Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności - archiwum

Pracowity opłatek ZG PZW

Aktualności | 2007-12-19 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Popowo, 14.12.2007 r.

W trakcie wyjazdowego posiedzenia Zarządu Głównego PZW z udziałem prezesów zarządów okręgów nie będących członkami ZG PZW, które odbyło się w Ośrodku Doskonalenia Kadry Służby Więziennej w Popowie gm. Somianka dokonano oceny realizacji uchwały programowej XXVIII KZD PZW. Sprawozdania składali z dziedzin powierzonych nadzorowi kol. kol. E. Grabowski, A. Zwarycz, W. Zuszek, W. Gozdek, a pod nieobecność kol. J. Nyka, pracownik biura ZG kol. Przemysław Mielcarski. W dyskusji podkreślono, iż, jak na półmetek kadencji, realizacja zadań określonych w uchwale XXVIII KZD i rozpisanych w postaci konkretnych przedsięwzięć zawartych w uchwale nr 36 z dnia 16 grudnia 2006 r., realizacja założeń programowych XXVIII KZD jest bardzo zaawansowana. Wskazano na potrzebę większej aktywności przedstawicieli władz PZW wobec nowej administracji rządowej oraz w gremiach, do których zostali delegowani, zwłaszcza jeśli chodzi o zabieganie o nowelizację ustawy o rybactwie śródlądowym, wsparcie działań PSRyb. i SSRyb. w walce z kłusownictwem, a także celem pozyskania środków z funduszy europejskich.


W oparciu o tę analizę przyjęto plan pracy Zarządu Głównego i jego Prezydium w I półroczu 2008 r.


Następnie przewodniczący GKR, kol. Władysław Ogrodowczyk poinformował o działaniach kontrolnych GKR w II półroczu 2007r. oraz przedstawił plany kontroli GKR na najbliższe miesiące.


Z kolei kol.A.Zwarycz, wiceprezes ds. sportu i pracy z młodzieżą przekazał okręgom do wręczenia w trakcie uroczystości okręgowych wyróżnienia i odznaki honorowe przyznane czołowym zawodniczkom i zawodnikom PZW, reprezentantom kraju i medalistom MŚw. i ME w 2007 r. Dyplomy Ministra Sportu otrzymali: Robert Florczak, Magdalena Kuza, Jacek Kuza, Marek Noga, Tomasz Nysztal, Natalia Pecyna, Maria Szepeta, Jerzy Tomaka, Marek Walczyk, Dariusz Ziemniewicz, Sławomir Żołądź. Odznaki honorowe PZW otrzymali: złote odznaki PZW – Renata Kuza, Paweł Stopa, Zbigniew Mośko, srebrne odznaki PZW – Urszula Włodarska, Izabela Polakowska – Kliner, Natalia Pecyna, Daniel Gorbacz, Oliwer Klinger, Magdalena Kuza, Paulina Krzyżanowska, Patryk Marcińczyk, Tomasz Furyk, Tomasz Marchwicki, Marcin Walczyk, Tomasz Solka, Wojciech Wysocki, Jacek Ziętarski. 


Kol. Adam Zwarycz dokonał także wręczenia pamiątkowych plakietek z wyrazami uznania i podziękowania za wzorową organizację zawodów Mistrzostw Polski i zawodów z cyklu GPx w 2007 roku. Plakietki otrzymali prezesi okręgów: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Krosno, Legnica, Leszno, Mazowiecki, Nowy Sącz, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Skierniewice, Słupsk, Toruń, Zamość, Zielona Góra.


W części posiedzenia poświęconego sprawom sportu kwalifikowanego po burzliwej dyskusji dotyczącej szczegółowych zapisów członkowie ZG uchwalili zasady tworzenia okręgowych funduszy sportu kwalifikowanego.


Następnie wywiązała się dyskusja nad treścią nowych regulaminów: postępowania w sprawach przewinień członków PZW, działania rzeczników dyscyplinarnych oraz nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW. Wobec pojawienia się wielu istotnych rozbieżności, a także stwierdzenia wadliwych zapisów w przedłożonych projektach Zarząd Główny postanowił oddalić je do poprawienia i do rozpatrzenia na najbliższym, być może zwołanym w trybie nadzwyczajnym, posiedzeniu ZG PZW.


W sprawach różnych ZG PZW podjął uchwały dotyczące: uzupełnienia wykazu jezior Gospodarstwa Rybackiego Suwałki, stanowiącego załącznik nr 4 w uchwale nr 58 w sprawie składki członkowskiej na 2008 r., w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości PZW w Zakładzie Rybackim w Olecku, a także w sprawie sprzedaży nieruchomości ,,Schronisko Wędkarskie’’ Płytnica g. Tarnówka.


Natomiast, po bardzo kontrowersyjnej dyskusji, ZG postanowił oddalić do późniejszego rozpatrzenia wniosek ZO PZW w Bydgoszczy dotyczący wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości usytuowanej w Bydgoszczy oraz na zbycie nieruchomości w miejscowości Prądocin. Uznano za wskazane uzupełnienie dokumentacji załączonej do wniosków oraz uzyskanie dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie.


Po zakończeniu tak pracowitego posiedzenia ZG prezes ZG kol. E. Grabowski przekazał zebranym, a za ich pośrednictwem wszystkim wędkarzom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, zaś członkowie ZG, prezesi okręgów i pracownicy biura ZG podzielili się opłatkiem. W tej części spotkania uczestniczył jako gość PZW pan Jerzy Telak, prezes ZG WOPR, który także przekazał wszystkim wędkarzom życzenia bezpiecznego wędkowania oraz wielu sukcesów w dziedzinie wędkarstwa i sportu wędkarskiego. Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja przygotowana przez bardzo gościnnych gospodarzy ośrodka.


Antoni Kustusz

Rzecznik prasowy PZW

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin