Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Akty prawne zobacz archiwum

Ustawa o rybactwie śródlądowym po najnowszych zmianach.

Akty prawne | 2010-12-22 | Publikujący: Koło Działdowo

W załączniku do niniejszego artykułu znajduje się tekst obowiązującej od 27 listopada 2010r. ustawy o rybactwie śródlądowym po nowelizacji. Polecamy ten tekst waszej lekturze, bo nowa ustawa jest bardziej restrykcyjna niż przed zmianami i jest kilka nowości. A teraz po krótce nowości w znowelizowanej ustawie : - wprowadza się nowy dokument uprawniający do amatorskiego połowu ryb (zezwolenie na amatorski połów ryb), - wprowadza się przepisy uprawniające do nakładania mandatów karnych przez uprawnione organy za wykroczenia ustawowe oraz za te, ...... więcej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. - Uwaga wraz z najnowszymi zmianami.

Akty prawne | 2010-07-12 | Publikujący: Koło Działdowo

Dz.U.01.138.1559 zmiany2010.06.14 zm. Dz.U.2010.104.654 § 1ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 12 listopada 2001 r.w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.(Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:§ 1. Rozporządzenie określa: 1) ...... więcej

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach.

Akty prawne | 2010-07-12 | Publikujący: Koło Działdowo

Dz.U.01.79.855 j.t.zmiany2003.06.29 zm. Dz.U.2003.96.874 art. 52004.05.01 zm. Dz.U.2004.102.1055 art. 22007.07.28 zm. Dz.U.2007.112.766 art. 3USTAWAz dnia 7 kwietnia 1989 r.Prawo o stowarzyszeniach.(tekst jednolity)W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych ...... więcej

  •  
  • Strony: 1
  •  

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Co najbardziej ciągnie Cię na ryby ?
same ryby
woda
obcowanie z naturą
być jak najdalej od żony
ucieczka od innych problemów doczesnych
sam nie wiem
mam to we krwi
nie mogę bez tego żyć
moczenie kija
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin