Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Konferencja naukowa nt. PATOLOGIA RYB I RAKÓW ORAZ BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI POCHODZENIA RYBNEGO

Aktualności | 2007-05-08 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Państwowy Instytut Weterynaryjny

– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

- Zakład Chorób Ryb


ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową


PATOLOGIA RYB I RAKÓW ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

ŻYWNOŚCI POCHODZENIA RYBNEGO


która odbędzie się 22-23 maja 2007 roku

w sali konferencyjnej WCKP Państwowego Instytutu

Weterynaryjnego w Puławach, Al. Partyzantów 57

Konferencja poświęcona jest pamięci

prof. dr. Bronisława Kocyłowskiego

założyciela Zakładu Chorób Ryb

w Puławach


Organizator Konferencji


dr Jan Żelazny


Program Konferencji Naukowej

„Patologia ryb i raków oraz bezpieczeństwo żywności

pochodzenia rybnego”
Sesja I - 22 maja 2007 r.

900 - 950 Msza Święta w intencji Śp. Prof. dr. Bronisława Kocyłowskiego

Kościół p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego ul. Słowackiego 32

1015 - 1030 Otwarcie Konferencji

1030 - 1100 Dr Jan ŻELAZNY

Zakład Chorób Ryb PIWet - PIB w Puławach

Prof. dr Bronisław Kocyłowski twórca Zakładu Chorób Ryb w Puławach

1100 - 1130 Lek. wet. Marek MATRAS

Zakład Chorób Ryb PIWet - PIB w Puławach

Infekcja herpeswirusa koi karpia (KHV)

1130 - 1200 DYSKUSJA

1200 - 1230 PRZERWA

1230 - 1300 Prof. dr hab. Jerzy ANTYCHOWICZ

Zakład Chorób Ryb PIWet - PIB w Puławach

Choroby skóry i skrzeli karpi o objawach podobnych do infekcji KHV

1300 - 1330 Prof. dr hab. Jerzy ANTYCHOWICZ

Zakład Chorób Ryb PIWet - PIB w Puławach

Propozycja zwalczania infekcji KHV

1330 - 1400 Mgr Krzysztof RAKUS, dr Ilgis IRNAZAROW

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN Gołysz

Możliwość wykorzystania polimorfizmu genów zgodności tkankowej

(MHC) w podnoszeniu naturalnej odporności ryb

1400 - 1420 Dr Alicja KOZIŃSKA

Zakład Chorób Ryb PIWet - PIB w Puławach

Najważniejsze zakażenia bakteryjne karpi

1420 - 1445 Lek. wet. Agnieszka PĘKALA

Zakład Chorób Ryb PIWet - PIB w Puławach

Nowe zagrożenia infekcji bakteryjnych u karpi

1445 - 1500 DYSKUSJA

1500 - 1600 OBIAD


Sesja II - 23 maja 2007 r.

800 - 830 Dr Andrzej LIRSKI

Zakład Rybactwa Stawowego IRŚ w Olsztynie

Znaczenie jakości w chowie i hodowli ryb słodkowodnych
uwzględnieniem ich dobrostanu

830 - 900 Dr Mirosław MICHALSKI

Zakład Higieny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego PIWet - PIB w Puławach

Wymagania higieniczno–weterynaryjne przy przetwarzaniu ryb

900 - 930 Dr Mirosław MICHALSKI

Zakład Higieny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego PIWet - PIB w Puławach

Zasady systemu HACAP w przetwórstwie ryb

930 - 1000 Dr Kamila MITROWSKA

Zakład Farmakologii i Toksykologii PIWet - PIB w Puławach

Pozostałości zieleni malachitowej u ryb słodkowodnych

1000 - 1030 Dr Jan ŻELAZNY

Zakład Chorób Ryb PIWet - PIB w Puławach

Wymagania higieniczno–sanitarne w hodowli ryb słodkowodnych

1030 - 1100 DYSKUSJA

1100 - 1130 PRZERWA

1130 - 1200 Prof. dr hab. Teresa WŁASOW

Katedra Ichtiologii UW-M w Olsztynie

Problemy zdrowotne raków

1200-1230 Dr Alicja BERNAD

Pracownia Chorób Ryb ZHW w Olsztynie

Dżuma raków – największe zagrożenie w hodowli raków

1230-1300 Doc. dr hab. Hanna LUTNICKA

Zakład Chorób Ryb i Biologii AR w Lublinie

Herbicydy a zdrowie ryb

1300 - 1330 DR Jan ŻELAZNY

Zakład Chorób Ryb PIWet – PIB w Puławach

Sytuacja epizootyczna chorób ryb

1330 - 1400 DYSKUSJA

1400 Dr Jan ŻELAZNY

Podsumowanie i zamknięcie Konferencji


Informacje dodatkowe


- Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji

- Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł., które należy wpłacić na konto:

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy w Puławach BGŻ S.A. Oddział w Puławach

Nr 35203000451110000000531520


z dopiskiem „Konferencja ZChRyb” - do dnia 10 maja 2007 r.


- Rezerwacji hotelu należy dokonać we własnym zakresie

Hotel WCKP PIWet Puławy - 081 886 30 51 wew. 190

Hotel „PRIMA” (przy Instytucie) tel./fax 081 886 38 24, 081 886 46 15

Hotel „Wisła”, Puławy - 081 886 27 37

Hotel „Izabella”, Puławy - 081 886 30 41


Ilość miejsc w hotelu WCKP Państwowego Instytutu Weterynaryjnego jest ograniczona (58 miejsc), dlatego podawane są inne możliwości noclegu (maksymalna odległość 1,7 km).


- Wyżywienie należy zamawiać również we własnym zakresie


e-mail: r.krasuski@ impel.pl

lub telefonicznie: 0510 011 231


- Biuro Konferencji - dr Jan Żelazny


Państwowy Instytut Weterynaryjny 

- Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Chorób Ryb

ul. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

tel. 0605 567 405

fax. 0 81 886 25 95


e-mail: zeljan@piwet.pulawy.pl


- Uczestnictwo w Konferencji można potwierdzić za pośrednictwem fax-u lub poczty elektronicznej.

- dodatkowe informacje można uzyskać również od pana Przemysława Mielcarskiego tel/fax 22 620 50 88 - micek@zgpzw.pl

Poleć znajomemu