Okręg PZW Zielona Góra
http://www.pzw.org.pl/zozgora

Aktualności

Hurra!!! Organizujemy zawody

Od 6 czerwca 2020 roku „odmrażamy" kalendarz imprez okręgowych i rejestr zawodów kołowych.Oczywiście z małymi obostrzeniami, ale zawody to zawody.

Warunki, jakie musimy spełnić, aby móc wziąć udział w zawodach: maseczki lub przyłbice ochronne, ze względu na brak możliwości zachowania 2m odległości między uczestnikami.

Organizacja zawodów drużynowych uzależniona będzie od stanu wody na Odrze.

Organizator nie zapewnia maseczek i przyłbic dla zawodników.

Do zobaczenia J