Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie ZG PZW – styczeń 2017

Aktualności | 2017-01-10 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

4 stycznia 2017 r. w Domu Wędkarza odbyło się dodatkowe posiedzenie Zarządu Głównego w celu podjęcia uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW. Uczestniczyli w nim również członkowie Komisji ZG ds. opracowania projektu zmian w Statucie PZW. Obradom przewodniczył Prezes ZG, Dionizy Ziemiecki.

 

Na wstępie Prezes D. Ziemiecki przypomniał dotychczasowe uchwały podjęte przez ZG PZW w sprawie opracowania projektu zmian do Statutu PZW. Wyjaśnił ponadto, że potrzeba dokonania zmian wynika między innymi z faktu rozpoczętej procedury wykreślenia PZW ze związków sportowych w rozumieniu Ustawy o sporcie.

 

Po krótkiej dyskusji, na wniosek Prezesa podjęto jednomyślnie uchwałę o zwołaniu na dzień 15 marca 2017 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW dla rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

W związku z tym, Zarząd Główny zobowiązał Wice Prezesa ZG PZW ds. organizacyjnych do przygotowania projektu Regulaminu Obrad Krajowego Zjazdu Delegatów PZW, który zostanie zatwierdzony na najbliższym posiedzeniu ZG.

 

Ponadto wszystkie komisje problemowe ZG PZW zostały zobowiązane do przeanalizowania obowiązujących uchwał ZG i Prezydium ZG w celu ich aktualizacji.

 

Na zakończenie Kol. W.Heliniak poinformował zebranych o tym, że w nowych umowach zawieranych z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, istnieją budzące szereg kontrowersji zapisy. Dotyczą one obowiazku zabezpieczenia wykonania zarybień w postaci blokady środków na koncie, na rzecz RZGW. W przypadku utrzymania tych zapisów w mocy, może to spowodować konieczność dwukrotnego podniesienia wysokości składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód.

 

[MM]

Poleć znajomemu

Zdjęcia