Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

Załóż stronę Koła PZW

Aktualności | 2009-10-29 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Uchwała XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2009-2013 [...] A. W zakresie działalności organizacyjnej. [..] II. Zjazd uznaje, iż promocja wędkarstwa i jego walorów rekreacyjno-ekologicznych, a także sportowych zachęca do uprawiania hobby wędkarskiego w Polsce, a tym samym tworzy warunki do rozwoju PZW i przynależności do naszego Związku. Uznając powyższe za priorytet, Zjazd zobowiązuje do podjęcia następujących ...... więcej

PZW domaga się interwencji w sprawach zagrożeń dla wód

Aktualności | 2009-10-22 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Zgodnie z uchwałą XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZW w dniu dzisiejszym Zarząd Główny PZW rozesłał do najwyższych władz kraju: Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP oraz Prezesa Rady Ministrów, a także Ministra Środowiska memoriał w sprawie występujących zagrożeń na wodach rzek, jezior i zbiorników wodnych. Memoriał ten, przyjęty uchwałą XXIX Krajowego Zjazdu delegatów PZW, stanowi wyraz zaniepokojenia środowiska wędkarzy i rybaków skutkami bezprzykładnej zabudowy rzek dla celów energetycznych, ...... więcej

Życzenia dla członków PZW oraz delegatów na XXIX KZD PZW

Aktualności | 2009-10-22 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W załączeniu życzenia dla członków PZW oraz delegatów na XXIX KZD PZW od: - Marszałka Sejmu RP, Pana Bronisława Komorowskiego, - Wicemarszałek Sejmu RP, Pani Ewy Kierzkowskiej, - Podsekretarza Stanu MSWiA, Pana Adama Rapackiego, - Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Pana Leszka Karwowskiego, - Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Pana prof. dr hab. Bogusława Zdanowskiego. Grzegorz Kidawski Biuro ZG PZW ... więcej

Minister wstrzymuje elektrownie na Dunajcu

Aktualności | 2009-10-20 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W piątek napisaliśmy o planie budowy kilkudziesięciu elektrowni wodnych na Dunajcu. Gdyby do tego doszło, rzeka zostałaby przecięta co kilka kilometrów betonowymi zaporami. Najwięcej elektrowni - 22 - prywatni inwestorzy planują zbudować pomiędzy zbiornikiem w Czchowie i ujściem do Wisły na północ od Tarnowa. Kolejne 11 miałoby powstać na górskim odcinku rzeki pomiędzy Nowym Targiem a Nowym Sączem. Dodatkowe 10 na dopływach Dunajca - Białym i Czarnym Dunajcu. Po publikacji "Gazety" interwencję w tej sprawie w sobotę podjął minister środowiska Maciej ...... więcej

Władze i organy Polskiego Związku Wędkarskiego wybrane na XXIX Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 16 października 2009 r.

Aktualności | 2009-10-19 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Lp. Nazwisko i imię Funkcja Okręg PZW 1. Grabowski Eugeniusz Prezes Mazowiecki 2. Brudziński Maciej Wiceprezes ds. ochrony i zagospodarowania wód Częstochowa 3. Iwański Mirosław Wiceprezes ds. sportu i młodzieży Katowice 4. Zuszek Wojciech Sekretarz Kalisz 5. Gozdek Waldemar Skarbnik Siedlce 6. Bedyński Zbigniew członek Prezydium ZG Mazowiecki 7. Lisak Stanisław członek Prezydium ZG Gdańsk 8. Magdziarz ...... więcej

XXIX KZD: II dzień obrad – dyskusja programowa, wybory do władz i organów Związku

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W drugim dniu obrad XXIX KZD delegaci kontynuują dyskusję programową. W części przedpołudniowej delegat z Poznania kol. Jerzy Musiał zgłosił wniosek o pozbawienie tytułu Członek Honorowy PZW byłego prezesa okregu PZW w Poznaniu Bogdana Krupskiego i b. dyr. biura okręgu Mariana Bochińskiego. Kol. Henryk Chrobak z Bielska Białej wnioskował o zmianę ordynacji wyborczej celem zagwarantowania pełni czynnych praw wyborczych. Z kolei kol. Piotr Szpryngier z Gdańska wniósł o to by Zarząd Główny PZW podjął działania na rzecz powstania ustawy o wędkarstwie. ...... więcej

XXIX KZD: II dzień obrad: przyjęcie uchwał, ukonstytuowanie się władz i organów, zakończenie zjazdu

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Po wyborach władz i organów PZW kontynuowano dyskusję programową, w której kol. Ignacy Piskorski wnioskował o podjęcie ostatecznych decyzji, łącznie ze sprzedażą Domu Wędkarza w Łopusznej. Następnie kol. Czesław Pachowicz, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekty uchwał XXIX KZD PZW. Po głosowaniach, bez uwag, przyjęto uchwały w sprawach: udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, w sprawie wystąpienia do naczelnych władz RP z memoriałem o zagrożeniach na wodach rzek , jezior i zbiorników wodnych ...... więcej

XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW rozpoczął obrady

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale rozpoczął obrady XXIX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Po wprowadzeniu sztandaru PZW i wysłuchaniu hymnu państwowego otwarcia Zjazdu dokonał prezes ZG PZW kol. Eugeniusz Grabowski. Prezes ZG PZW powitał gości KZD, a wśród nich wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Małgorzata Kasperek- Kawałek, zastępca dyr. RZGW w Warszawie, Andrzej Dobrzyński, prezes Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji i Turystki. Następnie delegaci i goście KZD uczcili minutą ciszy pamięć członków PZW ...... więcej

XXIX KZD PZW: II dzień obrad – dyskusja programowa, tytuły członków honorowych

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

O godz. 9.00 rozpoczął obrady XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW w drugim dniu Zjazdu. Obrady rozpoczęły się od dyskusji programowej, w której wystąpili: Ignacy Piskorski, Tarnów, Wiesław Miś, Opole, Antoni Kustusz, Konrad Ciura, Katowice, Roman Depowski, Rzeszów, Bogumił Antoniewski, Przemyśl, Mariusz Drozdowski, prezes zarządu spółki PPW Rybobranie sp. z o.o., Bogdan Lis, Gdańsk, a także dr Janusz Wrona, dyr. Departamentu Rybołówstwa MRiRW. W dyskusji dominowały zagadnienia obrony przez PZW dobrostanu wód oraz przeciwdziałania ...... więcej

XXIX KZD: ciąg dalszy obrad I dnia Zjazdu - wybrano prezesa

Aktualności | 2009-10-15 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Po sprawozdaniu ZG PZW, które w swoim referacie przedstawił prezes ZG PZW kol. Eugeniusz Grabowski, swoje sprawozdania przedstawili: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Władysław Ogrodowczyk oraz przew. Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Juliana Andrzejewskiego. Kol. W. Ogrodowczyk, kończąc swoje sprawozdanie, przedstawił uchwałę GKR w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Po głosowaniu, delegaci jednogłośnie takiego absolutorium udzielili. Następnie głos zabrali goście zaproszeni, a jako ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin