatami licencyjnymi na jez. Wiartel – Przylasek, które pozostawiono na poziomie z 2008 r. Do uchwały dołączono wykaz jezior, rzek i kanałów GR w Suwałkach udostępnionych do wędkowania w 2009 r.


Następnie członkowie ZG PZW zapoznali się z informację o wykonaniu uchwały nr 23 z dnia 1 lipca 2006 r. w sprawie oznakowania wód użytkowanych przez PZW, a także oceną działalności ośrodków zarybieniowych w PZW pod katem zabezpieczenia potrzeb okręgów i możliwości zwiększenia ich produkcji. Informacje przedstawił kol. J. Nyk. Zebrani z niepokojem i oburzeniem przyjęli pojawiające się w internecie nieformalne i nieuprawnione komunikaty dotyczące zarybień karpiem i karasiem srebrzystym, tym bardziej iż zarówno Ministerstwo Rolnictwa, jak i Ministerstwo Środowiska nie potwierdza, że uprawniało kogokolwiek do wydawania takich komunikatów.


W sprawach różnych Zarząd Główny potwierdził wolę zakupienia na zasadach pierwokupu nieruchomości w Przerwankach i Mieruniszkach dzierżawionych od ANR przez Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach. Następnie większością głosów podjęto uchwałę zatwierdzającą uchwałę Prez. ZG PZW z dnia 26 września w sprawie uchylenia uchwał ZO PZW w Krakowie podjętych w dniu 2 września 2008 r. , w których ZO PZW z naruszeniem zasad prawnych Ustawy o stowarzyszeniach i Statutu PZW stwierdza, że nie będzie stosować na terenie okręgu uchwały Prezydium ZG dot. łowisk specjalnych oraz nie będzie realizować uchwały ZG PZW nr 73 z 2008 r. w sprawie wnoszenia składek na zagospodarowanie i ochronę wód.


W dalszej części oddalono skargę koła PZW nr 18 w Gryfinie, które domagało się uchylenia uchwały ZO PZW w Szczecinie.


Członkowie ZG PZW przyjęli do wiadomości informację o projekcie utworzenia funduszu wspierającego remonty mienia ogólnozwiązkowego, użytkowanego przez okręgi, kierując ten projekt do dalszych prac i konsultacji.


Następnie pozytywnie rozpatrzono wniosek ZO PZW w Słupsku w sprawie uregulowania prawnego statusu Ośrodka Zarybieniowego w Damnicy, który zostanie przekazany w zarząd ZO PZW w Słupsku.


Z kolei większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie zamiany pożyczki udzielonej okręgowi w Koszalinie na udział PZW w Ośrodku Zarybieniowym Liśnica gm. Białogard.


Na zakończenie obrad przyjęto uchwały w sprawie regulaminów nadawania odznak ,,Za zasługi dla PZW’’ oraz ,,Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego’’.


Antoni Kustusz

Rzecznik prasowy ZG PZW


Fot. Antoni Kustusz

Poleć znajomemu

Zdjęcia