Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności - archiwum

Prezydium ZG PZW, 30.08.08

Aktualności | 2008-09-01 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

jakie składki, co w Gorzowie, nasze media, sport i sprawy bieżące

Posiedzenie Prezydium ZG PZW, które odbyło się pod przewodnictwem Eugeniusza Grabowskiego, prezesa ZG PZW, w dniu 30 sierpnia w Domu Wędkarza w Warszawie, rozpoczęło się od debaty nad zasadami zmian w systemie ustalania składek na ochronę i zagospodarowanie wód. Analizy obecnej sytuacji oraz prezentacji różnych możliwości oraz propozycji zmian w tej dziedzinie dokonał wiceprezes Janusz Nyk. Z wystąpienia wynikało, iż stosowane w różnych okręgach liczne dopłaty i składki uzupełniające mącą obraz rzeczywistych kosztów ponoszonych przez okręgi na zagospodarowanie i ochronę wód, stąd słusznym wydaje się wniosek wielu wędkarzy, by ten system uprościć i ujednolicić. Jak podkreślono w dyskusji wymaga to jednak uwzględnienia samodzielności okręgów w określania wysokości składek na zagospodarowanie i ochronę utrzymywanych wód, tak aby mogły one skutecznie wypełniać zadania gospodarzy wód i zapewnić wędkarzom dobre warunki do wędkowania. Zgodzono się by jeszcze wyraźniej oddzielić systemy kształtowania składek i opłat pomiędzy wodami ogólnodostępnymi i łowiskami komercyjnymi, a także by usunąć z systemu składek okręgowych elementy dopłat ekwiwalentnych, a więc w istocie opłat komercyjnych, np. za łowienie głowacicy. Po dyskusji uznano, że jeszcze we wrześniu, a więc przed posiedzeniami okręgów dot. ustalania składek okręgowych na 2009 r. Dział Zagospodarowania i Ochrony Wód ZG przygotował i rozesłał do konsultacji w okręgach propozycje zmian w systemie składek na ochronę i zagospodarowanie wód.


Następnie z inicjatywy kol. Waldemara Gozdka, skarbnika Związku wysłuchano informacji o sytuacji organizacyjnej i ekonomicznej w ZO PZW w Gorzowie Wlkp., którą przedstawili obecni na posiedzeniu kol. Zenon Łakos – prezes, Lesław Śliżewski - skarbnik i Andrzej Zakrzewski, dyrektor biura ZO. Z informacji wynikało, że Okręg dokonał szczegółowej analizy obecnej sytuacji ekonomicznej oraz zadań, jakie wykonuje jako gospodarz ponad 10 tys. ha wód. Po uwzględnieniu obecnych i spodziewanych w II półroczu zobowiązań, władze Okręgu zapewniały, iż spodziewają się uzyskania dodatniego wyniku finansowego oraz pozytywnych efektów gospodarczych i organizacyjnych. Po dyskusji i wymianie opinii, członkowie Prez. ZG przyjęli przedłożone informacje do wiadomości, uznając kierunki działań przyjęte przez ZO PZW w Gorzowie Wlkp. za prawidłowe.


Z kolei wysłuchano informacji kol. kol. Joanny Ozimek, głównej księgowej ZG, red. Andrzeja Zawiszy, redaktora naczelnego ,,WW’’ oraz Antoniego Kustusza, rzecznika prasowego ZG na temat funkcjonowania redakcji ,,WW’’ oraz związkowego portalu internetowego. Po wymianie poglądów uznano, że obecna korzystna sytuacja mediów PZW stanowi ważny element analizy funkcjonowania Związku przed najbliższym Zjazdem PZW. Wskazano na potrzebę prezentowania doświadczeń oraz osiągnięć kół PZW w ich środowisku działania, a także doskonalenia obsługi potrzeb wymiany informacji i konsultacji pomiędzy ogniwami struktury PZW i wędkarzami. Dokonując podsumowania tej części posiedzenia kol. E. Grabowski podziękował redakcji ,,WW’’ oraz administratorom portalu związkowego za ich pracę na rzecz Związku i wędkarstwa.


W sprawach różnych uwzględniono wniosek ZO PZW w Poznaniu o poddaniu sporu z Okręgiem PZW w Sieradzu postępowaniu mediacyjnemu, a następnie wysłuchano informacji o stanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy ZG i ZO PZW w Pile powstałych w trakcie rozliczenia środków uzyskanych ze sprzedaży obiektu w Płytnicy. Postanowiono uwzględnić i zrefundować kwoty bezsporne, a co do pozostałych różnic wyjaśnić je w dalszym postępowaniu.


Następnie na wniosek kol. wiceprezesa Adama Zwarycza, podjęto uchwały w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w wędkarstwie rzutowym i spławikowym seniorów.


Wyrażono także zgodę na użycie godła PZW na numizmatach z serii ,,Ryby polskich akwenów’’, które rozpoczną się ukazywać jeszcze w tym roku. Zapoznano się również z informacją na temat przebiegu i kosztów remontu w pomieszczeniach biurowych ZG.


Antoni Kustusz

Rzecznik prasowy ZG PZW

Poleć znajomemu