Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności zobacz archiwum

Wpłaty na konto okręgu wymuszają przepisy prawne

Od kilku tygodni na ręce pracowników Okręgu trafiają skargi na sposób rejestracji zawodników na zawody oraz formy przyjmowania wpisowego. Otóż wyjaśniamy, że jedynym powodem wprowadzenia obowiązku wnoszenia wpłat bezpośrednio na konto Okręgu za pomocą przelewu bezgotówkowego, są przepisy prawne wprowadzone przez ministerstwo finansów w 2012 roku, a które weszły w życie na początku 2013 roku i obowiązują także w roku 2014. Chodzi o rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z ...... więcej

UWAGA: Ważna informacja dla wędkarzy!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wędkarzy okręgów PZW Zielona Góra i Wrocław, okręgi postanowiły, że na mocy wzajemnego porozumienia nie są wymagane rejestry połowów ryb podczas wędkowania wędkarzy zielonogórskich na terenie okręgu Wrocław oraz wędkarzy wrocławskich na terenie okręgu Zielona Góra. (DS) ... więcej

Prawomocny wyrok w sprawie przywłaszczenia pieniędzy na szkodę PZW Okręg w Zielonej Górze

Była księgowa Okręgu PZW Zielona Góra okradła wędkarzy na blisko 3 mln zł. Sąd pierwszej instancji w Zielonej Górze, już 15 listopada 2012 roku wydał wyrok w tej sprawie, ale oskarżona odwołała się do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Po blisko półtora roku udało się zakończyć sprawę. Obecnie trwają czynności mające doprowadzić do egzekucji orzeczonego przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze obowiązku naprawienia przez Sylwię B. szkody wyrządzonej Okręgowi PZW w Zielonej Górze. (ds)... więcej

Zakaz wędkowania ze środków pływających na jeziorze Krutla.

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Okręgu na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2014 roku po zapoznaniu się z opinią Okręgowej Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu połowu ryb ze środków pływających na jeziorze Święte (Krutla). Łowisko zostanie w najbliższym czasie oznakowane stosownymi tablicami. Przypominamy, że niezastosowanie się do zakazu stanowi wykroczenie z ustawy o rybactwie śródlądowym i grozi mandatem karnym lub skierowaniem sprawy do sądu! [jt]... więcej

Leszcz - informacja o zmianach w regulaminie.

W związku ze zniesieniem limitu ilościowego połowu leszcza Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze informuje, że obecnie połów tego gatunku jest możliwy bez ograniczenia dobowego. W związku z tym, że informacja ta nie znalazła się w książeczce zezwolenia, prosimy o rozpowszechnianie tej wiadomości wśród wędkarzy. Jednocześnie informujemy, że dostępny jest zaktualizowany Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na wodach Okręgu PZW w Zielonej Górze na rok 2014. --> ...... więcej

UWAGA KOLEDZY WĘDKARZE

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze informuje, że z początkiem roku zdecydowanie nasilą się kontrole Społecznej Straży Rybackiej nad naszymi wodami. Znaczna ich część będzie prowadzona wspólnie z innymi służbami takimi jak Policja, Państwowa Straż Rybacka oraz Straż Leśna. W związku z tym prosimy naszych członków o przestrzeganie przepisów i nie zwlekanie z opłatami w przypadku planowanego wyjazdu na ryby. Z powodu działania na naszych wodach ludzi podszywających się pod strażników SSR przypominamy, że każdy strażnik ...... więcej

Bądź ostrożny na lodzie!

Pomimo utrzymującej się zimowej aury, promienie słoneczne są coraz mocniejsze. Topnienie i zamarzanie lodu powoduje jego kruchość. Dlatego Zarząd Okręg PZW w Zielonej Górze zwraca się do wszystkich wędkarzy i innych osób podejmujących próby wchodzenia na lód, aby tego nie robiły! Takie zachowania są bardzo ryzykowne i mogą się zakończyć dramatycznie! Nie podejmujmy ryzyka stąpania po kruchym lodzie. Życie jest zbyt cenne. (ds) ... więcej

UWAGA: zmiana adresów mailowych Okręgu

W związku z likwidacją domeny pzw.zgora.pl Okręg w Zielonej Górze informuje, że wszyscy pracownicy okręgu posiadają pocztę internetową, na którą należy kierować korespondencję. Wykaz pracowników wraz ze skróconym zakresem odpowiedzialności przedstawiamy poniżej. DYREKTOR Wojciech Raunke dyrektor biura Okręgu e-mail; pzwzgora.dyr@gmail.com tel. 0684537337; kom. 694443779 DZIAŁ GRW Wojciech Zieleniewski (ichtiolog) z-ca dyr. ds. GRW e-mail; pzwzgora.zcagrw@gmail.com tel. 0684537335; kom. 605630515 - Gospodarka rybacko-wędkarska Rafał Wanat ...... więcej

Ważny komunikat dla wędkarzy!

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze informuje, że drogi dojazdowe do łowisk „przepompownia” i „rezerwat” - w okolicy Bobrownik, znajdują się na terenie rezerwatu „Bukowa Góra”. W związku z powyższym obowiązuje całkowity zakaz wjazdu do lasu, w pobliże łowiska „rezerwat”. Dojazd w pobliże łowiska „przepompownia” jest dozwolony. Wjazd na teren rezerwatu dozwolony jest po złożeniu wniosku do Nadleśnictwa Przytok i uzyskaniu zgody na wjazd. [ds] [jt]... więcej

Sprawa dojazdu do łowisk na Odrze. Okolice Czarnowa, Sarbii, Strumienna.

Uwaga! W związku z problemem dojazdu przez wędkarzy do Odry w okolicach Czarnowa, Sarbii oraz Strumienna (patrz m. in. pismo Okręgu do kół PZW l.dz.701/12/Dyr. z dn. 09.05.2012 r.) dotychczasowymi drogami gruntowymi przez tereny w międzywalu tej rzeki sprzedane przez Agencję Mienia Wojskowego osobie prywatnej, PZW Okręg w Zielonej Górze zamieszcza mapki tych terenów sporządzone na podkładach mapowych z serwisu „Geoportal\". Liniami kropkowanymi zaznaczone są fragmenty dróg biegnące przez działki w/w osoby, która zakazuje nimi dojazdu do ...... więcej

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy zabierasz ze sobą złapane ryby?
TAK
NIE
CZASEM ZABIERAM
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin