Okręg PZW Zielona Góra
http://www.pzw.org.pl/zozgora

Aktualności

Porozumienia międzyokręgowe 2015

Okręg PZW w Zielonej Górze zawarł porozumienia z Okręgami: Szczecin, Katowice, Wrocław. W załączniku podajemy szczegóły porozumień.

 

INFORMACJA DOT. POROZUMIEŃ NA 2015 ROK

 

Skład Strefy I w roku 2015 pozostaje bez zmian. Dlatego na zasadzie wzajemnego honorowania okręgowych składek za wędkowanie opłaconych w macierzystych okręgach bez dodatkowych opłat wędkujemy na wodach okręgów: Słupsk, Koszalin, Nadnotecki w Pile, Legnica, Jelenia Góra i Wałbrzych. Na wszystkich wodach obowiązuje wypełnianie rejestrów połowów, a do tego celu służą ostatnie 4 kartki w rejestrach – zezwoleniach wystawianych w naszym Okręgu. Należy wpisać nazwy i nr akwenów danego Okręgu. Po zakończeniu roku kserokopie tych danych można przesłać bezpośrednio do tych okręgów lub przekazać za pośrednictwem naszego biura. Na podstawie porozumień dwustronnych zawartych na rok 2015 możemy wędkować po wykupieniu składki ulgowych na wodach okręgów w:

- w Katowicach po wykupieniu znaczka za 56 zł

- w Szczecinie po wykupieniu znaczków na wody nizinne po 72zł lub wody górskie po 89 zł

- we Wrocławiu po wykupieniu znaczka z 50 proc. zniżką. Wysokość składki w ramach porozumienia międzyokręgowego zostanie przedstawiona na początku 2015 roku.

W wyniku porozumienia z Okręgiem PZW w Gorzowie Wlkp. ustalono poniższe wartości składek oraz regulacje:

1. Jednolite składki okresowe na wody nizinne w obu okręgach:

  • za 1 dzień z brzegu i z lodu 10,00 zł

  • za 7 dni z brzegu i z lodu 20,00 zł

  • za 14 dni z brzegu i z lodu 30,00 zł

2. Wysokość składek okresowych na wody górskie dla wędkarzy Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. zamierzających wędkować na wodach górskich Okręgu PZW w Zielonej Górze:

  • - za 1 dzień z brzegu i z lodu 23,00 zł

  • za 3 dni z brzegu i z lodu 30,00 zł

  • za 7 dni z brzegu i z lodu 43,00 zł

  • za 14 dni z brzegu i z lodu 50,00 zł

Wędkarze Okręgu PZW w Zielonej Górze zamierzający wędkować ze środków pływających na wodach Okręgu w Gorzowie Wlkp. są zobowiązani do wniesienia dodatkowo opłaty w wysokości 25 zł, płatnej raz w roku do w/w zezwoleń.

Poza tym obustronnie obowiązuje 50% zniżka przy wykupie składki za wędkowanie „na jeden akwen”.

Ponad to, nie zawarto porozumień z okręgami w Poznaniu, w Kaliszu i w Lesznie, które nie zwróciły się do nas w tej sprawie. Zarząd odmówił podpisania porozumienia z Okręgiem w Częstochowie pomimo wniosku z tego Okręgu, z powodu braku zainteresowania naszych wędkarzy w korzystaniu z ich wód.

 

 


 

[rw/ds/jt]

Załączniki