Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – listopad 2017

Aktualności | 2017-11-05 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

4 listopada 2017 r. w Domu Wędkarza w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w nowej kadencji (2017-2021) władz Polskiego Związku Wędkarskiego. Uczestniczył w nim Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Jan Pszczoła, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Kazimierz Białas i Rzecznik Dyscyplinarny ZG kol. Józef Jędrzejczyk. Obradom przewodniczył Prezes ZG kol. Teodor Rudnik.

 

Po wniesieniu zgłaszanych przez członków Prezydium uzupełnień, zatwierdzono porządek obrad. Wiceprezes ds. organizacyjnych kol. Mirosław Iwański przedstawił i omówił główne założenia dotyczące powołania komisji problemowych ZG w celu realizacji Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW. Kol. Wiesław Heliniak, Wiceprezes ds. ochrony i zagospodarowania wód, zabrał głos w sprawie powołania Rady Naukowej przy ZG i Zespołu ds. Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, działającego w ramach Komisji ds. ochrony i zagospodarowania wód. Propozycja została przyjęta. Dyskusję podsumował Prezes ZG, kol. T.Rudnik przedstawiając projekt uchwały w sprawie powołania następujących komisji problemowych wraz z ich przewodniczącymi:

- Komisja organizacyjna - kol. Mirosław Iwański,

- Komisja ds. ochrony i zagospodarowania wód - kol. Wiesław Heliniak,

- Komisja finansowa - kol. Jerzy Leus,

- Komisja sportu -  kol. Zbigniew Mośko,

- Komisja ds. mediów i promocji wędkarstwa - kol. Dariusz Dziemianowicz,

- Rada ds. młodzieży – kol. Wiesław Miś,

- Rada Naukowa - kol. Piotr Hliwa,

- Komisja morska – kol. Grzegorz Rogalewicz,

- Główna Komisja Odznak – kol. Leszek Orzechowski

 

Uchwała została podjęta. Ustalono ponadto, że składy osobowe poszczególnych komisji zostaną przedstawione do dnia 30 listopada, a do 15 stycznia 2018 r. ich programy działania.

 

Następnie kol. M.Iwański przedstawił projekt uchwały dotyczącej wysokości diet dla członków władz i organów ZG PZW. Zdecydowano, aby wysokości diet pozostały niezmienione w stosunku do poprzedniej kadencji. Uchwała została podjęta.

 

Wiceprezes ds. sportu, kol. Z. Mośko przedstawił wnioski Głównego Kapitanatu Sportowego, a Prezydium podjęło uchwały w sprawie:

- składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2017/2018,

- przystąpienia PZW do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich,

- uczestnictwa delegacji PZW w Kongresie ICSF, Poznań 2017.

 

Wiceprezes ds. młodzieży, kol. W. Miś zarekomendował wniosek w sprawie nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. Uchwała została podjęta.

 

Skarbnik ZG kol. J.Leus przedstawił wnioski dotyczące wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZG PZW za rok 2017 oraz założeń do opracowania budżetu na 2018 r. Po dyskusji uchwały zostały podjęte.

 

Prezes T.Rudnik omówił zaistniałą konieczność dokonania poprawek w Uchwale ZG w sprawie składki członkowskiej na rok 2018, w związku z podjętą na XXXI KZD PZW uchwałą programową. Prezydium podjęło decyzję o reasumpcji uchwały ZG i podjęło nową uchwałę w sprawie składki członkowskiej.

 

Następnie kol. T.Rudnik zaproponował, aby powołać w ramach działu organizacyjnego, zespół do opracowania założeń i procedur dotyczących uregulowania praw własności majątku PZW. Propozycję przyjęto.

 

Skarbnik ZG, kol. J.Leus przedstawił wniosek Okręgu PZW w Szczecinie skierowany do ZG, dotyczący wyrażenia  przez ZG woli zbycia nieruchomości będącej w użytkowaniu Okręgu oraz przeznaczenia uzyskanych środków na rozbudowę i modernizacje ośrodka zarybieniowego PZW w Goleniowie. Po dyskusji podjęto uchwałę upoważniającą dwóch członków Zarządu Okręgu do zawarcia w imieniu ZG umowy sprzedaży, jednocześnie zobowiązano okręg do  wykonania aktualnej wyceny sprzedawanej nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę.

 

Na zakończenie kol. W.Miś poinformował o organizowanej w grudniu br. Konferencji Działaczy ds. Młodzieży oraz o trwających przygotowaniach do organizacji VII Centralnego Młodzieżowego Obozu Wędkarskiego.

 

[MM]

Poleć znajomemu

Zdjęcia