Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności - archiwum

Prezydium ZG PZW, 14.12.2007 r.

Aktualności | 2007-12-19 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

granice okręgów w Koszalinie i Słupsku

Prezydium ZG PZW, obradujące 14 grudnia w Domu Wędkarza w Warszawie pod przewodnictwem kol. Eugeniusza Grabowskiego przyjęło terminarz posiedzeń ZG i ich tematykę na I półrocze 2008 r. oraz rozpatrzyło spór pomiędzy zarządami okręgów PZW w Koszalinie i Słupsku w sprawie terenu działania tych okręgów. Na posiedzenie przybył kol. Teodor Rudnik, prezes ZO PZW w Słupsku. Nie przybył upełnomocniony przedstawiciel okręgu w Koszalinie. Prezydium ZG po zapoznaniu się z materiałami sprawy i dyskusji uznało, że podstawą funkcjonowania struktur terenowych PZW jest ich statutowe umocowanie zawarte w uchwałach ZG o powołaniu danego okręgu i określeniu jego terenu działania. Wobec podjętych przez ZO PZW w Koszalinie działań dotyczących tworzenia własnych kół PZW w Sławnie i w Postominie, a więc na terenie działania ZO PZW w Słupsku, prezes ZG kol. E. Grabowski zobowiązał się do wystosowania do ZO PZW w Koszalinie pisma, w którym zwróci się z kategorycznym żądaniem przywrócenia w terminie do końca czerwca 2008 r. stanu prawnego zgodnego z uchwałą ZG o powołaniu okręgu. Wszelkie, przyszłe zmiany granic obu okręgów, zgodne z interesami wędkarzy i okręgów mogą być rezultatem negocjacji i wspólnego, zgodnego wniosku do ZG PZW o zmianę granic okręgu, zgodnie ze Statutem PZW. W przeciwnym przypadku granice pozostają niezmienione – uznali zgodnie członkowie Prezydium ZG PZW.


W sprawach różnych rozpatrzono projekty uchwał przygotowane do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Głównego PZW, a także wniesione pod obrady propozycje drobnych zmian w załączniku nr 4 do uchwały nr 56 ZG PZW w sprawie składki członkowskiej na 2008 r. (dopisano dwa jeziora do wykazu wód Gospodarstwa Rybackiego w Suwałkach) oraz korekty w terminarzu imprez sportowych na 2008 rok.


Antoni Kustusz

Rzecznik prasowy PZW

Poleć znajomemu