Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

❗ Odstępstwa od Regulaminu APR

Odstępstwa od Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

 

- Kanał Portowy w Cigacicach – zakaz połowu ryb na całym odcinku do 28.02.2019 r.

- Kanał w Krośnie Odrzańskim – zakaz połowu ryb na odcinku 150 m od koryta rzeki Odra w głąb kanału do 31.01.2019 r.

- J. Ratno (Gądków Mały) – Rez. przyrody – odrębne zasady wędkowania w toku ustaleń.

 

NO KILL:

- Zalew Wagmostaw - Łowisko NO KILL – Złów i Wypuść

- Leśny Żary –  dwuczęściowy zalew - Łowisko NO KILL – Złów i Wypuść

- Na rzece Bóbr na odcinku do ujścia Kwisy do mostu kolejowego na os. Moczyń w Żaganiu obowiązuje zasada NO KILL – Złów i Wypuść.

 

TROLLING:

J. Łagowskie – ZAKAZ TROLLINGU

 

PŁYWANIE:

- Wapna Brzezie k. Pomorska – Całkowity zakaz korzystania ze środków pływających.

- Wapna Jordanowo – 2 wyrobiska - Całkowity zakaz korzystania ze środków pływających.

 

KARP:

- Bobrowice Żwirownia – wyrobisko - Wymiar ochronny Karpia do 35 cm

- Dychów Glinianka – wyrobisko - Wymiar ochronny Karpia do 35 cm

- Lubieszów Glinianka – Wymiar ochronny Karpia do 30 cm i od 60 cm

- Wapna Jordanowo - Wymiar ochronny Karpia do 40 cm

- Majorka – Bytom Odrz. – wyrobisko - Wymiar ochronny Karpia do 40 cm

 

SUM:

ODSTĘPSTWO OD ZAKAZU POŁOWU RYB Z GATUNKU SUM EUROPEJSKI o wymiarach ochronnych; w okresie ochronnym; z naruszeniem limitu połowu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym; przechowywanie, posiadanie, przewożenie i przetwórstwo złowionych ryb w celu ograniczenia zbyt licznej populacji suma europejskiego

 

- Decyzja do 30 czerwca 2019 - Jeziora: Złoty Potok, Liwno (Zabór Duży), Wapno III, Wielicko (Garbicz), Liny Duże, Glibiel (Łochowickie)

- Decyzja do 10 lipca 2020 - Jezioro Święte

- Decyzja do 30 czerwca 2020 -  Jeziora: Borek, Jelito (Giełt), Goszcza, Lubrza, Łagowskie, Grabinek i Czarna Woda (Łagówek)

- Decyzja do 31 marca 2020 – Wapno Jordanowo

- Decyzja do 31 marca 2021 - Basen Kunice

 

Skany zezwoleń dostępne do pobrania >>> TUTAJ

Każda osoba dokonująca połowów suma poza okresem, wymiarem i limitem ochronnym zobowiązana jest do posiadania przy sobie kserokopii zezwolenie Marszałka, które jest do pobrania na stronie Internetowej Okręgu – www.pzw.zgora.pl.

Ponadto osoby korzystające z w/w zezwolenia zobowiązane są do zgłoszenia po zakończeniu połowu do Zespołu Zagospodarowania Wód Biura Okręgu tel. 68 453 7335, pzw@pzw.zgora.pl.

 

 

Nie wolno wędkować w następujących obrębach ochronnych i okresach:

- Jezioro Borek (Kosarzyn) - 50 m po lewej i 50 m po prawej stronie wypływu z niego Strugi Steklnik oraz 50 m w głąb jeziora od tego miejsca. Zakaz połowu od 15 lutego do 15 czerwca każdego roku.

- J. Ilno (Torzymskie) – na odcinku od plaży miejskiej do ujścia Ilanki 20 m w głąb akwenu. Zakaz połowu przez cały rok.

- Jezioro Pniów – połów dopuszczony jedynie z brzegów zachodnich – Rezerwat „Dolina Ilanki”

- J. Moczydło (Osiecznica) wzdłuż północnowschodniej części linii brzegowej jeziora licząc od północnego pomostu kąpielowego na głębokość 40 m od brzegu na długości 350 m linii brzegowej. Zakaz połowu od 1 stycznia do 31 maja każdego roku.

- Bóbr - na odcinku od wysokości kolektora ciepłej wody przerzuconego przez ten ciek w Żaganiu do wysokości wodowskazu IMGW w Żaganiu oraz kanał energetyczny Bobru od wody dolnej jazu EW Żagań II. Zakaz połowu przez cały rok.

- Ilanka – od południowych granic Rezerwatu „Dolina Ilanki” na tej rzece znajdującej 750 m powyżej mostu na drodze gruntowej Torzym – Kownaty do ujścia lewostronnego dopływu w granicach działki nr 26 obręb Pniów. Zakaz połowu obowiązuje cały rok

- Młynówka- od jazu przy ul. Młynarskiej w Szprotawie do ujścia do rzeki Szprotawy oraz Szprotawa (Szprota) od jazu w Szprotawie przy ul. Krasińskiego do ujścia do Bobru. Zakaz połowu przez cały rok.

- Odra na odcinku od ujścia Strumienia (Łomianki) do ujścia Nysy Łużyckiej. Zakaz obowiązuje w okresie 1 listopada do 31 marca każdego roku.

- Pliszka - od mostu na drodze gruntowej Drzewce Kolonia - Kłodnica koło ruin dawnego młyna Zamęt do mostu na drodze gruntowej w Kosobudkach. Zakaz połowu przez cały rok.

- Raduszczanka - od Przepompowni nr 3 do ujścia do Zbiornika zaporowego Raduszec Stary. Zakaz wędkowania od 1 stycznia do 31 maja.

- Starorzecze Krępa - wschodnie oraz północno – wschodnie brzegi. Zakaz połowu obowiązuje cały rok.

- Starorzecze Wójciki – północne oraz północno - wschodnie brzegi. Zakaz połowu obowiązuje cały rok.

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy powinno się wprowadzić dodatkową opłatę za wędkowanie ze środków pływających
Tak
Nie
Nie mam zdania
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin