Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności - archiwum

Informacja o zaistniałej sytuacji w Okręgu PZW w Zielonej Górze

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze przekazuje informacje do wszystkich członków kół PZW naszego Okręgu o wydarzeniach nadzwyczajnych, które miały miejsce w drugiej dekadzie listopada 2010 r. w biurze Okręgu PZW w Zielonej Górze. Zwłaszcza, że obraz tej sprawy nagłośniony przez niektóre media regionalne oparty był na dość dowolnych interpretacjach, często starających nadać jej charakter medialnych sensacji.

Rzeczywisty przebieg można streścić w ten sposób.

W okresie ostatnich miesięcy do biura ZO PZW napływały sygnały o nieterminowym realizowaniu płatności w formie przelewów, głównie od kontrahentów zewnętrznych. Każdy z takich sygnałów był przedmiotem natychmiastowej reakcji i bezpośrednich interwencji wewnętrznych. Dyrektor biura Okręgu PZW żądał od osoby odpowiedzialnej za rozliczenia bankowe wyjaśnienia przyczyn zaistniałych opóźnień w płatnościach i natychmiastowego uregulowania tych zobowiązań.

Udzielane początkowo wyjaśnienia gł. księgowej, z uwagi na dużą dozę wiarygodności były uznawane, a interweniujące firmy, po interwencji dyrektora otrzymały swoje należności. Narastające nadal sygnały o opóźnieniach, płynące także od działaczy niektórych kół PZW spowodowały, że dyrektor stracił zaufanie do gł. księgowej i oddał ją do dyspozycji Zarządu Okręgu PZW. Zlecono natychmiastowe przeprowadzenie czynności wyjaśniających oraz kontroli. Powołany zespół kontrolny na bieżąco konsultował ustalenia z przedstawicielami władz Okręgu. Po pierwszych potwierdzeniach wskazujących na prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, natychmiast powiadomiono organy ścigania. Policja na podstawie materiałów wstępnych kontroli wewnętrznej dokonała przeszukania pomieszczeń w miejscu pracy i zamieszkania gł. księgowej oraz zatrzymania jej do dyspozycji prokuratora w Policyjnej Izbie Zatrzymań.

W toku dalszych czynności procesowych Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze wszczęła śledztwo oraz przedstawiła gł. księgowej zarzuty z art. 284 § 2 kodeksu karnego, dot. przywłaszczenia powierzonej rzeczy ruchomej o wartości nie mniejszej niż 350,000 zł. W celu zabezpieczenia majątku na poczet poniesionych strat Okręgu zajęto samochód marki Mercedes, złotą biżuterię oraz nieruchomości należące do podejrzanej. Zabezpieczono także jej konta bankowe.

Prezes ZO PZW w Zielonej Górze zwołał nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Okręgu PZW, na którym odwołano z zajmowanego stanowiska gł. księgową, co stanowiło podstawę jej dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Zarząd Okręgu PZW zwrócił się do Okręgowej Komisji Rewizyjnej o pilne przeprowadzenie kontroli finansowej. Zespół kontrolny współpracuje na bieżąco z organami ścigania, w celu wszelkich okoliczności sprawy.

W świetle zaistniałej sytuacji Zarząd Okręgu PZW podjął następujące działania naprawcze:

 

  1. Uzyskanie środków na przywrócenie płynności finansowej Okręgu poprzez pożyczki w ramach wewnętrznych struktur PZW lub zaciągnięcie kredytu bankowego.
  2. Ustalenie wysokości zobowiązań wobec kontrahentów zewnętrznych i wewnętrznych.
  3. Przygotowanie wystąpień pisemnych do wierzycieli o wyrozumiałość i przesunięcie terminów płatności wobec Okręgu.
  4. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko gł. księgowej i przedstawienie kandydatur do zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu.
  5. Wyprowadzenie na bieżąco dokumentacji księgowej i przygotowania bilansu za rok 2010.
  6. Wytypowanie kandydatów do udziału w naradzie księgowych w Spale, w celu przygotowania Okręgu do zmian związanych z obowiązkiem wprowadzenia od 2011r. podatku VAT.Zarząd Okręgu w najbliższym okresie zorganizuje spotkania z prezesami wszystkich kół PZW w rejonach, na których zaproponuje kierunki rozwiązań na najbliższy okres. Na spotkaniu tym omówione zostaną także zmiany w funkcjonowaniu Związku wynikające z obowiązku wprowadzenia od 2011 roku podatku VAT.


W związku z zaistniałą sytuacją apelujemy do wszytykich członków PZW i działaczy naszego Okręgu o cierpliwość, zrozumienie powagi sytuacji i powstrzymanie negatywnych emocji.

Tylko zjednoczenie naszych wspólnych sił może uchronić Okręg PZW w Zielonej Górze przed jego likwidacją. Tylko taka postawa umożliwi wspólne wyjście z zaistniałej sytuacji kryzysowej, powrót do czasów prawidłowego funkcjonowania naszego Okręgu i poprawnej realizacji przez niego statutowych zadań Związku.

Poleć znajomemu