Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

WYKAZ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I OPŁAT ZA WĘDKOWANIE W OKRĘGU PZW KRAKÓW W ROKU 2017.

Składki | 2017-01-14 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

                            UCHWAŁA NR 186

Z dnia 04.10.2016 r.   w sprawie ustalenia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz innych opłat  w Okręgu PZW Kraków na rok 2017     1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków  

Dla członka PZW

Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód

Nabycie składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód  uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna  „N" 140 zł 75 zł nr 1
Pełna  „P" 260 zł 135 zł nr 1 i  2
Uczestnika 25 zł nr 1 i  2
Dla osoby niezrzeszonej 650 zł nr 1 i  2

  a)     Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód.

b)    Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek (opłat) otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.

c)     Członkowie PZW mogą nabyć składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód  w Kołach PZW  oraz Biurze ZO PZW w Krakowie po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole.

d)    Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie  

2. Uprawnieni do nabycia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód;  

Ulgowej są; ·       

  młodzież szkolna, studenci 16-24 lat, ·        

członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

 • kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia,

  Uczestnika jest; ·        

młodzież  do lat 16   3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Krakowie   Członek PZW posiadający składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać z większej ilości wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:  

Nazwa składki (dla członka PZW) Po nabyciu składki uzupełniającej
w wysokości;
Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;
Składka uzupełniająca „U" 120 zł nr 1 i  2

a)     Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.

b)    Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie.

c)     Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.

 4. Wysokość składki okresowej (opłaty)Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód.

 
Rodzaj składki okresowej (opłaty) Wysokość składki(opłaty) okresowej Nabycie składki (opłaty) okresowej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;
Składka jednodniowa (członkowie PZW) 30 zł nr 1 i  2
Składka trzydniowa (członkowie PZW) 70 zł nr 1 i  2
Opłata jednodniowa (dla osoby niezrzeszonej) 60 zł nr 1 i  2

a)     Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składkę okresową jednodniową i składkę okresową trzydniową  w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie lub innych punktach dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP".

b)    Wykaz kół i punkty dystrybucji składek jednodniowych, trzydniowych i opłat znajdują się na stronie internetowej www.pzw.krakow.pl

c)     Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą również przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629

d)    Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód wpłaty bez wpisanej daty połowu jest nieważny.

e)     Posiadacz składki okresowej jednodniowej albo składki okresowej trzydniowej musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie należy ściągnąć i wydrukować ze strony internetowej www.pzw.krakow.pl

f)     Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.

g)    Wpłata składki (opłaty) okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższej tabeli nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2017 r.

h)     Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.  

5.Opłata za postój przyczep campingowych

 
Rodzaj składki Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 1,2 i 3.
Opłata jednodniowa 20 zł
Opłata miesięczna 300 zł

    ·         Opłatę uiszcza się wyłącznie w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Kraków  

6.Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską

  Wysokość opłaty
Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,) bezpłatnie
Pozostali* 25 zł.

  *  Komisje Egzaminacyjne na Kartę Wędkarską mogą nie pobierać opłat za egzamin.          

     

                              WYKAZ WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB   NA  WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2017   Załącznik nr 1

 
Brodła - od źródeł do cofki zalewu „Skowronek" Cedron -od źródeł do ujścia Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem; - oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na    tablicach informacyjnych Drwinia Długa -od źródeł do ujścia Drwinka -od źródeł do ujścia Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska Krzeszówka - od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia Raba -od mostu drogowego w Gdowie do ujścia Stradomki Regulka - od źródeł do ujścia Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie  w Mydlnikach do ujścia Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas - Brodła do ujścia Sanka - od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska" do ujścia Serafa -od źródeł do ujścia Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia Sosnówka - od źródeł do ujścia Stradomka -od źródeł do ujścia Szreniawa -od źródeł do do ujścia Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice Wilga - od źródeł do ujścia z wyłączeniem; -oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby  z wyłączeniem; - części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem przechodzącym pod wałem przeciwpowodziowym , - oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych -zamkniętej części brzegu basenu portowego  Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa  Namarol -oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz" w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych Wiślisko Czernichów Zbiornik Bagry Wielkie Zalew Budzyński - brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń Zbiorniki Brzegi nr 1, 2, 3 Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,7,12,13,14  

  Załącznik nr 2   Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie, Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach, Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 2,3,9 Zalew Na Piaskach Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów)     Uwaga !  Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,2,3,7,9,12 i 13 udostępnione są do amatorskiego połowu ryb do dnia       16.06.2017 r., połów ryb po tym terminie uzależniony jest od podpisania umowy z UMK.

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (65)

 • robs Data dodania: 4 lata temu Oceń: 5 + / -

  robs

  Obawiam się że odpowiedzi nie dostaniesz, najlepiej gdyby zbiorniki w Brzegach przejął MZW.

 • croop Data dodania: 4 lata temu Oceń: 5 + / -

  Witam,
  ja mam pewne pytanie.
  W PZW Kraków są od lad zbiorniki Brzegi 1 (już "okrojone"), 3 oraz 2 (no-kill).
  Chciałbym się dowiedzieć, rzetelnie, kiedy NASZE PIENIĄDZE ze składek zostaną przeznaczone na te zbiorniki? Dojazd bez samochodu terenowego jest praktycznie nie możliwy, wystarczy delikatny, krótkotrwały deszcz i nie dojedziesz. Za nie długo nie będzie możliwości DOJŚCIA na koniec cypla na "3-ce", woda zabiera wszystko.
  Chodź nie jestem mięsiarzem, to raz czy dwa razy do roku chciałbym zabrać karpia 2-3 kg z tego stawu, a tu zarybień w tym roku nie było (bo to co było to jest nic). Zaniedbujecie BRZEGI całkowicie.
  Gdzie idą NASZE pieniądze?

  Zarząd PZW KRAKÓW nadaje się do: najpierw kontroli, następnie wyciągnięcia konsekwencji i ostatecznie do likwidacji.

 • stan75_ Data dodania: 4 lata temu Oceń: 3 + / -

  stan75_

  jak widać cisza zbiorniki przepadają a działacze z zo-Kraków nic nie piszą nie informują ani nie odbierają telefonów totalne olanie nas wędkarzy .

  CZYLI WYNIKA ZE ŻADNEJ UMOWY ZO.PZW-KRAKÓW Z GMINĄ KRAKÓW NIE MA.

 • stefankr Data dodania: 4 lata temu Oceń: 0 + / -

  Czyli co podpisali umowę ale z wyłączeniem zbiornika nr 1 ?

 • stefankr Data dodania: 4 lata temu Oceń: 0 + / -

  Czyli co podpisali umowę ale z wyłączeniem zbiornika nr 1 ?

 • stan75_ Data dodania: 4 lata temu Oceń: 1 + / -

  stan75_

  UCHWAŁA Nr XXXVI/416/17
  Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
  z dnia 15 maja 2017
  w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania - działka nr 175/6 obr. 34 w Krakowie.
  Na podstawie § 3 pkt 4 lit. k uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w
  sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz.
  1854) oraz na wniosek Wydziału Skarbu Miasta UMK, znak GS-02.6845.4.2.2017.AK Rada Dzielnicy XVIII Nowa
  Huta uchwala, co następuje:
  § 1
  Opiniuje się pozytywnie ustanowienie prawa użytkowania do dnia 31.12.2026 r. na rzecz
  Spółki Akcyjnej Kraków Nowa Huta Przyszłości nieruchomości stanowiącej działkę nr 175/6
  obr. 34 jednostka ewidencyjna Nowa Huta na cel budowy infrastruktury rekreacyjnej z usługami
  towarzyszącymi.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący
  Rady i Zarządu
  Dzielnicy XVIII Nowa Huta
  Stanisław Moryc
  Uzasadnienie:
  Projekt strategiczny „Kraków Nowa Huta Przyszłości” przyczyni się do zrewitalizowania
  poprzemysłowych terenów Nowej Huty oraz umożliwi kompleksowe zagospodarowanie terenów
  rekreacyjnych w Przylasku Rusieckim.

 • stan75_ Data dodania: 4 lata temu Oceń: 1 + / -

  stan75_

  WYSIŁEK NASZYCH GŁÓW Z ZO-KRAKÓW
  UCHWAŁA NR 234
  z dnia 9 maja 2017 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim.
  Na mocy § 46 pkt 10 Statutu PZW ogranicza się ofertę użytkowania zbiorników wodnych w Przylasku
  Rusieckim przez pominięcie zbiornika nr 1 zlokalizowanego na działce nr ew. 175/6.
  Uchwałę podjęto większością głosów.
  Sekretarz ZO Roman Dryk Prezes ZO Edward Fornalik
  A ODNOŚNIE RZETELNEJ INFORMACJI O WSZYSTKICH ZBIORNIKACH BRAK.

 • stefankr Data dodania: 4 lata temu Oceń: 0 + / -

  Witam orientuje się ktoś czy Pzw podpisał umowę z UMK odnośnie Przylasku Rusieckiego ??.
  Pozdrawiam Sławek

 • stefankr Data dodania: 4 lata temu Oceń: 0 + / -

  Witam orientuje się ktoś czy Pzw podpisał umowę z UMK odnośnie Przylasku Rusieckiego ??.
  Pozdrawiam Sławek

 • walker69 Data dodania: 4 lata temu Oceń: 2 + / -

  To jest wszystko po....olone. Chciałbym chodzić na ryby raz w okręgu Tarnów (stamtąd pochodzę), raz w okręgu Kraków (tu mieszkam od lat). W okręgu Kraków interesuje mnie tylko odcinek do mostu w Gdowie. Nie wiem z jakiej paki mam płacić 2x opłaty na zagospodarowanie wód. Mam to gdzieś jak PZW sobie tym zarządza, to ja i inni wędkarze tworzymy ten związek i powinna być jedna opłata na wszystkie wody. Mam wrażenie, że PZW zatrzymało się w czasach jak jedna osoba na blok miała samochód. Żenujące! To tak jakby NFZ refundował mi leczenie tylko w jednym województwie - nie podoba się to proszę płacić ZUS x2 x3 x4 w zależności ile województw.

 • Andrzej Data dodania: 4 lata temu Oceń: 1 + / -

  kuleczka

  No. Teraz to BARDZO serdecznie dziękuję :-). To ma dla mnie sens i mam odpowiedź. Składka członkowska koła daje mi prawo do pewnej ulgi przy uzyskiwaniu pozwoleń tu i tam. Może nie koniecznie wszędzie. Jak również daje możliwość zakupu pozwolenia na wodach należących do koła. Czego nie będąc członkiem koła bym nie uzyskał. Zmyliła mnie terminologia - Tu składka członkowska i tu składka członkowska. Powinno być inne nazewnictwo, ale to już nie moja sprawa. Z każdym dniem nabywam większa wiedze w tej literaturze. Jestem nowicjusz i nie bardzo bym chciał się narazić komuś czy nawet sobie na jakieś problemy. Stąd moja dociekliwość. DZIEKUJĘ jeszcze raz.

 • Andrzej Data dodania: 4 lata temu Oceń: 1 + / -

  kuleczka

  No. Teraz to BARDZO serdecznie dziękuję :-). To ma dla mnie sens i mam odpowiedź. Składka członkowska koła daje mi prawo do pewnej ulgi przy uzyskiwaniu pozwoleń tu i tam. Może nie koniecznie wszędzie. Jak również daje możliwość zakupu pozwolenia na wodach należących do koła. Czego nie będąc członkiem koła bym nie uzyskał. Zmyliła mnie terminologia - Tu składka członkowska i tu składka członkowska. Powinno być inne nazewnictwo, ale to już nie moja sprawa. Z każdym dniem nabywam większa wiedze w tej literaturze. Jestem nowicjusz i nie bardzo bym chciał się narazić komuś czy nawet sobie na jakieś problemy. Stąd moja dociekliwość. DZIEKUJĘ jeszcze raz.

 • robs Data dodania: 4 lata temu Oceń: 2 + / -

  robs

  Składka członkowska 86zł. to składka która daje Ci jedynie przynależność do PZW , to znaczy że jesteś jedynie członkiem PZW. Natomiast abyś mógł łowić musisz dodatkowo opłacić składkę członkowską na zagospodarowanie i ochronę wód, Niepełną lub Pełną. Po to płacisz składkę członkowską abyś miał zniżkę przy opłacaniu Niepełnej lub Pełnej, inaczej płacił byś jako osoba niezrzeszona.
  Nie było by problemu gdyby nazewnictwo było inne, np. składaka członkowska zostaje a zmienia się słowo ,,składka" na słowo ,,opłata" na zagospodarowanie i ochronę wód.

 • Andrzej Data dodania: 4 lata temu Oceń: 0 + / -

  kuleczka

  Dziękuje za odpowiedź ale akurat to, to sobie przeczytałem wyżej. Zawsze przy tym pytaniu mam tą odpowiedź. Mnie interesuje co innego. Jaka jest różnica między jedną składka członkowska którą mam w legitymacji a drugą składką członkowską która jest tutaj na tej stronie (140 zł). Nie kwotowa różnica, bo to jest 140 - 86 = 54 a tylko merytoryczna. Co jest składką a co tylko nazywa się składką lub składkę udaje a jest tylko opłata za pozwolenie. Więc dlaczego nazywa się składką członkowską? Która składką jest do czego? Bo nie ulega wątpliwości że są dwie. Nie wydaje mi się to pytanie zbyt skomplikowane i zapewne nie tylko ja tak mam. W legitymacji kwota 86 zł - składka członkowska i tutaj na stronie wyżej, na początku -"Nabycie składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku" - Co jest co? Co uprawnia a co nie i do czego uprawnia to co nie uprawnia? Sorry, ale prościej skonstruować pytanie już nie potrafię.

