Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Prezydium ZG PZW, 25.10.2008

Aktualności | 2008-10-28 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

okręg krakowski i jego uchylone uchwały, ocena występów reprezentacji i nowe kadry, terminarz oraz przepisy

Prezydium Zarządu Głównego PZW, które obradowało pod przewodnictwem prezesa kol. Eugeniusza Grabowskiego 25 października w Domu Wędkarza w Warszawie w pierwszej części posiedzenia wysłuchało wyjaśnień przedstawicieli Zarządu Okręgu PZW w Krakowie dot. realizacji uchwały nr 82 Prezydium ZG PZW w sprawie uchylenia uchwał ZO przyjętych na posiedzeniu w dniu 26 września br. Okręg krakowski reprezentowali członkowie Zarządu Okręgu PZW w Krakowie: wiceprezesi kol.: Zbigniew Krasowski i Tadeusz Styszowski, sekretarz kol. Andrzej Wilk, skarbnik kol. Jerzego Konieczka oraz dyrektor biura ZO PZW w Krakowie kol. Jacek Łabuś. W przedstawionych obszernych wyjaśnieniach koledzy z Krakowa argumentowali, że ich uchwały były wyrazem protestu przeciwko jakoby ,,ręcznemu sterowaniu’’ sprawami ich okręgu w kwestiach gospodarki rybacko-wędkarskiej po wejściu w życie uchwały ZG PZW nr 22 w sprawie łowisk specjalnych. W stanowisku ZO PZW, jakie przedstawiono na posiedzeniu, stwierdzono, iż po przyjęciu przez ZG PZW uchwał nr 103 i 104 w sprawie struktury składek okręgowych oraz składek członkowskich na 2009 rok, stwierdzono, iż ,,sprzeciw Okręgu PZW Kraków stał się nieaktualny’’. Działacze ZO PZW w Krakowie stwierdzili, że doprowadzą do aktualizacji stanu prawnego łowisk specjalnych w okręgu oraz przyjmą zasady i strukturę składki okręgowej, jak w uchwale nr 103 ZG PZW.


Następnie członkowie Prezydium ZG wysłuchali wystąpienia kol. Adama Zwarycza, wiceprezesa ds. sportu. Przedstawił on syntetyczną ocenę postawy oraz wyników reprezentacji Polski na zawodach MŚw. i ME. Niestety nie był to rok specjalnie ,,medalodajny’’. Polscy reprezentanci zdobyli ogółem 21 medali, w tym 20 medali zasiliło konto „rzutkowców”, którzy nie tylko doskonale startowali, ale także byli organizatorami bardzo wysoko ocenionych przez CIPS Mistrzostw Świata w Krakowie. Szczególnie niepokoi słaba postawa najmłodszych roczników. Wskazano także na niedopuszczalne ingerencje w decyzje trenerów ze strony osób towarzyszących oraz przykłady niewłaściwej postawy ze strony niektórych członków ekip. Po tej informacji, którą Prezydium ZG PZW przyjęło do wiadomości, zebrani zaakceptowali zaproponowane przez kol. A. Zwarycza skład kadry narodowej na 2009 r, terminarz imprez krajowych i międzynarodowych na 2009 rok, z zaznaczeniem, że kol. A. Zwarycz po konsultacjach z GKS, ma prawo dokonywać w tym terminarzu niezbędnych korekt i poprawek. Przyjęto także zaproponowane przez Główny Kapitanat Sportowy korekty w przepisach ,,Zasady organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego’’.


W sprawach różnych wysłuchano informacji kol. Stanisława Lisaka odnośnie konsultacji dokumentu ,,Narodowa strategia gospodarowania wodami do 2030 roku’ oraz udziału PZW w tych konsultacjach, których pierwszy etap wstępnego zbierania uwag i wniosków powinien zakończyć się do 7 listopada br. Przyjęto także do wiadomości informację o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa w latach 2007 – 2013’’, wskazując na potrzebę zapoznania się działaczy i specjalistów z okręgów PZW z treścią tego dokumentu oraz aktywnego opracowywania programów umożliwiających pozyskiwanie środków unijnych, np. poprzez program Leader.


W dalszej części posiedzenia dokonano wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2008 r., którym została spółka Finans-Serwis z Warszawy, przekazano do dalszej analizy wniosek ZO PZW w Gdańsku w sprawie przekazania okręgowi działki stanowiącej mienie Związku. Rozpatrzono propozycję banku Zachodniego WBK w sprawie wynajmu dotychczas dzierżawionych pomieszczeń w budynku Domu Wędkarza Zapoznano się z informacją na temat zmian w składzie Zarządu Spółki Rybobranie.pl, który obecnie stanowią: Artur Chyła i Antoni Kustusz. Prezydium ZG PZW pozytywnie przyjęło podjęcie przez spółkę współpracy dotyczącej usług telekomunikacyjnych dla wędkarzy.


Antoni Kustusz

rzecznik prasowy ZG PZW

Poleć znajomemu