Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności - archiwum

Prezydium ZG PZW, 26.01.2008 r.

Aktualności | 2008-01-28 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

sprawy bieżące, składki okręgowe, internet

Obradujące 26 stycznia br. pod przewodnictwem prezesa ZG kol. Eugeniusza Grabowskiego, Prezydium ZG PZW uczciło minutą ciszy pamięć lotników, którzy zginęli w katastrofie w Mierosławcu. Wśród ofiar tej katastrofy było wielu wędkarzy, aktywnych członków PZW, co napawa nas wszystkich wielkim bólem – stwierdził Eugeniusz Grabowski.


Następnie Prezydium ZG rozpatrzyło ponownie treść, poprawionych po konsultacjach, regulaminów: postępowania w sprawach przewinień członków PZW, działania rzeczników dyscyplinarnych PZW, nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW. Po dyskusji oraz zgłoszeniu dalszych poprawek skierowano projekty do uzupełnienia, celem przygotowania do rozpatrzenia przez Zarząd Główny PZW w marcu br.


Zebrani wysłuchali również informacji wiceprezesa ZG, kol. Janusza Nyka oraz dr Marcina Mizielińskiego z biura ZG PZW dotyczącej przygotowań do konferencji oceniającej efekty wdrożeń i realizacji zadań określonych w operatach rybackich i programach użytkowania obwodów rybackich. Konferencja pod hasłem „Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość” odbędzie się w dniach 19-21 marca w COS w Spale z udziałem przedstawicieli nauki, administracji państwowej i samorządowej, działaczy i pracowników pionów zagospodarowania i ochrony wód w okręgach PZW, a także praktyków gospodarki rybackiej i wędkarskiej.


W kolejnym punkcie obrad uczestniczyli członkowie Prezydium GKR, którzy tego dnia obradowali w Domu Wędkarza. Przewodniczący GKR kol. Władysław Ogrodowczyk poinformował zebranych o planach kontroli planowanych przez GKR, a także zaapelował do prezesów i zarządów okręgów, a także OKR, aby w pełni mobilizowali się do realizacji planów działania zgodnie ze swoimi kompetencjami, rzeczowo i konkretnie, bez zbędnych konfliktów, bowiem w takiej atmosferze narastają sytuacje wymagające w konsekwencji działań wyjaśniających i kontrolnych, angażujących czas i pieniądze z budżetu Związku. W dyskusji podkreślono duże znaczenie kontroli wewnętrznej dla funkcjonowania Związku, a także wskazano na pilna potrzebę przeprowadzenia analizy wykorzystania majątku PZW.


W sprawach różnych przyjęto uchwałę w sprawie trybu wyrażania zgody na zbycie przez okręg praw do nieruchomości. Prezentując jej założenia skarbnik PZW Waldemar Gozdek podkreślił, że uchwała w niczym nie ogranicza statutowych uprawnień okręgów, a jedynie określa zasady postępowania i wymagania dotyczące dokumentacji niezbędnej przy podejmowaniu przez ZG PZW decyzji o wyrażaniu zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność okręgów.


Następnie dokonano analizy tabeli składek okręgowych uchwalonych przez zarządy okręgów na ochronę i zagospodarowanie wód w 2008 roku. Referujący kol. J. Nyk podkreślił, iż mimo apeli ZG o możliwe uproszczenie systemu tych składek oraz wyeliminowanie wielu form dodatkowych składek, nadal przygotowywane systemy składek zawierają liczne regulacje, które w efekcie ograniczają lub reglamentują presje wędkarską, a także stanowią dodatkowe obciążenia dla wędkarzy. Uznano, iż sprawę systemu składek okręgowych należy poddać dalszej analizie.


Z informacjami dotyczącymi gospodarki rybackiej i ochrony wód wiązało się także oddalenie protestu koła PZW w Szczawnicy w związku z utworzeniem przez ZO PZW w Nowym Sączu łowiska specjalnego na Dunajcu, a także skierowanie pod uwagę okręgom gospodarującym w granicach RZGW w Warszawie pisma dyrektora RZGW w sprawie realizacji umów na dzierżawę obwodów rybackich.


Następnie Prezydium ZG bardzo pozytywnie odniosło się do propozycji zmian warunków uprawiania turystyki, sportu i wędkarstwa w strefie nadgranicznej zawartych w przesłanym do konsultacji projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie wskazano na potrzebę przyspieszenia działań, które zmierzają do zawarcia międzyrządowych porozumień w sprawie gospodarki rybackiej na wodach rzek granicznych ze Słowacją, Czechami i Niemcami.


W sprawach sportu kwalifikowanego Prezydium ZG, na wniosek wiceprezesa kol. Adama Zwarycza, powołało składy reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie podlodowym w Rosji oraz na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie muchowym w Nowej Zelandii.


W dalszej części posiedzenia poddano dyskusji projekty dokumentów dotyczących dalszego rozszerzenia możliwości medialnych portalu związkowego z wykorzystaniem modułów wdrożonych w portalu www.rybobranie.pl, w tym także uruchomienia wielotematycznego forum internetowego. Po dyskusji sprawę przesłano do dalszego opracowania i uzupełnienia.


Na zakończenie zebrani przyjęli do akceptującej wiadomości treść listu otwartego prezesa Eugeniusza Grabowskiego w związku z przygotowaniami do tegorocznych obchodów Dnia Wędkarza.


Antoni Kustusz

Rzecznik prasowy PZW

Poleć znajomemu