Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – marzec 2020

Aktualności | 2020-03-13 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

13 marca 2020 r. w Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. 
W posiedzeniu uczestniczył Rzecznik dyscyplinarny ZG - kol. Henryk Mach, Z-ca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Kazimierz Kuprian i Dyrektor naczelny GR PZW w Suwałkach – kol. Robert Stabiński. 

Po przyjęciu porządku obrad, członkowie Prezydium omówili przygotowane projekty uchwał do podjęcia przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu.

Kol. Beata Olejarz – Sekretarz ZG przedstawiła projekty w sprawie:
- przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW,
- uchylenia uchwały nr 53/X/2018 Prezydium ZG PZW z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykładni § 18 ust. 6 i 7, §26 ust. 1 i 2, § 44 ust 1 i 2 oraz § 54 ust. 6 Statutu PZW
z dnia 15 marca 2017 r.,
- zmiany treści uchwały nr 206/XII/2019 ZG PZW z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW,
- wprowadzenia na wniosek GSK, zmian zapisów w Regulaminie postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz Instrukcji pracy Sądów koleżeńskich i Rzeczników dyscyplinarnych.

Skarbnik ZG kol. Jerzy Leus omówił projekty uchwał dotyczące:
- zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2020 r.,
- utworzenia Funduszu Rezerwowego,
- wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności oraz prawa  użytkowania gruntu wraz z infrastrukturą oraz udzielania pełnomocnictwa dotyczącego nieruchomości w Okręgu PZW w Rzeszowie,
- wyrażenia zgody dla Okręgu PZW w Szczecinie na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz infrastrukturą oraz udzielenia pełnomocnictwa,
- wyrażenia zgody dla Okręgu PZW w Koszalinie na przeniesienie prawa własności gruntu wraz z infrastrukturą oraz udzielania pełnomocnictwa,
- zmiany treści uchwały nr 196/X/2019 ZG PZW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielom Okręgu PZW w Tarnobrzegu,

W związku z wnioskiem zgłoszonym przez Dyrektora naczelnego GR PZW w Suwałkach Wiceprezes ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak, przedstawił dwa projekty uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na realizację wniosków Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” połączonej z udzieleniem pełnomocnictwa do podpisywania umów na zadania określone we wnioskach,
- udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Naczelnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach do przystąpienia do przetargu na dostawę żywego narybku węgorza.

Członkowie Prezydium ZG zaakceptowali przedstawione projekty uchwał i podjęli decyzje o skierowaniu ich do Zarządu Głównego.

Wiceprezes ZG ds. sportu – kol. Zbigniew Mosko poinformował o decyzjach FIPS w sprawie odwołania międzynarodowych zawodów wędkarskich w zaplanowanych terminach. W związku z tym zagadnienia związane z oceną przygotowań reprezentacji narodowych do Mistrzostw Europy i świata zostaną przedstawione na kwietniowym posiedzeniu Prezydium ZG.

Ze wzgledu na podejmowane nadzwyczajne działani związane z sytuacją epidemiologiczną, Prezes ZG – kol. T.Rudnik zgłosił wniosek o zmianę zapisów dotyczących procedury głosowań elektronicznych przez Prezydium ZG i przez Zarząd Główny. Wniosek przyjęto, a projekt zmian postanowiono przedstawić do zatwierdzenia przez ZG na najbliższym posiedzeniu.


[MM]

Poleć znajomemu

Zdjęcia