Okręg PZW Zielona Góra
http://www.pzw.org.pl/zozgora

Aktualności

UWAGA COVID-19 - ŻÓŁTA STREFA

UWAGA!!!

Od soboty tj. 10.10.2020 r. ze względu na sytuację z COVID-19 oraz wprowadzoną ŻÓŁTĄ STREFĘ EPIDEMICZNĄ obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek lub przyłbic z zachowaniem bezpiecznej odległości od siebie
na zawodach wędkarskich podczas rozpoczęcia, zakończenia oraz ważenia ryb (sędziowie i zawodnicy).
Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa osób towarzyszących, trenerów i itp. – prosimy o nie zabieranie takich osób. Osoby bez maseczek nie mogą zostać dopuszczone do zawodów, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo zawodników ponosi na szczeblu kół PREZES ZARZĄDU KOŁA, a na szczeblu okręgu PREZES ZARZĄDU OKRĘGU.