Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności - archiwum

Prezydium ZG PZW, 4 sierpnia 2007 r

Aktualności | 2007-08-08 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

działalność Związku wśród dzieci i młodzieży, projekt zmian w Statucie PZW, aktualne problemy rybactwa i wędkarstwa

W Domu Wędkarza w Warszawie 4 sierpnia 2007 roku obradowało Prezydium ZG PZW, któremu przewodniczył kol. Eugeniusz Grabowski, prezes ZG PZW.


Na wniosek Rady ds. Młodzieży, przyjęto projekt uchwały ZG PZW w sprawie działalności Związku wśród dzieci i młodzieży. W uchwale podjęto do realizacji ustalenia zawarte w stanowisku uczestników Seminarium dot. wychowania ekologicznego dzieci i młodzieży, które odbyło się w marcu br. we Wrocławiu, a także określono zadania, jakie w tej dziedzinie podejmie ZG PZW oraz okręgi Związku.


Następnie kol.Czesław Pachowicz, przewodniczący Komisji Statutowej, przedstawił projekt zmian w Statucie PZW opracowany po zakończeniu ogólnozwiązkowej konsultacji przez Komisję Statutową. Zebrani przyjęli przedstawioną informację do wiadomości, wyrażając podziękowanie dla wszystkich ogniw i członków PZW, którzy włączyli się do konsultacji, a także ustalono, że projekt Statutu zostanie przedstawiony na posiedzeniu ZG PZW, z udziałem wszystkich prezesów ZO PZW, które odbędzie się 31.08–01.09. br. w Popowie n. Bugiem. Zostanie tam podjęte stanowisko, co do przedłożenia projektu pod obrady Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.


W toku obrad kol.: Eugeniusz Grabowski i Janusz Nyk przedstawili informację o aktualnych problemach rybactwa i wędkarstwa w świetle ostatnio odbytych spotkań i rozmów, a zwłaszcza narady środowiska rybackiego w Przysieku, która odbyła się 28 czerwca b.r. oraz posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które odbyło się 5 lipca br. W obu posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele PZW, którzy przedstawiali stanowisko Związku dot. aktualnej sytuacji rybactwa i wędkarstwa. Jak podkreślił kol. E. Grabowski w ostatnim czasie zaczęto zauważać przedstawicieli rybactwa jak partnerów, z którymi trzeba rozmawiać i wspólnie rozwiązywać problemy. Wynikiem tych działań jest rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej w sprawie powołania zespołu ds. gospodarki rybackiej, w składzie której jest także ZG PZW.


Antoni Kustusz

Rzecznik prasowy PZW

Poleć znajomemu

Zdjęcia