Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – sierpień 2017

Aktualności | 2017-08-29 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

26 sierpnia 2017 r. w Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, któremu przewodniczył Prezes ZG Dionizy Ziemiecki. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Rzecznik Dyscyplinarny Zarządu Głównego Kol. Józef Jędrzejczyk, przewodniczący Głównej Komisji Odznak Kol. Tadeusz Sienkiewicz i przewodniczący Głównego Kapitanatu Sportowego Kol. Lech Gorczyński .

 

Członkowie ZG zatwierdzili porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia. Skarbnik ZG PZW Kol. Andrzej Drzazga przedstawił projekt uchwały w sprawie składki członkowskiej na rok 2018. W trakcie dyskusji zgłoszono wniosek, aby podnieść wysokość składki członkowskiej. Wniosek został odrzucony w głosowaniu, a Zarząd podjął uchwałę w brzmieniu zarekomendowanym przez Prezydium. W dyskusji poruszano również kwestie dotyczące przyznawania ulg. Zarząd zdecydował, że przedstawiony zostanie wniosek w tej sprawie do rozpatrzenia na XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów PZW.

 

Następnie Kol. A.Drzazga przedstawił projekt uchwały w sprawie założeń do opracowania budżetu na rok 2018. W trakcie dyskusji wprowadzono poprawkę zwiększającą minimalny odpis na 2,5% od składki członkowskiej na poziomie Okręgów i ZG, z przeznaczeniem na działalność z młodzieżą. Uchwała zatwierdzająca została podjęta.

 

Prezes D.Ziemiecki omówił projekt dokumentów przygotowanych na XXXI Krajowy Zjazd Delegatów PZW oraz wprowadzone przez Prezydium poprawki. Po dyskusji  projekt Porządku obrad XXXI KZD PZW, Regulamin wyboru władz i organów PZW oraz sprawozdanie z działalności ZG za lata 2013-2017 zostały przyjęte przez Zarząd Główny. Po dyskusji dotyczącej projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Członek Honorowy PZW” na wniosek Kol. D.Ziemieckiego, przewodniczący GKO Kol. T.Sienkiewicz przedstawił wniosek o przyznanie tytułu „Członka Honorowego PZW” dodatkowo dla Kol. Tadeusza Lubowieckiego. Członkowie ZG zgodzili się na uwzględnienie wniosku i podjęto stosowną uchwałę.

 

Następnie członkowie Zarządu Głównego podjęli uchwałę zatwierdzającą uchwały Prezydium podjęte od ostatniego posiedzenia ZG.

 

Przewodniczący GKR Kol. A.Bakanowski przedstawił projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZW. Po omówieniu zmian i dyskusji Zarząd podjął uchwałę zatwierdzającą.

 

Kol. D.Ziemiecki odczytał opinię radcy prawnego dotyczącą nadesłanego wniosku o unieważnienie wyboru do władz Okręgu w Zielonej Górze na Okręgowym Zjeździe Delegatów. Po dyskusji, Zarząd Główny podjął decyzję o odrzuceniu protestu, jako niezgodnego z zapisami Statutu PZW.

 

Kol. A.Drzazga przedstawił wnioski z okręgów w Krakowie i Chełmie oraz z GR Suwałki o dofinansowanie remontów mienia związkowego ze środków funduszu remontowego. Kolejne dwa wnioski dotyczyły podziału i sprzedaży części nieruchomości będącej własnością Okręgu w Nowym Sączu oraz przekazania na rzecz gminy części nieruchomości z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do łowiska w Okręgu w Rzeszowie. ZG zatwierdziło wnioski podejmując stosowne uchwały.

 

Prezes D.Ziemiecki przedstawił wnioski o nadanie sztandaru PZW dla Koła PZW w Konarzynach O/Słupsk i Koła nr 144 Juvenia O/Poznań. Podjęto uchwały zatwierdzające.

 

Kol. Zbigniew Bedyński przedstawił informacje dotyczące realizacji procedur związanych z połączeniem Okręgu Mazowieckiego z Okręgiem w Łodzi. Wobec zakończenia tych procedur ZG podjęło uchwałę o zakończeniu swoich działań w tym zakresie.

