Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Prezydium ZG PZW, 25.04.2009 r.: sport, sprawy międzynarodowe, telefonia komórkowa i rozliczenia elektroniczne

Aktualności | 2009-04-30 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W pierwszym punkcie posiedzenia Prezydium ZG PZW, które odbyło się 25 kwietnia br.  i obradowało w Domu Wędkarza w Warszawie pod przewodnictwem prezesa ZG PZW kol. Eugeniusza Grabowskiego, zapoznano się z treścią i przebiegiem konsultacji projektu Ustawy o sporcie. Informację przedstawił dyrektor biura ZG kol. Władysław Waligóra, podkreślając dobrą współpracę związków sportowych w wymianie poglądów na temat treści proponowanych regulacji prawnych, a także nieuprawniony i niesłuszny podział konsultowanych związków na związki dyscyplin olimpijskich i nieolimpijskich. Po wymianie uwag na temat treści projektu ustawy członkowie Prezydium zaakceptowali treść pisma skierowanego do Ministerstwa Sportu i Turystyki w toku konsultacji przez prezesa ZG PZW kol. E. Grabowskiego wraz z proponowanym zapisem do ustawy ,Stowarzyszenia osób fizycznych, działające w obszarze danej dyscypliny sportu mogą, ze zgodą Ministra Sportu i Turystyki, realizować zadania polskiego związku sportowego’’.

 

Następnie członkowie Prez. ZG wysłuchali informacji o przebiegu i treści ustaleń Kongresu CIPS, który odbył się w Dreźnie. Informacje złożyli upełnomocnieni przedstawiciele PZW kol. kol. Ewa Bystydzieńska i Jerzy Szczeciński. W swoich relacjach wskazali na ustalenia dotyczące kalendarza międzynarodowych imprez sportowych oraz zmiany w składach władz poszczególnych federacji. Podkreślili rosnące znaczenie CIPS i sportu wędkarskiego w świecie, o czym świadczy zacieśnienie współpracy z MKOL, przyjęcie kolejnych narodowych związków wędkarskich do CIPS, a także zmiany w składzie jego władz. Z kolei prezes E. Grabowski zrelacjonował przebieg spotkania przedstawicieli związków wędkarskich, członków Europejskiego Forum Wędkarzy, które odbyło się 18 i 19 kwietnia, także w Dreźnie. Jak ustalono, poszczególne związki wędkarzy podejmą przygotowania do kolejnych spotkań EFW w oparciu o zebrane i opracowane przez jego uczestników materiały. PZW podjął się przygotowania i opracowania tematyki niezbędnych zmian prawnych i organizacyjnych zmierzających do upowszechnienia i ułatwienia turystyki wędkarskiej. Uznano, iż pierwszoplanowym tematem do wspólnego omówienia i wystąpienia z jednolitym stanowiskiem będzie sprawa nadmiernego rozwoju populacji kormoranów. Jak się bowiem oblicza, mimo podjęcia w niektórych krajach np. Francja, doraźnych prób ograniczenia ich populacji, w Europie bytuje obecnie ponad 1800 tys. szt. tych ptaków, co stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania rybactwa śródlądowego m.in. w Polsce. Niestety, zagrożenie to jest lekceważone przez Radę Unii Europejskiej, w której na posiedzeniu w dniu 30 marca br., dominującą pozycję odnośnie stosunku do ograniczenia populacji kormoranów, zajęli przedstawiciele partii zielonych nie dopuszczając do przedstawienia argumentacji środowisk wędkarskich i rybackich.

 

W sprawach różnych Prezydium ZG rozpatrzyło wnioski dotyczące funkcjonowania Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, które przedstawił dyr. Robert Stabiński, m.in. zakupu specjalistycznego samochodu, a następnie wyrażono zgodę na wszczęcie postępowania likwidacyjnego Spółki z o.o. ,,Martwa Wisła’’, o co wnioskował ZO PZW w Gdańsku.  Podjęto także decyzje odnośnie zapewnienia dojazdu do Domu Wędkarza.

 

Z kolei po rozpatrzeniu wniosków Głównego Kapitanatu Sportowego, przedstawionych przez kol. Adama Zwarycza, wiceprezesa ZG ds. sportu i pracy z młodzieżą, podjęto uchwałę o rezygnacji PZW z udziału polskich reprezentacji w mistrzostwach świata juniorów U-14 i U-18 w Portugalii, a także o zatwierdzeniu składów reprezentacji juniorów i drugiej reprezentacji seniorów w dyscyplinie muchowej na mistrzostwa świata i Europy w Czechach oraz reprezentacji kobiet na mistrzostwa świata w dyscyplinie spławikowej, które odbędą się w Irlandii.

 

W dalszych punktach obrad Prezydium ZG PZW wysłuchało informacji rzecznika prasowego ZG PZW na temat przygotowań do uruchomienia przez spółki CenterNET, DirNET oraz Rybobranie.pl, telefonii komórkowej dla wędkarzy, nowych, korzystnych warunków rozwoju Darmowej Sieci Firmowej (DSF), a także z informacją o przebiegu prac dotyczących rozpoczęcia konsultacji w sprawie wykorzystania przez PZW elektronicznych form rozliczeń składek i opłat wędkarskich. Obecny na posiedzeniu pan Mariusz Drozdowski, prezes spółki DirNET przedłożył wstępnie opracowane założenia systemu takich rozliczeń, które skierowano do konsultacji w okręgach PZW.

 

Antoni Kustusz
Rzecznik prasowy ZG PZW

Fot. Antoni Kustusz

Poleć znajomemu

Zdjęcia