Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Prezydium ZG PZW, 27.03.2009 r.: nauka dla wędkarstwa i PZW, ochrona wód w okręgach

Aktualności | 2009-03-28 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W Domu Wędkarza w Warszawie pod przewodnictwem prezesa ZG PZW, kol. Eugeniusza Grabowskiego obradowało 27 marca br. Prezydium ZG PZW. Posiedzenie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci niedawno zmarłego przewodniczącego Rady Patronackiej PZW, wybitnego wędkarza prof. dr hab. Zbigniewa Religi.

W pierwszym punkcie obrad wysłuchano sprawozdania z działalności Rady Naukowej przy ZG PZW w kadencji 2005 – 2009, którą przedstawił przewodniczący Rady prof. dr hab. Tadeusz  Penczak. W dyskusji, którą prowadził i podsumował wiceprezes Janusz Nyk, podkreślono, że  prowadzone na rzecz PZW wieloletnie badania pozwoliły na dobre poznanie krajowej ichtiofauny, zwłaszcza rzek. Wiedzę tę wykorzystano w praktyce w trakcie przygotowywania operatów rybackich niezbędnych do uzyskania prawa do użytkowania obwodów rybackich na rzekach i prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na użytkowanych wodach. Uzyskane tą drogą wyniki mają także duże praktyczne znaczenie w zakresie dostosowania zarybień do rozpoznanych aktualnych i przyszłych potrzeb poszczególnych kategorii wód. Kontynuowane badania nad bioróżnorodnością ryb w wodach użytkowanych przez PZW oraz prace naukowe i wdrożeniowe w dziedzinie opanowania chowu i hodowli ryb reofilnych, inspirowane przez Związek, pozwalają na uzyskanie bardziej stabilnej rodzimej ichtiofauny naszych rzek i zbiorników wodnych. Jak podkreślono bardzo istotnym kierunkiem działalności PZW jest dalsze wspieranie wędkarskiego i rybackiego zagospodarowania wód badaniami monitoringowymi oraz badaniami genetycznymi, które pozwolą w porę uchwycić i zrozumieć zmiany zachodzące w składzie badanych zespołów ryb. Uczestnicy dyskusji podkreślili z satysfakcją rosnący poziom i znaczenie wydawanych przez ZG PZW ,,Roczników Naukowych’’, a także konferencji i seminariów naukowych organizowanych przez PZW. Korzystając z okazji prezes E. Grabowski przekazał serdeczne  podziękowania dla członków Rady Naukowej oraz wszystkich naukowców, którzy swoimi badaniami i wiedzą wspierają PZW.

 

W kolejnym punkcie obrad Prezydium ZG PZW dokonało analizy działalności okręgów w zakresie ochrony wód, realizowanej przy współdziałaniu z Policją, Państwową Strażą Rybacką oraz społecznymi strażami rybackimi w powiatach. Jak wykazały badania w okręgach corocznie przeprowadzanych jest ok. 3500 akcji Społecznej Straży Rybackiej wspólnie  z funkcjonariuszami Policji oraz ok. 3000 akcji wspólnie z funkcjonariuszami PSRyb. Obecnie dzięki pomocy ze strony PZW aktywnie działa 8536 strażników SSRyb., a okręgi zatrudniają 106 etatowych strażników.  Z informacji okręgów wynika, że obecnie powołanych zostało 309 powiatowych jednostek SSRyb. PZW w latach 2005 – 2008 przeznaczył na ochronę wód ponad 28,5 mln zł. W wyniku przeprowadzonych w tym okresie 163 tys. akcji skontrolowano ponad 1 mln osób oraz zlikwidowano 23 111 sieci, 14 368 sznurów, 444 jednostki pływające i agregaty prądotwórcze wykorzystywane do kłusownictwa. Strażnicy rybaccy skierowali do Prokuratury, Policji i sądów grodzkich 4413 spraw.

 

W dyskusji podkreślono, iż istniejący w Polsce system ochrony wód wymaga zdecydowanych działań, które poprawią koordynację pracy poszczególnych formacji i służb, zapewnią im krajową reprezentację i statystykę, a także wsparcie logistyczne i informatyczne. Z niepokojem przyjęto sygnały o mającej nastąpić reorganizacji PSRyb. i przekształcenie jej w straż ochrony środowiska. Wskazano także na potrzebę uwzględnienia wyników współdziałania ze Strażą Graniczną i Strażą Leśną. Zapoznano się także z informacją o postępach we wdrożeniu internetowej platformy STOP Kłusolom.

 

W dalszej części obrad omówiono założenia budżetu PZW na 2009 rok celem przedłożenia go na posiedzeniu Zarządu Głównego PZW oraz omówiono sprawy bieżące przygotowane do rozpatrzenia przez ZG PZW.

 

Antoni Kustusz

rzecznik prasowy ZG PZW

 

Fot. Antoni Kustusz

Poleć znajomemu