Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Prezydium ZG PZW, Warszawa, 28.05.2010 r.: przygotowania do posiedzenia ZG oraz sprawy różne.

Aktualności | 2010-05-29 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W Domu Wędkarza w Warszawie odbyło się 28 maja br. posiedzenie Prezydium ZG PZW, któremu przewodniczył kol. Eugeniusz Grabowski, prezes ZG PZW.

 

W pierwszym punkcie posiedzenia dokonano analizy dokumentów oraz projektów uchwał przygotowanych na posiedzenie ZG PZW. Informacje i propozycje w tej sprawie złożyli kol. kol. Maciej Brudziński, Mirosław Iwański, Waldemar Gozdek i Wojciech Zuszek. Omówiono treść i wnioski wynikające z łącznego sprawozdania finansowego (bilansu) Polskiego Związku Wędkarskiego i sprawozdań jednostkowych, wchodzących w skład sprawozdania łącznego za 2009 rok, a więc sprawozdań Zarządu Głównego PZW, Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, Redakcji PZW ,,Wiadomości Wędkarskie’’, a także z treści analizy działalności organizacyjno-finansowej jednostek terenowych PZW wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., przygotowanej przez Biuro ZG PZW w oparciu o sprawozdania finansowe zarządów okręgów.

 

Następnie wysłuchano informacji kol. M. Brudzińskiego nt. skutków powodzi i jej wpływu na gospodarkę rybacko-wędkarską w okręgach. Największe straty w infrastrukturze gospodarki rybacko-wędkarskiej poniosły okręgi w Bielsku Białej, Tarnobrzegu, Opolu, ale nadal trwa szacowanie strat w zakresie produkcji materiału zarybieniowego, hodowli ryb oraz w bazie stanic i przystani wędkarskich. Informację uzupełnił kol. Stanisław Lisak, którzy przedstawił wyniki analiz i wnioski z posiedzenia Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, która oceniała sytuację powodziową w kraju.

 

Kol. M. Brudziński przedstawił także wyniki pracy Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód, która na swojej konferencji w Spale wysunęła wnioski dotyczące zmian w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb. Na wniosek kol. M. Brudzińskiego przyjęto także stanowisko w sprawie wniosku ZO w Opolu dot. zniesienia limitu i okresu ochronnego bolenia (negatywną opinię Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód skierowano do rozpatrzenia przez użytkownika wód) oraz w sprawie wniosku ZO PZW w Poznaniu dot. przepisów o łowiskach specjalnych, które postanowiono utrzymać w mocy.

 

Następnie wysłuchano informacji o stanie przygotowań do Klubowych MŚ w wędkarstwie spławikowym oraz MŚ w wędkarstwie muchowym, zwłaszcza wobec informacji o skutkach powodzi na terenie przyszłych zawodów. Uznano stan przygotowań za zadawalający i zaakceptowano decyzje podjęte przez organizatorów.

 

Wysłuchano także informacji kol. Jerzego Szczecińskiego o wynikach posiedzenia Kongresu CIPS, który odbył się w Dakarze (Senegal), na którym Polska została uwzględniona jako organizator kilku ważnych imprez międzynarodowych.

 

Prezydium wysłuchało także informacji kol. Zbigniewa Bedyńskiego w sprawie działań Komisji Promocji oraz propozycji wydawnictw promujących wędkarstwo.

 

Antoni Kustusz

Rzecznik prasowy ZG PZW

 

Fot. Antoni Kustusz

Poleć znajomemu

Zdjęcia