 

Kol. D.Ziemiecki odczytał treść listu otwartego w sprawie usunięcia przez trenera kadry rzutowej seniorów jednego z zawodników. Po dyskusji, w której głos zabierali m.in. Kol. Z.Mośko, Kol. L.Czarnyszkiewicz, Kol. K.Dworczak, Kol. J.Musiał, Kol. L.Orzechowski i Kol. A.Lewkowicz, członkowie ZG podjęli stosowną uchwałę, tym samym podtrzymując decyzję trenera kadry.

 

Następnie Prezes ZG przedstawił wniosek Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. w sprawie wyznaczenia terenu działania okręgu. Wobec niespełnienia wymogów statutowych, po dyskusji postanowiono skierować ten wniosek do rozpatrzenia do Komisji ds. projektu Uchwały i wniosków na XXXI KZD PZW. Ustalono również, że do dnia 25 września br. komisja powinna przygotować projekt Uchwały Programowej.

 

Po przedstawieniu przez Skarbnika ZG, wniosku o przekazanie środków pieniężnych na wsparcie działalności statutowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Z.Religii, ZG podjął stosowna uchwałę.

 

Prezes ZG przedstawił wniosek Komisji ds. zagospodarowania i ochrony wód dotyczący wprowadzenia zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb. Zmiana w zakresie terminu obowiązywania okresu ochronnego dla węgorza i suma związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. ZG podjął uchwałę zmieniającą zapisy RAPR w tym zakresie.

 

Kol. Mirosław Iwański przedstawił projekt uchwały o wyrażeniu woli organizowania Mistrzostw Świata juniorów w wędkarstwie muchowym w Krośnie w 2018 r. Uchwała została podjęta.

 

Prezes D.Ziemiecki odczytał treść zażalenia skierowanego do ZG przez Okręg w Radomiu, w związku ze podjęciem przez Prezesa ZG działań mediacyjnych pomiędzy Okręgiem w Radomiu i w Piotrkowie Tryb. Kol. D.Ziemiecki wyjaśnił, że decyzje powzięte przez Prezydium ZG na ostatnim posiedzeniu zostały wykonane i wniosek został skierowany do Rzecznika Dyscyplinarnego ZG. Wyjaśnień udzielił Rzecznik Dyscyplinarny ZG Kol. J.Jedrzejczyk, który przedstawił podjęte przez niego działania w tym zakresie. Stwierdził, że Prezes ZG skorzystał z przysługującego mu prawa i zadziałał w imieniu dobrego wizerunku Związku, podejmując kolejną próbę rozwiązania konfliktu na drodze mediacji. Ponadto działania Kol. D.Ziemieckiego nie miały żadnego wpływu na działania podjęte przez Rzecznika Dyscyplinarnego ZG. W związku z wnioskiem Prezydium ZG oraz po rozpatrzeniu sprawy, Rzecznik Dyscyplinarny ZG zgłosił wniosek o zawieszenie Kol. M.Centki w prawach członka ZG PZW i funkcji Prezesa Zarządu Okręgu w Piotrkowie Tryb., do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Główny Sąd Koleżeński. Uchwałę podjęto.

 

Dementując nieprawdziwe informacje o rzekomej likwidacji Okręgów, Prezes D. Ziemiecki po raz kolejny wyjaśnił, że jest przeciwny likwidacji Okręgów mającej na celu zmniejszenie ich liczby. Podkreślił w wypowiedzi, że zarówno on sam, jak i  Zarząd Główny nie rozpatrywały takiego tematu.

 

Kol. Mirosław Purzycki przekazał kolejne informacje dotyczące udziału Polskiego Związku Wędkarskiego w organizowanych „Dożynkach Prezydenckich 2017” w Spale.

 

Kol. Dariusz Dziemianowicz przedstawił informacje o działaniach podjętych z Fundacją Dawców Szpiku Kostnego, w ramach wspólnej akcji pt. „Wędkarz do szpiku kości”. Poinformował, że pierwsza ogólnopolska akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych miała miejsce 13.08.2017 r. podczas 65. Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Polski w wędkarstwie rzutowym „Puławy 2017 ", zorganizowanych przez Okręg PZW w Lublinie.

 

W związku z tym, że było to ostatnie planowe posiedzenie Zarządu Głównego w tej kadencji. Prezes ZG Kol. Dionizy Ziemiecki podziękował wszystkim członkom ZG, GKR, GSK i GKS za wkład i poświecenie w pracy na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

(MM)

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin