Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – wrzesień 2017

Aktualności | 2017-10-03 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

29 września 2017 r. w Domu Wędkarza odbyło się ostatnie w tej kadencji władz, posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego. Obradom przewodniczył Prezes ZG, Dionizy Ziemiecki.

 

Członkowie Prezydium uczcili minutą ciszy pamięć Profesora Andrzeja Witkowskiego, wieloletniego członka Rady Naukowej przy ZG PZW, który zmarł 27.09.2017 r.

 

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia, Kol. D.Ziemiecki omówił stan przygotowań do XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Poinformował, że wszystkie dokumenty i materiały zostały dostarczone delegatom w terminie.

 

W następnym punkcie obrad, Prezes D.Ziemiecki poinformował, że do Zarządu Głównego wpłynęły protesty z dwóch poznańskich Kół wraz z wnioskami o uchylenie uchwały Zarządu Okręgu w Poznaniu oraz uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów, dotyczącej likwidacji kół mających mniej niż stu członków. Przekazał również treść wyjaśnień udzielonych w tej sprawie przez ZO w Poznaniu oraz treść opinii prawnej. Po dyskusji stwierdzono, że zgodnie z zapisami Statutu PZW, kompetencje w ustalaniu liczby członków w kołach PZW oraz  tworzenia i rozwiazywania kół, przynależą do Zarządu Okręgu. Stwierdzono, że Zarząd Okręgu w Poznaniu działał zgodnie z prawem. W związku z tym, Prezydium odrzuciło wnioski.

 

Skarbnik Zarządu Głównego - Kol. Andrzej Drzazga przedstawił wniosek Zarządu Okręgu w  Bielsko-Białej w sprawie zwrotu dzierżawionego przez okręg ośrodka zarybieniowego „Porąbka” jego właścicielowi tj. do Dyrekcji Lasów Państwowych. Po dyskusji stwierdzono, że z uwagi na cywilnoprawny charakter stosunku wiążącego Skarb Państwa i Okręg PZW w Bielsku-Białej, jedynym uprawnionym do podejmowania decyzji jest Zarząd Okręgu w Bielsko-Białej. Podejmowanie jakiejkolwiek decyzji w tej sprawie przez Zarząd Główny byłoby bezprzedmiotowe.

 

Następnie Sekretarz ZG - Kol. Jerzy Musiał przedstawił wniosek w sprawie nadania sztandaru PZW dla Koła nr 22 „Kleofas” w Okręgu katowickim. Członkowie prezydium podjęli uchwałę zatwierdzającą w tej sprawie.

 

Kol. D.Ziemiecki omówił pismo dotyczące ponownego rozpatrzenia wniosku o refundację kosztów wyjazdu reprezentacji U-15 na spławikowe MŚ w Irlandii. W dyskusji, Prezes D.Ziemiecki przypomniał, że każda z reprezentacji ma ustalone warunki finansowania udziału w zawodach. Tak było również w tym przypadku i reprezentacja U-15, na te warunki zgodziła się. Ponadto opinia Głównego Kapitanatu Sportowego dotycząca wniosku jest negatywna. W związku z tym, nie ma możliwości zmieniania zawartych wcześniej porozumień w tej sprawie i występowania o refundację. Prezydium odrzuciło złożony wniosek.

 

Kol. D.Ziemiecki poinformował o odbytym w dniu 28 września br. posiedzeniu Komisji ds. przygotowania projektu Uchwały Programowej XXXI KZD PZW.  Stwierdził, że komisja zapoznała się ze wszystkimi wnioskami nadesłanymi z Okręgowych Zjazdy Delegatów i dokonała selekcji na te, które należy skierować do komisji uchwał zjazdowych oraz te, których rozpatrzeniem powinny zając się zarządy poszczególnych okręgów. Ponadto Komisja odrzuciła te wnioski, których treść była niezgodna z obowiązującym prawem.

 

Prezes D.Ziemiecki poinformował, że władze F.I.P.S. ed zwróciły się z propozycją zorganizowania przez PZW w 2018 r., Spinningowych Mistrzostw Świata  z łodzi. Chęć organizowania mistrzostw zgłosiły Okręg PZW w Olsztynie i Okręg Mazowiecki. Po rozpatrzeniu zgłoszeń, Główny Kapitanat Sportowy zarekomendował Okręg Mazowiecki jako organizatora. Prezydium podjęło uchwałę o wyrażeniu woli na organizację Mistrzostw Świata w spinningu z łodzi oraz zaproponowania władzom F.I.P.S., Okręgu Mazowieckiego jako organizatora zawodów na Zalewie Zegrzyńskim.

 

Na zakończenie Prezes ZG Kol. D.Ziemiecki podziękował członkom Prezydium za wspólną pracę w mijającej kadencji i życzył sukcesów w dalszej działalności. Poinformował również, że może być konieczność zwołania dodatkowego posiedzenia Zarządu Głównego jeszcze w październiku br.

 

(MM)

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin