Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Przepisy PZW

Uchwały Zarządu Głównego PZW w kadencji 2017-21

Przepisy PZW | 2018-10-26 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 21.10.2017 r.:

- nr 1/X/2017 w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego i powołania rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 16.12.2017 r.:

- nr 2/XII/2017 sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW
- nr 3/XII/2017 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu ZG PZW na I półrocze 2018 r.
- nr 4/XII/2017 w sprawie: wprowadzenia zmian do § 1 i 2 uchwały nr 1/X/2017 Zarządu Głównego PZW z dnia 21.10.2017 r. w sprawie ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego PZW
- nr 5/XII/2017 w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2017-2021
- nr 6/XII/2017 w sprawie: uchwalenia Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych PZW
- nr 7/XII/2017 w sprawie: zawieszenia uchwały nr 8/17 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu zatwierdzonej uchwałą Zarządu Okręgu PZW w dniu 21.09.2017 r.
- nr 8/XII/2017 w sprawie: nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW nr 127 Śrem - Miasto
- nr 9/XII/2017 w sprawie: nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW w Krzeszycach
- nr 10/XII/2017 w sprawie: odwołania Pana Przemysława Mielcarskiego z funkcji Dyrektora Biura Zarządu Głównego PZW
- nr 11/XII/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację wniosków Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 –2020” połączonej z udzieleniem pełnomocnictwa do podpisywania umów na zadania określone we wnioskach
- nr 12/XII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na notarialne zbycie przez Okręg  PZW z/s w Opolu udziału w części wspólnej nieruchomości położonej w Niemodlinie przy ul. Rynek 44-44A
- nr 13/XII/2017 w sprawie: nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
- nr 14/XII/2017 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
- nr 15/XII/2017 w sprawie: zatwierdzenia „Terminarza imprez międzynarodowych i krajowych w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej PZW na 2018 r.”
- nr 16/XII/2017 w sprawie:  ustanowienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
- nr 17/XII/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2017 r.
- nr 18/XII/2017 w sprawie: powołania Rzecznika prasowego ZG PZW

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 24.02.2018 r.:

- nr 1/II/2018 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW
- nr 2/II/2018 w sprawie: uchylenia części uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW Bielsko Biała i uchwały nr 71/2017 Zarządu Okręgu PZW w Bielsku Białej
- nr 3/II/2018 w sprawie: uchylenia ust. 4 Instrukcji pracy rzeczników dyscyplinarnych PZW
- nr 4/II/2018 w sprawie: struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych
- nr 5/II/2018 w sprawie: zmiany załącznika nr 6 uchwały nr 1/I/1018 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Zarządu Głównego PZW
- nr 6/II/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Radomiu zabudowanej nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bławatnej nr 10
- nr 7/II/2018 w sprawie: zamianę nieruchomości położonej w Piaskach
- nr 8/II/2018 w sprawie: darowizny działki dla Urzędu Miasta i Gminy w Strzyżowie
- nr 9/II/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z centralnego funduszu wspierającego remonty mienia Związku
- nr 10/II/2018 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Głównego Kapitanatu Sportowego PZW
- nr 11/II/2018 w sprawie: wprowadzenia korekt i uzupełnień do „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW stanowiącym załącznik do uchwały nr 16/XII/2017 ZG PZW z dnia 16.12.2017 r. w sprawie ustanowienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
- nr 12/II/2018 w sprawie: powoływania kadr PZW w dyscyplinach sportu wędkarskiego na 2018 rok
- nr 13/II/2018 w sprawie: uzupełnienia składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2018
- 14/II/2018 w sprawie: odwołania i powołania trenerów kadr sportowych w Polskim Związku Wędkarskim
- nr 15/II/2018 w sprawie: zmiany składu osobowego reprezentacji na mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie podlodowym - Kazachstan 2018.
- nr 16/II/2018 w sprawie: nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
- nr 17/II/2018 w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 24.03.2018 r.:

- nr 18/III/2018 w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale nr 4/II/2018 Zarządy Głównego PZW z dnia 24.02.2018 r. dotyczącej struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych
- nr 19/III/2018 w sprawie: powołania zespołu do koordynacji prac elektronicznej bazy ewidencyjnej członków Związku i wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w PZW w świetle rozporządzenie Unii Europejskiej RODO
- nr 20/III/2018 w sprawie: zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2018 r.
- nr 21/III/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym
- nr 22/III/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie
- nr 23/III/2018 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Ostrzeszowie
- nr 24/III/2018 w sprawie: upoważnienia do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
- nr 25/III/2018 w sprawie: uzupełnienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
- nr 26/III/2018 w sprawie: nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
- nr 27/III/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych PZW
- nr 28/III/2018 w sprawie: zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora biura Zarządu Głównego PZW

- nr 29/IV/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 26.05.2018 r.:

- nr 30/V/2018 w sprawie zawieszenia Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie i powołania Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW
- nr 31/V/2018 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW
- nr 32/V/2018 w sprawie: uchylenia uchwały nr 184  ZG PZW dnia 27.05.2017 r. dotyczącej wykładni ordynacji wyborczej do władz i organów PZW
- nr 33/V/2018 w sprawie: uzupełnienia załącznika do uchwały nr 172 ZG PZW z dnia 1.04.2017 r. dotyczącej zasad nadawania i użytkowania Sztandaru PZW
- nr 34/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Naczelnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach do przystąpienia do przetargu na dostawę żywego narybku węgorza
- nr 35/V/2018 w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego i sprawozdań jednostkowych wchodzących w skład sprawozdania łącznego za 2017 rok
- nr 36/V/2018 w sprawie : przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego za 2017 r.
- nr 37/V/2018 w sprawie: przekazania zysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach za 2017 rok
- nr 38/V/2018 w sprawie: uruchomienia funduszu nagród dla pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 39/V/2018 w sprawie: ustalenia wysokości nagrody rocznej dla Dyrektora Naczelnego i pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 40/V/2018 w sprawie: upoważnienia do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej
- nr 41/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa przed Sądem Rejonowym w Brzegu w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej
- nr 42/V/2018 w sprawie: ustalenia składu kadry seniorów w wędkarstwie spinningowym z brzegu na 2018 rok
- nr 43/V/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie morskim brzegowo-plażowym - Walia 2018.
- nr 44/V/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie muchowym - Czechy 2018
- nr 45/V/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym z brzegu - Bośnia 2018
- nr 46/V/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie spławikowym - Słowenia 2018
- nr 47/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla okręgów Nadnoteckiego, Biała Podlaska, Słupsk, Zamość i Częstochowa
- nr 48/V/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla członków kadr sportu wędkarskiego
- nr 49/V/2018 w sprawie: powołania dyrektora biura Zarządu Głównego PZW
- nr 50/V/2018 w sprawie: odwołania Rzecznika Dyscyplinarnego ZG PZW

 

Uchwały Zarządu Głównego PZW z dnia 21.09.2018 r.:

- Uchwała nr 51/IX/2018 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW w dniach 25.06.2018 r., 27.07.2018 r. i 31.08.2018 r.,
- Uchwała nr 52/IX/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 1/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021 i uchwała nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2017-2021,
- Uchwała nr 53/IX/2018 w sprawie: uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego,
- Uchwała nr 54/IX/2018 w sprawie: zatwierdzenia karty ewidencyjnej członka Polskiego Związku Wędkarskiego,
- Uchwała nr 55/IX/2018 w sprawie: zmiany budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2018 r.,
- Uchwała  nr 56/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BB1C/00069845/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach,
- Uchwała nr 57/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze:  –  KA1D/00013322/2    do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach,
- Uchwała  nr 58/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerach:  –  KA1P/00055924/0  i  – KA1P/00004348/6   do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach,
- Uchwała nr 59/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze:  –  GL1J/00002711/1    do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
- Uchwała nr 60/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze:  –  KA1M/00052405/2   do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
- Uchwała nr  61/IX/2018 w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2019 r.
- Uchwała nr 62/IX/2018 w sprawie: opracowania założeń  do budżetu na 2019 r.
- Uchwała nr 63/IX/2018 w sprawie: wprowadzenia wzorów na amatorski połów ryb na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego, będących w użytkowaniu Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- Uchwała nr 64/IX/2018 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Ostrzeszowie
- Uchwała nr 65/IX/2018 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
- Uchwała nr 66/IX/2018 w sprawie: uchwalenia Regulaminu nadawania odznak honorowych  i    okolicznościowych PZW
- Uchwała nr 67/IX/2018 w sprawie: uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu  „Członek Honorowy PZW”
- Uchwała nr  68/IX/2018 w sprawie: przyznania limitu odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- Uchwała nr 69/IX/2018 w sprawie: uchylenia uchwały Prezydium Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu
- Uchwała nr 70/IX/2018 w sprawie: wystąpienia z organizacji międzynarodowej EAF (European Anglers Federation)
- Uchwała nr 71/IX/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- Uchwała nr 72/IX/2018 w sprawie: zmiany Uchwały nr 125 Prezydium ZG PZW z dn.1.04.2016 w sprawie dostępu do dokumentów
- Uchwała nr 73/IX/2018 w sprawie: zmiany na stanowisku dyrektora biura Zarządu Głównego PZW

 

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte w październiku 2018 r.:

 

- Uchwała nr 74/X/2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 29/VII/2018 Prezydium ZG PZW z dnia 18.VII.2018 r. dot. zawieszenia częściowego składu władz Okręgu PZW we Wrocławiu

- Uchwała nr 75/X/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 października 2018 roku w sprawie: struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych

- Uchwała nr 76/X/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 października 2018 roku w sprawie: składki członkowskiej na 2019 r. – wpisowe członka uczestnika

Poleć znajomemu

Załączniki