Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Zarząd Główny PZW przyjął budżet Związku na 2009 r.

Aktualności | 2009-03-31 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W Domu Wędkarza w Warszawie 28 marca obradował pod przewodnictwem prezesa ZG, kol. Eugeniusza Grabowskiego Zarząd Główny PZW. Członkowie ZG PZW uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego przewodniczącego Rady Patronackiej PZW, kawalera Orderu Orła Białego prof. dr hab. Zbigniewa Religę.

W pierwszym punkcie obrad jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie budżetu PZW na 2009 r. Budżet, którego projekt przedstawił skarbnik PZW, kol. Waldemar Gozdek przewiduje po stronie przychodów 131.291 tys. zł, a po stronie kosztów – 128.526 tys. zł. Jednocześnie zatwierdzono budżety jednostkowe Zarządu Głównego PZW, Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach oraz redakcji PZW ,,Wiadomości Wędkarskie’’. W uchwale zobowiązano wszystkie jednostki PZW do przestrzegania zasad przeznaczenia składki na cele określone w uchwale XXVIII KZD PZW (rozdz. IV ust. 5 i 7).

 

Następnie wysłuchano informacji o działalności rzeczników dyscyplinarnych ZG PZW oraz przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego. Jak poinformował kol. Henryk Jankiewicz w 2008 rok. rzecznicy prowadzili 21 spraw, w tym 8 spraw skierowano do GSK, oddalono oskarżenie w 2 przypadkach, odmówiono postępowania w 6 przypadkach, a 5 spraw załatwiono polubownie. Jak podkreślił przew. GSK Julian Andrzejewski zmniejszyła się liczba spraw przed GSK. W 2007 roku było ich 37, a w 2008 r. tylko 13, w tym 2 sprawy przeniesione z poprzedniego roku.

 

W sprawach różnych Zarząd Główny PZW, zgodnie ze swoimi kompetencjami statutowymi, podjął uchwałę w sprawie wykładni przepisów uchwalonych przez władze związku (w załączeniu), a następnie dyskutował nad treścią stanowiska ZG wobec nasilania się zabudowy rzek i wpływu tej zabudowy na gospodarkę rybacka i ekosystemy. Zgodnie z propozycją wiceprezesa ko. Janusza Nyka, postanowiono przedstawić stanowisko ZG PZW zawarte w obszernym opracowaniu na podstawie wielu udokumentowanych przypadków takiego negatywnego zjawiska, przesłać do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także parlamentarzystów i administracji wodnej.

 

W końcowej części posiedzenie ZG PZW zatwierdził uchwały Prezydium ZG PZW podjęte pomiędzy posiedzeniami ZG, a także postanowił o przystąpieniu do prac nad uwarunkowaniami dla stworzenia w Związku elektronicznego systemu płatności. Wysłuchano także wyjaśnień okręgów PZW w Katowicach i Opolu w sprawie konfliktów dotyczących warunków do wędkowania na Odrze w rejonie  Kędzierzyna Koźla.

 

Na zakończenie prezes ZG PZW, kol. E. Grabowski zwrócił się do przedstawicieli okręgów o merytoryczne i rzeczowe przygotowanie okręgowych zjazdów delegatów, tak aby stały się one dobrą platformą promocji wędkarstwa oraz ekologicznego charakteru PZW.

 

Antoni Kustusz

rzecznik prasowy ZG PZW

Poleć znajomemu

Załączniki