Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Historia oraz bieżące informacje o Kole PZW.

Rys historyczny Koła PZW.

"Komitet Założycielski" Miejskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Bornem Sulinowie utworzony został już 12 grudnia 1993 r., czyli wkrótce po oficjalnym otwarciu bram miasta. 22 stycznia 1994 r. odbyło się zebranie założycielskie. Do 15 grudnia 1994 r. przyjęto 119 członków. Działalność Zarządu w tym okresie skoncentrowana była na przejęciu w administrację jezior Przyłęg i Kniewo oraz powołaniu Społecznej Straży Rybackiej.
Obecnie działalność Koła ukierunkowana jest na zarybianie wód przez siebie administrowanych, organizowanie zawodów wędkarskich, ochronie wód i dbanie o czystość terenów przyległych do zbiorników wodnych oraz pozyskiwanie nowych członków - w szczególności młodzieży.

1zarzad.jpg

Na zdjęciu pierwszy historyczny już skład Zarządu Koła.

 

Aktualny skład Zarządu Koła PZW ; zmiany dokonane na zebraniu

sprawozdawczym w dniu 26 stycznia 2013 r.

            Zarząd Koła   

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1. ANDRZEJ GRYGLICKI PREZES
2. TADEUSZ SOKOŁOWSKI V-CE PREZES
3. MIECZYSŁAW JĘKSA SEKRETARZ
4. KAZIMIERZ FABISZEWSKI SKARBNIK
5. ANDRZEJ MROCZKOWSKI GOSPODARZ KOŁA
6. CZESŁAW WOLANT KAPITAN SPORTOWY
7. TADEUSZ MICHALSKI GRUPOWY SSR
8. ZBIGNIEW GRĘBOSZ CZŁONEK

Komisja Rewizyjna;

     1.Żurawlew Tadeusz – Przewodniczący;

     2.Maria Świątkowska – członek;

     3.Edward Nowak          – członek;

 

        Sąd Koleżeński:

  1.Stanisław Matla – Przewodniczący;

     2.Kazimierz Nowak – członek;

     3.Maciej Mencfeld – członek;

Siedziba Koła mieści się w Ośrodku Kultury ul. Szpitalna 1.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 16,00, natomiast skarbnik Koła przyjmuje w drugą i czwartą środę  tygodnia w godzinach 15.00 do 16.30.

Komisja egzaminacyjna na kartę wędkarską:

1. Andrzej Urban    – przewodniczący,

2. Czesław Wolant – członek

3. Kazemierz Fabiszewski - członek; tel. 605 107 442

\telefonicznie proszę uzgadniać termin egzaminu!

Koszt egzaminu: – 50 zł. /od 1-go stycznia 2011 roku wpłat za egzamin należy dokonywać na konto: ZO. PZW w Koszalinie ul. Łużycka 55;

Bank PEKAO SA II o/Koszalin 76124036531111000041883325
z dowodem wpłaty należy się zgłosić na egzamin!
młodzież do lat 18 bezpłatnie.

Sklad Zarządu od 2016 r. i dalej:

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1. ANDRZEJ URBAN PREZES
2. ANDRZEJ GRYGLICKI V-CE PREZES
3. JERZY ZIENIEWICZ SEKRETARZ
4. KAZIMIERZ FABISZEWSKI SKARBNIK
5. ANDRZEJ MROCZKOWSKI GOSPODARZ KOŁA
6. CZESŁAW WOLANT Z-ca Prezesa d/s sportu
7. TADEUSZ MICHALSKI GRUPOWY SSR