Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Akty prawne zobacz archiwum

Ustawa o rybactwie śródlądowym po najnowszych zmianach.

Akty prawne | 2010-12-22 | Publikujący: Koło Działdowo

W załączniku do niniejszego artykułu znajduje się tekst obowiązującej od 27 listopada 2010r. ustawy o rybactwie śródlądowym po nowelizacji. Polecamy ten tekst waszej lekturze, bo nowa ustawa jest bardziej restrykcyjna niż przed zmianami i jest kilka nowości. A teraz po krótce nowości w znowelizowanej ustawie : - wprowadza się nowy dokument uprawniający do amatorskiego połowu ryb (zezwolenie na amatorski połów ryb), - wprowadza się przepisy uprawniające do nakładania mandatów karnych przez uprawnione organy za wykroczenia ustawowe oraz za te, ...... więcej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. - Uwaga wraz z najnowszymi zmianami.

Akty prawne | 2010-07-12 | Publikujący: Koło Działdowo

Dz.U.01.138.1559 zmiany2010.06.14 zm. Dz.U.2010.104.654 § 1ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 12 listopada 2001 r.w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.(Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:§ 1. Rozporządzenie określa: 1) ...... więcej

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach.

Akty prawne | 2010-07-12 | Publikujący: Koło Działdowo

Dz.U.01.79.855 j.t.zmiany2003.06.29 zm. Dz.U.2003.96.874 art. 52004.05.01 zm. Dz.U.2004.102.1055 art. 22007.07.28 zm. Dz.U.2007.112.766 art. 3USTAWAz dnia 7 kwietnia 1989 r.Prawo o stowarzyszeniach.(tekst jednolity)W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych ...... więcej

  •  
  • Strony: 1
  •  

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy wolałbyś, aby podlodowy Puchar Pięciu Jezior był ?
impezą rangi mistrzostw okręgu
imprezą towrzyską
aby łaczył obie formuły wyżej wymienione
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin