Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wody

 

 

 

Koło PZW Nr 2 pełni rolę gospodarza na łowiskou specjalnym "Złoty Potok ".

  

Opis łowiska

Położenie: Pojezierze Lubuskie

Wysokość npm.: 78,8m

Powierzchnia zwierciadła: 32,8h

Głębokość maksymalna: 13,7m

Głębokość średnia: 5,9m

Linia brzegowa: 2500m

 

Jezioro Jeziorko - Złoty Potok położone jest ok. 400m od południowo-zachodniego krańca jeziora Niesłysz, 0,5km na północny zachód od wsi Kalinowo w gminie Skąpe. Zbiornik jest usytuowany bardzo malowniczo. Brzegi jeziora są częściowo podmokłe, a w części południowej, zachodniej i wschodniej strome. Jezioro zasilane jest czystymi wodami podziemnymi. Posiada jeden odpływ nisący wodę do jeziora Niesłysz.

Zbiornik jest wodą typu leszczowego. Oprócz pospolitych ryb słodkowodnych można natknąć się tu na sielawę, sieję a także bassa wielkogębowego - popularnie zwanego okoniopstrągiem. Do najczęściej łowionych tu gatunków można zaliczyć płoć, okonia, leszcza, lina, karasia, węgorza i wzdręgę. W jeziorze liczny jest również szczupak znajdujący tu doskonałe warunki rozrodu i żerowania.

 

 

                                                                

 

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

FUNKCJONOWANIA ŁOWISKA SPECJALNEGO „ZŁOTY POTOK”

KATEGORIA – ŁOWISKO LICENCYJNE

Typ użytkowania: łowisko nizinne, całodobowe, całosezonowe.

 

1.       1. Łowisko specjalne – licencyjne „Złoty Potok” obejmuje wody jeziora Jeziorko - Złoty Potok, wchodzącego w skład obwodu rybackiego nr I.23. „Obwód rybacki jeziora Złoty Potok na rzece Odpływ z jeziora Złoty Potok nr 1”. Jest ono położone ok. 400 m od południowo zachodniego krańca jeziora Niesłysz i ok. 500 metrów na północny - zachód od wsi Kalinowo (gmina Skąpe) a także ok. 2,5 km na południe od wsi Przełazy. Powierzchnia łowiska wynosi ok. 32 ha, głębokość średnia 7,4 m a maksymalna 14,3 m. Jezioro zasiedla 25 gatunków ryb, w tym dwa objęte ścisłą ochroną – różanka i koza. Użytkownikiem rybackim jest Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze. Gospodarzem łowiska jest Koło PZW Nr 2 w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Partyzantów 42. Dojazd do łowiska jest możliwy od strony wsi Kalinowo lub Przełazy. W obu przypadkach należy kierować się, zgodnie z tablicami informacyjnymi, na osadę Złoty Potok.

 2. Połów ryb na łowisku jest dozwolony wyłącznie przez osoby posiadające kartę wędkarską i wykupione stosowne zezwolenie - licencję. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy, którzy uzyskują uprawnienie do wędkowania po wykupieniu zezwolenia - licencji. Uprawnionymi do wędkowania po wykupieniu jednego zezwolenia przez wędkarza są także ich współmałżonkowie oraz dzieci do 14 roku życia na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RARP).

 Zezwolenie - licencję na połów ryb na łowisku można kupić w niżej wymienionych punktach:  

1. U skarbnika Koła PZW Nr 2 Tomasz Mikołajczak w  Centrum Wędkarskim w Zielonej Górze ul. Zacisze 16, 65-001 Zielona Góra  Telefon  68 – 452 14 44

2. Leśniczówka Złoty Potok 1 ,66-213 – Skąpe woj. Lubuskie tel. 600 990 206

3. p. Marian Szadziewski - Niesulice bar Dziupla tel. 697 051 682

 3. Łowisko funkcjonuje całorocznie i całodobowo z zastrzeżeniem, że termin połowu w ciągu doby (dzień lub cała doba) zależy od typu wykupionej licencji:

a) dla osób, które wykupiły licencje „dzienne”: od godziny przed wschodem słońca, do godziny po zachodzie słońca.

b) dla osób, które wykupiły licencje „całodobowe”: pojęciem „doby” jest określona kalendarzowo dla danego dnia godzina przed wschodem słońca doby, od której wystawiono licencję, do godziny przed wschodem słońca doby, w której upływa termin określony w licencji.

c) osoby, które wykupiły wcześniej licencje dzienne i decydują się na wykup licencji „całodobowych” wnoszą opłaty zgodnie z cennikiem przez dopłatę różnicy pomiędzy ceną licencji „dziennych” a licencji „całodobowej”.

4. Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. W sprawach w nim nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy państwowe i Polskiego Związku Wędkarskiego.

6. Na łowisku obowiązują przepisy ochronne tożsame z zapisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW z następującymi zmianami:

z zachowaniem wszystkich ochronnych przepisów państwowych i Polskiego Związku Wędkarskiego z dodatkowymi obostrzeniami w zakresie zwiększonych wymiarów ochronnych n/w gatunków ryb.

 a) Zwiększone wymiary ochronne dotyczą:

- karp do 40 cm,

- leszcz do 25 cm,

- lin do 30 cm,

- okoń do 15 cm (podczas zawodów wędkarskich 18 cm)

- pozostałe wymiary zgodnie z aktualnym „Regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW”.

b) Zabrania się zabierania z łowiska następujących gatunków:

- szczupak powyzej 90 cm

- karp powyżej 8 kg

c) Wędkowanie ze środków pływających (zarejestrowana łódź lub ponton) jest dozwolone po wykupieniu zezwolenia na wędkowanie z łodzi, w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 października. Wykupienie zezwolenia z łodzi upoważnia dodatkowo do wędkowania z brzegu w okresie od dnia wykupienia licencji do końca roku kalendarzowego.

d) Zabrania się:

- wywożenia zestawów osobom nie posiadającym zezwolenia na wędkowanie z łodzi,

- wywożenia zestawów przez osoby posiadające zezwolenie na wędkowanie z łodzi należących do innych wędkarzy posiadających zezwolenie na połów z brzegu

- wywożenia zestawów w godzinach nocnych,

- wywożenia zestawów w dniach zawodów w godz. 5.00 – 15.00,

- trollingowania

- połowu kuszą,

- połowu ryb w nocy ze środków pływających.

e) Ogranicza się wędkowanie ze środka pływającego do 10 jednostek przebywających jednocześnie na jeziorze.

 7.  Wędkujących obowiązuje zachowanie bezwzględnej czystości na i wokół stanowisk oraz pozostawienie pojazdów mechanicznych na wyznaczonych parkingach lub miejscach wyznaczonych do czasowego postoju pojazdów.

 8. Zabrania się wędkowania w okresach ochronnych określonych dla poszczególnych gatunków ryb, w okresie zamknięcia z tytułu zarybienia, w strefach okresowo wyłączonych do odłowów lub podczas zawodów wędkarskich w grupie stanowisk przeznaczonych dla uczestników zawodów. Informacje o czasowych ograniczeniach w wędkowaniu zamieszczane są na stronie internetowej Koła PZW Nr 2 w Zielonej Górze www.pzw.org.pl/1331  oraz na informacjach okresowych rozwieszanych na terenie wokół łowiska.

 9. Uprawnienia do kontroli licencji na łowisku mają przedstawiciele organów uprawnionych do kontroli wędkujących.

10. W przypadku popełnienia wykroczenia (w tym złamania postanowień regulaminu łowiska) lub przestępstwa przez wędkarza należy zgłosić to odpowiednim służbom: PSR, SSR, Policji. Wobec osoby, która popełniła wykroczenie lub przestępstwo, poza karami przewidzianymi w stosownych przepisach, może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu koleżeńskiego.

 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

Opracował Zarząd Koła PZW Nr 2 w Zielonej Górze przy udziale Okręgowej Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód ZO PZW w Zielonej Górze.

 

Zielona Góra grudzień 2014 r.

Przyjęto uchwała Zarządu Koła PZW Nr 2 z 10 grudnia 2014