Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Nowelizacja prawa rybackiego, nowe prawo o sporcie

Aktualności | 2010-08-31 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Prezydium ZG PZW, 27.08.2010 r.: nowelizacja prawa rybackiego, nowe prawo o sporcie, sprawy różne

Pod przewodnictwem prezesa ZG PZW kol. Eugeniusza Grabowskiego 27 sierpnia w Domu Wędkarza w Warszawie obradowało Prezydium ZG PZW. Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłego 30 lipca kol. Jerzego Grudzińskiego, wieloletniego prezesa ZO PZW w Bydgoszczy, członka władz centralnych oraz Honorowego Członka PZW.


Następnie zebrani wysłuchali informacji o przebiegu i wynikach prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji Ustawy o rybactwie śródlądowym, które przedstawił przybyły na posiedzenie dr Janusz Wrona, zastępca dyrektora  Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najważniejszym zapisem znowelizowanej ustawy jest prawo do przedłużenia dzierżawy wód dla dotychczasowych użytkowników bez konieczności organizowania nowych konkursów ofert, a także zapis odnoszący się do połowu przynęt podrywkę, ale z zastrzeżeniem, że przynęty żywe mogą być stosowane tylko w wodzie, z której zostały pozyskane. Na zakończenie swego wystąpienia dyr. J. Wrona odznaczył w imieniu Ministra Rolnictwa odznaką ,,Zasłużony dla Rolnictwa’’ kol. Wojciecha Zuszka, sekretarza ZG PZW. Dyr. J. Wrona uczestniczył także w dyskusji nad założeniami do opracowania wzroku dokumentu zezwolenia na amatorski połów ryb, który PZW musi opracować uwzględniając zapisy  art. 7 pkt. 2a znowelizowanej Ustawy o rybactwie śródlądowym. Wnioski do tej sprawy, stanowiące wynik pracy zespołu kol. kol M. Brudziński, Z. Bedyński i M. Iwański, przedstawił kol. Maciej Brudziński, wiceprezes ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód. Uznano, iż po opracowaniu wzór dokumentu należy przedstawić do konsultacji w okręgach PZW, w Policji oraz przesłać do MRiRW. Następnie dyskutowano nad założeniami Konferencji Naukowej PZW w 2011 roku. Przyjęto roboczy tytuł konferencji ,,Kondycja Polskiego Rybactwa Śródlądowego – zagrożenia, uwagi i wnioski’’ oraz wskazano na główne tematy do opracowania i omówienia w trakcie konferencji, która odbędzie się we wrześniu 2011 roku.


Z kolei podjęto dyskusję dotyczącą możliwości stworzenia elektronicznej bazy danych członków PZW, którą poprowadził kol. W. Zuszek. W prezentacji tego zagadnienia uczestniczył także kol. Mariusz Drozdowski, prezes spółki Rybobranie.pl. Aspekty prawne funkcjonowania takich baz danych przedstawił Mec. Wojciech Nosek. Przyjęto ustalenie, że prace analityczne w tym zakresie będą kontynuowane, celem przygotowania założeń ekonomiczno-organizacyjnych całego systemu oraz wpisania go do postępującego procesu elektronizacji dokumentacji w Polsce.

 

Następnie zebrani wysłuchali informacji kol. Mirosława Iwańskiego, wiceprezesa ZG ds. sportu i pracy z młodzieżą,  na temat skutków organizacyjno-prawnych dla funkcjonowania sportu wędkarskiego w świetle podpisanej w dniu 5 lica br. Ustawy o sporcie. Uznano, iż najważniejsze jest przeanalizowanie skutków zapisów tej ustawy dla funkcjonowania podstawowych obszarów działalności związku, jakimi są gospodarka rybacka i wędkarska, praca edukacyjno-wychowawcza w dziedzinie rozwoju wędkarstwa, rekreacji i ekologii itd. Zobowiązano GKS do przedłożenia wszechstronnego opracowania oraz wniosków do rozpatrzenia na kolejnym KZD.

 

W sprawach różnych najpierw wysłuchano prezesa zarządu kancelarii brokerskiej MODUS Leokadii Trębskiej, która przedłożyła propozycję objęcia PZW obsługą brokerską ubezpieczeń wędkarskich, rybackich i majątkowych oraz wskazała na możliwości organizacyjne i korzyści ekonomiczno-prawne wynikające z takiej kompleksowej obsługi, przedstawiając dotychczasowe doświadczenia wynikające ze współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim. Po wymianie pytań i dyskusji zebrani wyłonili zespół pod przewodnictwem prezesa ZG kol. E. Grabowskiego do rozpatrzenia warunków tej współpracy.

 

Następnie  dokonano wstępnej analizy stanu ewidencji członków na dzień 30 lipca br, wskazując na potrzebę uzyskania wyników takiej analizy z okręgów PZW.

 

W związku z zakończeniem kolejnej kadencji Krajowej Rady Gospodarki Wodnej wskazano nowych kandydatów reprezentujących PZW w KRGW w osobach kol. kol. Macieja Brudzińskiego i Mariana Magdziarza. Przyjęto także Stanowisko ZG PZW w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczącego ochrony gatunkowej zwierząt (w załączeniu) oraz propozycję wystąpienia ZG PZW do prezesa Krajowego zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie strat powodziowych, jakie dotknęły PZW. Wysłuchano także informacji o propozycjach Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód ZG PZW w sprawie zmian do regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Postanowiono, że po ich opracowaniu zostaną one skierowane do konsultacji w okręgach PZW oraz w Internecie. Zagadnienia te przedstawił kol. M. Brudziński.

 

W części dotyczącej zagadnień sportowych kol. M. Iwański przedstawił do zatwierdzenia składy reprezentacji Polski seniorów na MŚw. w wędkarstwie spinningowym z łodzi – Łotwa 2010, seniorów na MŚw. w wędkarstwie spławikowym – Portugalia 2010, juniorów U-14 na MŚw. w wędkarstwie spławikowym – Włochy 2010, seniorów na MŚw. w wędkarstwie rzutowym – Chorwacja 2010. Następnie, na wniosek kol. M. Iwańskiego,  oddalono wnioski Klubu Wędkarskiego TRAPER oraz Wędkarskiego Klubu Spławikowego Robinson, kierując je do rozpatrzenia w trybie regulaminowym do GKS.

 

Z kolei,  na wniosek skarbnika ZG PZW kol. Waldemara Gozdka, dokonano zmiany regulaminu dot. korzystania przez okręgi PZW z funduszu remontów mienia Związku, a także wyrażono zgodę na działania inwestycyjne Gospodarstwa Rybackiego w Suwałkach podjęte w zakładzie rybackim w Olecku.

 

Następnie, po wysłuchaniu informacji kol. Antoniego Kustusza, rzecznika prasowego ZG PZW, postanowiono skierować do Komisji Promocji ZG PZW, przy współdziałaniu z wiceprezesem M. Iwańskim, propozycję w sprawie wydania poradnika dla młodych wędkarzy oraz współpracy PZW z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w realizacji projektu ,,Kajakowy Patrol Św. Franciszka’’.

 

Antoni Kustusz

Rzecznik prasowy ZG PZW

 

Fot. Antoni Kustusz

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Zdjęcia

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin