Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

XXIX KZD: II dzień obrad – dyskusja programowa, wybory do władz i organów Związku

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W drugim dniu obrad XXIX KZD delegaci kontynuują dyskusję programową. W części przedpołudniowej delegat z Poznania kol. Jerzy Musiał zgłosił wniosek o pozbawienie tytułu Członek Honorowy PZW byłego prezesa okregu PZW w Poznaniu Bogdana Krupskiego i b. dyr. biura okręgu Mariana Bochińskiego. Kol. Henryk Chrobak z Bielska Białej wnioskował o zmianę ordynacji wyborczej celem zagwarantowania pełni czynnych praw wyborczych. Z kolei kol. Piotr Szpryngier z Gdańska wniósł o to by Zarząd Główny PZW podjął działania na rzecz powstania ustawy o wędkarstwie. ...... więcej

XXIX KZD: II dzień obrad: przyjęcie uchwał, ukonstytuowanie się władz i organów, zakończenie zjazdu

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Po wyborach władz i organów PZW kontynuowano dyskusję programową, w której kol. Ignacy Piskorski wnioskował o podjęcie ostatecznych decyzji, łącznie ze sprzedażą Domu Wędkarza w Łopusznej. Następnie kol. Czesław Pachowicz, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekty uchwał XXIX KZD PZW. Po głosowaniach, bez uwag, przyjęto uchwały w sprawach: udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, w sprawie wystąpienia do naczelnych władz RP z memoriałem o zagrożeniach na wodach rzek , jezior i zbiorników wodnych ...... więcej

XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW rozpoczął obrady

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale rozpoczął obrady XXIX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Po wprowadzeniu sztandaru PZW i wysłuchaniu hymnu państwowego otwarcia Zjazdu dokonał prezes ZG PZW kol. Eugeniusz Grabowski. Prezes ZG PZW powitał gości KZD, a wśród nich wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Małgorzata Kasperek- Kawałek, zastępca dyr. RZGW w Warszawie, Andrzej Dobrzyński, prezes Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji i Turystki. Następnie delegaci i goście KZD uczcili minutą ciszy pamięć członków PZW ...... więcej

XXIX KZD PZW: II dzień obrad – dyskusja programowa, tytuły członków honorowych

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

O godz. 9.00 rozpoczął obrady XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW w drugim dniu Zjazdu. Obrady rozpoczęły się od dyskusji programowej, w której wystąpili: Ignacy Piskorski, Tarnów, Wiesław Miś, Opole, Antoni Kustusz, Konrad Ciura, Katowice, Roman Depowski, Rzeszów, Bogumił Antoniewski, Przemyśl, Mariusz Drozdowski, prezes zarządu spółki PPW Rybobranie sp. z o.o., Bogdan Lis, Gdańsk, a także dr Janusz Wrona, dyr. Departamentu Rybołówstwa MRiRW. W dyskusji dominowały zagadnienia obrony przez PZW dobrostanu wód oraz przeciwdziałania ...... więcej

XXIX KZD: ciąg dalszy obrad I dnia Zjazdu - wybrano prezesa

Aktualności | 2009-10-15 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Po sprawozdaniu ZG PZW, które w swoim referacie przedstawił prezes ZG PZW kol. Eugeniusz Grabowski, swoje sprawozdania przedstawili: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Władysław Ogrodowczyk oraz przew. Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Juliana Andrzejewskiego. Kol. W. Ogrodowczyk, kończąc swoje sprawozdanie, przedstawił uchwałę GKR w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Po głosowaniu, delegaci jednogłośnie takiego absolutorium udzielili. Następnie głos zabrali goście zaproszeni, a jako ...... więcej

XXIX KZD: pierwsze zbiorowe odznaki za zasługi dla PZW, życzenia i referat prezesa ZG

Aktualności | 2009-10-15 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W Spale trwają obrady pierwszego dnia XXIX KZD PZW. Po chwili przerwy, w trakcie której ukonstytuowały się komisje problemowe Zjazdu, wznowiono obrady. W pierwszym punkcie przewodniczący obrad M. Magdziarz odczytał listy i posłania, które skierowano do delegatów XXIX KZD. Swoje życzenia i przesłania przekazali delegatom m.in.:Marszałek Sejmu RP, Bronisław Komorowski, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego Andrzej Gdula, prezes WOPR Jerzy Telak, dyr. Departamentu Wychowania i Promocji MON płk. Jerzy Gutowski, dyrektor Instytutu Rybactwa ...... więcej

XXIX KZD PZW - otwarcie Zjazdu, dziś o 14-tej

Aktualności | 2009-10-15 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniach od 15 do 17 października w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbędzie się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Rzeszę 613 tys. członków PZW będzie reprezentować 124 delegatów, wybranych na 45. okręgowych zjazdach delegatów PZW.Zjazd dokona oceny działalności Zarządu Głównego PZW w kadencji 2005 - 2009, którym kierował prezes kol. Eugeniusz Grabowski, określi ogólne kierunki działalności PZW na lata 2009 – 2013 oraz wybierze prezesa ZG PZW, nowych członków Zarządu Głównego ...... więcej

Odsłonięcie tablic „Złotego Kręgu”

Aktualności | 2009-10-06 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniu 2 października 2009 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic „Złotego Kręgu” poświeconych wybitnym osobowościom sportu polskiego. Uroczystość miała miejsce na dziedzińcu Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W V edycji „Gloria Optimus 2009” do grona wybitnych osobowości sportu polskiego Kapituła pod przewodnictwem Ryszarda Parulskiego zakwalifikowała: Halinę Szwarc ( w kategorii zasłużeni dla AWF), Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Józefa Zapędzkiego, Józefa Szmidt, Egona ...... więcej

Prezydium ZG PZW, 26.09.2009 r.: przygotowania do XXIX KZD

Aktualności | 2009-09-29 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W trakcie posiedzenia zapoznano się z relacjami kol. E. Grabowskiego i dyr. Władysława Waligóry z przebiegu spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w 6. Strefach. Na spotkaniach omówiono treść sprawozdania ZG PZW oraz sformułowano liczne wnioski i propozycje do uwzględnienia w trakcie obrad KZD oraz w pracy jego komisji. Członkowie Prezydium ZG PZW otrzymali także do konsultacji projekt Uchwały Programowej XXIX KZD, który wraz z wnioskami i postulatami z Okręgowych Zjazdów Delegatów, a także z konsultacji przedzjazdowych ...... więcej

STOP Kłusolom – kolejny krok

Aktualności | 2009-09-10 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W spotkaniu, które prowadził Antoni Kustusz, rzecznik prasowy ZG PZW uczestniczyli ze strony Komendy Głównej Policji kom. Danuta Dziubińska, ze strony PZW dyr. Biura ZG PZW Władysław Waligóra, pracownicy Działu Ochrony i Zagospodarowania Wód ZG PZW Przemysław Mielcarski i Marcin Mizieliński, a ze strony Rybobrania.pl. sp. z o.o. Mariusz Drozdowski, prezes zarządu. W trakcie spotkania zapoznano się z prezentacją założeń kampanii STOP Kłusolom oraz przygotowaniom do uruchomienia portalu www.stopklusolom.pl, który będzie stanowił internetowy ...... więcej