Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – styczeń 2017

Aktualności | 2017-01-30 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

27 stycznia 2017 r. w Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Prezydium ZG, z udziałem przewodniczącego GKR Kol. Andrzeja Bakanowskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego ZG Kol. Józefa Jędrzejczyka oraz przewodniczącego Komisji ds. zagospodarowania i ochrony wód Kol. Macieja Brudzińskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG, Dionizy Ziemiecki.

 

Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium ZG oraz przyjęciu porządku obrad, Kol. M. Brudziński przedstawił informację dotycząca  wysokości i struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w poszczególnych okręgach na rok 2017.

 

Członkowie Prezydium po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z działalności w 2016 r. poszczególnych komisji problemowych ZG, po krótkiej dyskusji wyrazili pozytywną opinię oraz zatwierdzili w głosowaniu przedstawione sprawozdania.

 

W kolejnym punkcie, przedstawione zostało sprawozdanie z działalności pełnomocnika Zarządu Głównego ds. Okręgu w Koszalinie. Z przedstawionych dokumentów wynika, że Okręg wywiązał się ze wszystkich zobowiązań w postaci wykonania w 2016 r. zarybień obwodów rybackich, również tych wynikających z przyjętego planu naprawczego w celu uzupełnienia zaległości w stosunku do RZGW w Szczecinie. Dyskutowano na temat przyszłości okręgu i zbliżającego się Okręgowego Zjazdu Delegatów. Kol. J. Jędrzejczyk poinformował zebranych o umorzeniu przez prokuraturę postępowania wszczętego wobec członków zawieszonego Zarządu Okręgu. Nie oznacza to jednak zakończenia postepowania prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego ZG.

 

Następnie relację z działań podjętych w Okręgu we Wrocławiu przedstawił pełnomocnik ZG Kol. M. Iwański. Przedstawił bieżącą sytuację organizacyjną w okręgu, min. funkcjonowanie niektórych kół. Po dyskusji Prezydium ZG upoważniło pełnomocnika do podjęcia działań w celu likwidacji koła wrocławskiego działającego na terenie okręgu wałbrzyskiego. Członkowie Prezydium zatwierdzili sprawozdania i pozytywnie ocenili dotychczasowe działania podjęte przez pełnomocników.

 

Następnie Prezes D. Ziemiecki przedstawił skierowany przez Okręgową Komisję Rewizyjną  we Wrocławiu, wniosek dotyczący uchylenia zapisu w ordynacji wyborczej dla kół. Prezydium ZG podjęło uchwałę o uchyleniu w ordynacji nieprawidłowego zapisu.

 

Prezes D. Ziemiecki omówił przygotowany przez Wice Prezesa ZG ds. organizacyjnych, projekt regulaminu oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZW. Po wniesieniu kilku poprawek, podjęto uchwałę zatwierdzającą i podjęto decyzję o skierowaniu niniejszych dokumentów pod głosowanie członków Zarządu Głównego.

 

Następnie Prezes ZG zapoznał  członków Prezydium z projektem porozumienia o współpracy Polskiego Związku Wędkarskiego i Związku Miast i Gmin Morskich. Podjęto uchwałę o nawiązaniu tego porozumienia.

 

Ponadto Kol. D. Ziemiecki poinformował o rozwiązaniach, jakie wprowadził Okręg w Opolu po interwencji ze strony Prezesa ZG, w sprawie dystrybucji składek członkowskich na ochronę  i zagospodarowanie wód, dla wędkarzy z innych okręgów. Przekazał również informację dotyczącą powtórnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła Reńska Wieś Kofama w Okręgu w Opolu.

 

Wiceprezes ZG ds. sportu Kol. M. Iwański przedstawił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski na mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie podlodowym na Łotwie w 2017 r. Uchwała została podjęta.

 

Kol. A. Drzazga omówił wniosek Okręgu w Lublinie dotyczący wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Prezydium podjęło uchwałę wyrażająca zgodę.

 

Na zakończenie Prezes D. Ziemiecki przedstawił wniosek Okręgu w Skierniewicach o wyrażenie zgody na przekształcenie stawów w ośrodku zarybieniowym w Ossowicach na ogólnodostępne łowisko wędkarskie. Prezydium zdecydowało o przekazaniu sprawy do Komisji ds. zagospodarowania i ochrony wód, w celu wydania opinii.

 

[MM]

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin