Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

INFORMACJA o pracy Biura ZG PZW w dniach 23 - 31 marca 2020 r.

Aktualności | 2020-03-23 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Z uwagi na zagrożenie wirusem COVID-19, Dyrektor Biura ZG PZW realizując działania profilaktyczno-zapobiegawcze, kontynuuje wprowadzone z dniem 16 marca 2020r. na okres do 31 marca 2020 r. następujące ograniczenia w pracy Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego na ul. Twardej 42 w Warszawie i w obsłudze interesantów:

1.        W dniach od 23 do 31 marca 2020 r. Biuro Zarządu Głównego pracuje w ograniczonym zakresie w trybie dyżurów i pracy zdalnej.

2.        Grafik dyżurów:
            - 23 marca (poniedziałek) – Z-ca dyrektora, Dz. administracji
            - 24 marca (wtorek) – Dyrektor, sekretariat
            - 25 marca (środa) – Dz. prezydialny, sekretariat
            - 26 marca (czwartek) – Gł. Księgowy, sekretariat
            - 27 marca (piątek) – Dyrektor, sekretariat

3.        W dniach od 30 marca do 31 marca 2020 r. tryb pracy biura uzależniony będzie od ogólnie panującej sytuacji i zostanie podany do ogólnej wiadomości.

4.        Obsługę interesantów w godzinach pracy biura, tj.: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 ogranicza się do formy telefonicznej z wykorzystaniem służbowych telefonów komórkowych oraz formy elektronicznej poprzez służbowe skrzynki e-mail.

5.        Zawiesza się obsługę kasową. Wszelkie operacje wpłat i wypłat realizowane będą wyłącznie w formie przelewów bankowych.

6.        Przekazywanie wszelkich dokumentów w tym m.in. rozliczeń, druków i sprawozdań do biura odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną i przesyłkami pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem skrzynki podawczej na parterze u portiera (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem Biura ZG).

7.        Pobieranie uzupełniające znaków i innych materiałów z magazynu odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim ustaleniu drogą e-mailową lub telefoniczną dnia i godziny odbioru oraz wcześniejszym podaniu wielkości zapotrzebowania. Wydanie i sprawdzenie zgodności z pokwitowaniem odbioru, następować będzie przy zachowaniu ustalonych wewnętrznie środków ostrożności i maksymalnym ograniczeniu bezpośrednich kontaktów.

8.        Zawiesza się do odwołania organizację wszelkich spotkań w sali konferencyjnej Biura ZG PZW lub innych pomieszczeniach biurowych.

9.        Ze sprawami nie wymagającymi pilnego trybu postępowania, proszę wstrzymać się do czasu odwołania podwyższonego zagrożenia epidemicznego.



Proszę o bezwzględne przestrzeganie, ograniczeń wynikających z wprowadzonych zasad profilaktyczno-zapobiegawczych przez wszystkich zainteresowanych.


Marcin Mizieliński
Dyrektor Biura ZG PZW

 

Poleć znajomemu