Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności - archiwum

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW

Aktualności | 2007-09-03 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

składki członkowskie w 2008 r. oraz Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZW

Zarząd Główny PZW obradował w dniach 31.08.-01.09. na wyjazdowym posiedzeniu w Popowie nad Bugiem. W posiedzeniu, któremu przewodniczył kol. Eugeniusz Grabowski, uczestniczyli prezesi zarządów okręgów PZW, którzy nie są członkami ZG PZW, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Władysław Ogrodowczyk, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kol.Julian Andrzejewski oraz rzecznicy dyscyplinarni ZG PZW, kol.: Józef Jędrzejczyk i Henryk Jankiewicz.


Zgodnie z porządkiem obrad zebrani omówili i uchwalili założenia do opracowania budżetu PZW na rok 2008, zwracając przy tym uwagę na potrzebę uproszczenia systemu określania składników i wysokości okręgowych składek na zagospodarowanie i ochronę wód. Następnie podjęto uchwałę w sprawie składki członkowskiej na 2008 rok, przyjmując, iż składka pełna wyniesie 57 zł, w tym 1 zł będzie przeznaczone na finansowanie działalności PZW wśród dzieci i młodzieży z podziałem procentowym na szczeble organizacyjne PZW wg dotychczasowych zasad. Przyjęto także ustalenie, iż składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika będzie upoważniać go do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju, w tym także na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach. Ponadto osoby wstępujące do PZW w wieku do 16 lat będą zwolnione z opłaty za legitymację członkowską. Pozostałe składniki składki członkowskiej, zakres ulg i ich wysokość pozostały bez zmian. W uchwale przyjęto także tabele opłat za wędkowanie w roku 2008 na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, pozostawiając je na dotychczasowym poziomie.


Następnie podjęto uchwałę w sprawie działalności wśród dzieci i młodzieży na rzecz upowszechniania ekologii, wędkarstwa i sportu wędkarskiego, której projekt przygotowała Rada ds. Młodzieży ZG PZW. W dyskusji wskazano także na potrzebę zaktywizowania pracy PZW w środowisku wychowawców i nauczycieli, a także na udziału sportu wędkarskiego w systemie sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży.


W dalszej części obrad kol. Waldemar Gozdek, skarbnik ZG PZW dokonał analizy działalności organizacyjnej i finansowej jednostek terenowych PZW, wskazując na pojawiające się w niektórych okręgach zagrożenia finansowe i nieprawidłowości w strukturze budżetów. Jednocześnie wskazano na wyraźny wzrost zainteresowania przynależnością do PZW. W porównaniu stanu liczbowego członków PZW z lipca 2007 roku do lipca ub. roku nastąpił wzrost o 5.3 % i obecnie (na dz.31.06.br) wynosi 529 393 członków wobec 502 887 członków w lipcu 2006 r.


W części obrad poświęconej przygotowaniom do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW zebrani wysłuchali informacji kol. Czesława Pachowicza, przewodniczącego Komisji Statutowej wybranej na XXVIII KZD o pracach na projektem zmian w Statucie PZW oraz o przebiegu konsultacji opracowanego projektu statutu. Po dyskusji na sprawami formalno – prawnymi dotyczącymi sposobu i trybu procedowania zmian Statutu na Nadzwyczajnym KZD, a także pytań dotyczących niektórych propozycji zapisów w projekcie Statutu członkowie ZG PZW postanowili załączyć projekt przygotowany przez Komisję Statutową do materiałów na Nadzwyczajny KZD. Jednocześnie przyjęto projekty porządków obrad i regulaminu obrad Nadzwyczajnego KZD.


W sprawach różnych wysłuchano informacji o aktualnym stanie i rozwoju portalu związkowego www.pzw.org.pl, o internetowych przedsięwzięciach związanych z promocją wędkarstwa i PZW, a także udziału PZW w akcjach: ,,Woda bez promili’’ oraz ,,Sprzątanie świata’’.


Antoni Kustusz

rzecznik prasowy PZW


składki członkowskie w 2008r.

Poleć znajomemu