Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

❗ Odstępstwa od Regulaminu APR

Odstępstwa od Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

 

- Kanał Portowy w Cigacicach – zakaz połowu ryb na całym odcinku do 28.02.2019 r.

- Kanał w Krośnie Odrzańskim – zakaz połowu ryb na odcinku 150 m od koryta rzeki Odra w głąb kanału do 31.01.2019 r.

- J. Ratno (Gądków Mały) – Rezerwat przyrodyzakaz wędkowania - Decyzja.

- Starorzecze - Przyborów (od cmentarza do kładki) - TARLISKO OD 01.04 DO 31.05 (co roku)

 

NO KILL:

- Zalew Wagmostaw - Łowisko NO KILL – Złów i Wypuść

- Leśny Żary –  dwuczęściowy zalew - Łowisko NO KILL – Złów i Wypuść

- Na rzece Bóbr na odcinku do ujścia Kwisy do mostu kolejowego na os. Moczyń w Żaganiu obowiązuje zasada NO KILL – Złów i Wypuść.

 

TROLLING:

J. Łagowskie – ZAKAZ TROLLINGU

 

PŁYWANIE:

- Wapna Brzezie k. Pomorska – Całkowity zakaz korzystania ze środków pływających.

- Wapna Jordanowo – 2 wyrobiska - Całkowity zakaz korzystania ze środków pływających.

 

KARP:

- Bobrowice Żwirownia – wyrobisko - Wymiar ochronny Karpia do 35 cm

- Dychów Glinianka – wyrobisko - Wymiar ochronny Karpia do 35 cm

- Lubieszów Glinianka – Wymiar ochronny Karpia do 30 cm i od 60 cm

- Wapna Jordanowo - Wymiar ochronny Karpia do 40 cm

- Majorka – Bytom Odrz. – wyrobisko - Wymiar ochronny Karpia do 40 cm

- Stawy w Nowym Miasteczku - Wymiar ochronny Karpia do 35 cm

- Przytoczki wyrobisko - Wymiar ochronny Karpia do 35 cm

- Wapna Brzezie Pomorskie - Wymiar ochronny Karpia do 35 cm

- Szprotawa - Glinianka - Wymiar ochronny Karpia do 35 cm

 

SUM:

ODSTĘPSTWO OD ZAKAZU POŁOWU RYB Z GATUNKU SUM EUROPEJSKI o wymiarach ochronnych; w okresie ochronnym; z naruszeniem limitu połowu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym; przechowywanie, posiadanie, przewożenie i przetwórstwo złowionych ryb w celu ograniczenia zbyt licznej populacji suma europejskiego

 

 

- Decyzja do 10 lipca 2020 - Jezioro Święte

- Decyzja do 30 czerwca 2020 -  Jeziora: Borek, Jelito (Giełt), Goszcza, Lubrza, Łagowskie, Grabinek i Czarna Woda (Łagówek)

- Decyzja do 31 marca 2020 – Wapno Jordanowo

- Decyzja do 31 marca 2021 - Basen Kunice

- Decyzja do 31 maja 2022 - Glinianka Jasień

 

Skany zezwoleń dostępne do pobrania >>> TUTAJ

Każda osoba dokonująca połowów suma poza okresem, wymiarem i limitem ochronnym zobowiązana jest do posiadania przy sobie kserokopii zezwolenie Marszałka, które jest do pobrania na stronie Internetowej Okręgu – www.pzw.zgora.pl.

Ponadto osoby korzystające z w/w zezwolenia zobowiązane są do zgłoszenia po zakończeniu połowu do Zespołu Zagospodarowania Wód Biura Okręgu tel. 68 453 7335, pzw@pzw.zgora.pl.

 

 

Nie wolno wędkować w następujących obrębach ochronnych i okresach:

- Jezioro Borek (Kosarzyn) - 50 m po lewej i 50 m po prawej stronie wypływu z niego Strugi Steklnik oraz 50 m w głąb jeziora od tego miejsca. Zakaz połowu od 15 lutego do 15 czerwca każdego roku.

- J. Ilno (Torzymskie) – na odcinku od plaży miejskiej do ujścia Ilanki 20 m w głąb akwenu. Zakaz połowu przez cały rok.

- Jezioro Pniów – połów dopuszczony jedynie z brzegów zachodnich – Rezerwat „Dolina Ilanki”

- J. Moczydło (Osiecznica) wzdłuż północnowschodniej części linii brzegowej jeziora licząc od północnego pomostu kąpielowego na głębokość 40 m od brzegu na długości 350 m linii brzegowej. Zakaz połowu od 1 stycznia do 31 maja każdego roku.

- Bóbr - na odcinku od wysokości kolektora ciepłej wody przerzuconego przez ten ciek w Żaganiu do wysokości wodowskazu IMGW w Żaganiu oraz kanał energetyczny Bobru od wody dolnej jazu EW Żagań II. Zakaz połowu przez cały rok.

- Ilanka – od południowych granic Rezerwatu „Dolina Ilanki” na tej rzece znajdującej 750 m powyżej mostu na drodze gruntowej Torzym – Kownaty do ujścia lewostronnego dopływu w granicach działki nr 26 obręb Pniów. Zakaz połowu obowiązuje cały rok

- Młynówka- od jazu przy ul. Młynarskiej w Szprotawie do ujścia do rzeki Szprotawy oraz Szprotawa (Szprota) od jazu w Szprotawie przy ul. Krasińskiego do ujścia do Bobru. Zakaz połowu przez cały rok.

- Odra na odcinku od ujścia Strumienia (Łomianki) do ujścia Nysy Łużyckiej. Zakaz obowiązuje w okresie 1 listopada do 31 marca każdego roku.

- Pliszka - od mostu na drodze gruntowej Drzewce Kolonia - Kłodnica koło ruin dawnego młyna Zamęt do mostu na drodze gruntowej w Kosobudkach. Zakaz połowu przez cały rok.

- Raduszczanka - od Przepompowni nr 3 do ujścia do Zbiornika zaporowego Raduszec Stary. Zakaz wędkowania od 1 stycznia do 31 maja.

- Starorzecze Krępa - wschodnie oraz północno – wschodnie brzegi. Zakaz połowu obowiązuje cały rok.

- Starorzecze Wójciki – północne oraz północno - wschodnie brzegi. Zakaz połowu obowiązuje cały rok.

- Starorzecze - Przyborów (od cmentarza do kładki) - TARLISKO OD 01.04 DO 31.05 (co roku)

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin