Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

Konferencja w Berlinie

Aktualności | 2016-01-29 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniach 21.01.2016 r. w siedzibie Niemieckiego Związku Wędkarskiego w Poczdamie oraz 22.02.br. w Instytucie Ekologii Wód i Rybactwa Śródlądowego – Leibniz w Berlinie, odbyła się dwudniowa konferencja naukowa pn. „Wymiana doświadczeń związanych z restytucją jesiotra ostronosego w zlewni Morza Bałtyckiego oraz pozyskiwaniem źródeł finansowania na odbudowę jego populacji”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nadgranicznych okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego wraz z Prezesem ZG PZW Kol. D.Ziemieckim, przedstawiciele ...... więcej

Wpłynęły życzenia i podziękowanie od Wicestarosty Powiatu w Kutnie

Aktualności | 2016-01-14 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Informujemy, że wpłynęły na ręce Prezesa ZG PZW kol. Dionizego Ziemieckiego życzenia i podziękowanie od Wicestarosty Powiatu w Kutnie Pana Zdzisława Trawczyńskiego (w załączeniu). Prezes Dionizy Ziemiecki przyłącza sie do nich, dziękując członkom Koła PZW nr 109 Metalurg Kutno za postawę godną do naśladowania. Biuro ZG PZW / GK... więcej

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb - Uwaga, zmiany!

Aktualności | 2016-01-14 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujący od 01.01.2016 r. (w załączeniu) Uchwała nr 74 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 28.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Na podstawie § 30 p.11 Statutu PZW Zarząd Główny uchwala się, co następuje: 1. Zarząd Główny zatwierdza nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. Członek ZG PZW Prezes ZG PZW /-/ /-/ Jerzy Musiał Dionizy Ziemiecki ... więcej

Śnięte ryby spływają Wisłą

Aktualności | 2016-01-11 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Niemal w tym samym czasie w dwóch, odległych o około 160 km kanałach zrzutowych elektrowni w Świerżach Górnych (Okręg PZW Radom) i elektrowni w Połańcu (Okręg PZW Tarnobrzeg) pojawiły się setki śniętych ryb. Zdarzenie miało miejsce 4 i 5 stycznia br., kiedy to wędkarze przebywający nad Wisłą zaobserwowali śnięte ryby spływające kanałami do rzeki, o czym powiadomili policję i biura PZW. Okręgi PZW w Radomiu i w Tarnobrzegu natychmiast powiadomiły o tym fakcie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach, ...... więcej

Życzenia na 2016 rok

Aktualności | 2016-01-04 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym oraz wielu wędkarskich sukcesów w 2016 ROKU życzy Zarząd Główny PZW... więcej

Karta Ewidencyjna Wędkarza

Aktualności | 2015-12-29 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Prezydium Zarządu Głównego w dniu 26 listopada podjęło Uchwałę nr 98 w sprawie wprowadzenia elektronicznej bazy danych członków PZW oraz zobowiązało okręgi PZW do stworzenia w terminie do 15.06.2016 r. elektronicznej bazy danych swoich członków. Podjęte przez Zarząd Główny działania, są pierwszym etapem stworzenia elektronicznego centralnego rejestru członków PZW. W tym celu konieczne jest przekształcenie dotychczasowych „papierowych” kartotek członków na wersję elektroniczną. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ...... więcej

Wpłynęły życzenia od Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło oraz Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Jarosława Wałęsy

Aktualności | 2015-12-28 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Informujemy, że wpłynęły na ręce Prezesa ZG PZW kol. Dionizego Ziemieckiego życzenia świąteczno-noworoczne m.in. od Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło oraz Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Jarosława Wałęsy (w załączeniu). Biuro ZG PZW / GK... więcej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej uhonorowany medalem Zasłużony dla PZW

Aktualności | 2015-12-21 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w uznaniu zasług wniesionych w rozwój i upowszechnianie wędkarstwa, został wyróżniony przez Zarząd Główny PZW, medalem „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”. Prezes Zarządu Okręgu PZW w Chełmie Kol. Ryszard Kowalski w dniu 10 grudnia br. wręczył medal, który w imieniu wszystkich funkcjonariuszy NOSG, odebrał gen. bryg. SG Wojciech Skowronek – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Współpraca NOSG z PZW ma miejsce już od ponad 10 lat na mocy ...... więcej

Spotkanie opłatkowe w Domu Wędkarza

Aktualności | 2015-12-21 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

18 grudnia 2015 r. w Domu Wędkarza w Warszawie, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, odbyła się uroczystość opłatkowa z udziałem prezesów okręgów. Uroczystość zaszczycili zaproszeni goście: Biskup Marek Solarczyk z Diecezji Warszawsko-Praskiej, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek Gróbarczyk, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ – Janusz Wrona, Z-ca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ- Marta Rabczyńska-Kapcińska,, komendant Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie – Marek ...... więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – grudzień 2015

Aktualności | 2015-12-21 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

18 grudnia 2015 r. w Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego., z udziałem prezesów wszystkich okręgów, członków GKR i GSK Obradom przewodniczył Prezes ZG, Dionizy Ziemiecki. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium ZG oraz zatwierdzeniu porządku obrad, zebrani wysłuchali informacji na temat realizacji uchwały XXX Krajowego Zjazdu Delegatów PZW, które przedstawione zostały kolejno przez: - Kol. M. Ludwikowski – w zakresie budżetu i majątku Związku, - Kol. J. Musiał – w zakresie ...... więcej