Okręg PZW Zielona Góra
http://www.pzw.org.pl/zozgora

Aktualności

Wpisowe po 30 kwietnia 2020 r. - Zmiany w opłatach !

Zarząd Główny podjął uchwałę 233/IV/2020, która obowiązuje do końca br., i określa kwotę wpisowego w wysokości 1 zł dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r. Zapis ten jest odpowiedzią ZG PZW na możliwość zaistnienia trudności w opłaceniu składek w terminie do końca kwietnia br.

 

Wpisowe dla osób nowo wstępujących do Związku pozostaje bez zmian i wynosi 25 złotych.