 • robs Data dodania: 4 lata temu Oceń: 2 + / -

  robs

  Kwota 140zł to składka NIEPEŁNA która upoważnia do wędkowania na wodach wymienionych w załączniku nr.1
  Jeśli natomiast miał byś dodatkowo ochotę połowić na wodach wymienionych w załączniku nr.2 to musisz dopłacić 120zł. i wykupić składkę PEŁNĄ za 260zł. wtedy łowisz na wodach z załącznika 1 i 2.

 • Andrzej Data dodania: 4 lata temu Oceń: 0 + / -

  kuleczka

  Załóżmy że jestem zbyt mało inteligentny ale szybko się uczę. Jeżeli komuś by się chciało bez zbędnej ironii wytłumaczyć mi, niczym chłop krowie, to będę dozgonnie wdzięczy. Bo za cholerę zrozumieć nie mogę, lub brakuje mi pewnej informacji. Otóż jestem świeżo upieczony wędkarz. Wyuczyłem się, zdałem egzamin i mam białą kartę wędkarską. Zostałem członkiem. Mam legitymacje i opłaconą składkę członkowską w kwocie 86 zł, wpisowe 25 zł i coś dobrowolnego w kwocie 25 zł. Chcę sobie połowić ryby w Gdowie od mostu w dół (przykład). Na tej stronie tutaj czytam że ".... nabycie składki członkowskiej upoważnia do wędkowania w nr 1" . W nr 1 jest Gdów od mostu w dół. Teraz pytanie moje: - Czy z tym co mam mogę tam łowić? Czytam też że ta składka członkowska to 140 zł. Która więc składka jest składką i jaka to różnica między jedną składka a drugą. Nie chodzi mi o wysokość składki, bo wszystko ma kosztować tylko o sens tego działania. Dziękuje bardzo za informacje.

 • stan75_ Data dodania: 4 lata temu Oceń: 1 + / -

  stan75_

  kolego jankes025 skoro posiadasz aktualną białą kartę wędkarską wybierasz koło wpłacasz wpisowe + pozostałe opłaty tak jak pisałem koledze ziag.
  odnośnie wyboru koła to musisz sam zadecydować , moje zdanie w tym temacie ja bym wybrał koło które posiada
  własne akweny specjalne-załączam link na który możesz wejść http://www.pzw.org.pl/29/cms/302/adresy_kol_pzw_okregu_krakow_

  ja należę do koła zwierzyniec http://mojekolozwierzyniec.pl/3.html posiada on akweny na pobiedniku,
  brzegach,Pasterniku-oczywiście za dodatkową opłatą 50+dniówka.
  hutnik-8 przylasek,ciepłownik-4 przylasek,wieliczka-1 brzegi,słomniki-januszowice,niepołomice-5,6 przylasek

 • darekafro Data dodania: 4 lata temu Oceń: 0 + / -

  witam
  jestem nowy.
  Mam kartę wędkarską i opłaty na ten rok.
  Czy można z kimś z Was wybrać się na ryby okolica Kraków-Dębniki, Skawina?
  Pozdrawiam Darek

 • jankes025 Data dodania: 4 lata temu Oceń: 0 + / -

  Witam jestem tu nowy karte mam od zeszłego roku w tym roku zamierzam opłacić kartę moje pytania brzmią
  - jakie koło wybrać w Krakowie ?
  - jakie są wszystkie koszta związane z opłatami dla nowych osób ?
  Dziękuję za pomoc !!!

 • jankes025 Data dodania: 4 lata temu Oceń: 0 + / -

  Witam jestem tu nowy karte mam od zeszłego roku w tym roku zamierzam opłacić kartę moje pytania brzmią
  - jakie koło wybrać w Krakowie ?
  - jakie są wszystkie koszta związane z opłatami dla nowych osób ?
  Dziękuję za pomoc !!!

 • stan75_ Data dodania: 4 lata temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • ziag Data dodania: 4 lata temu Oceń: 0 + / -

  Może mi ktoś napisać ile wynoszą opłaty bo czytam że opłata 86 zł składka członkowska a pisze też składka członkowska tyle że na ochronę. Czyli muszę zapłacić 86 zł + składkę pełną 260 zł = 346 zł. Dobrze to rozumiem ??.
  Jestem członkiem PZW od 2001 roku ale 2 ostatnie lata nie opłacałem karty bo wyjechałem. Czy teraz każą mi ponownie płacić wpisowe 25zł ?? Co prawda się nie wypisywałem ale znając życie zedrą ze mnie kasę ??

 • qmak75 Data dodania: 4 lata temu Oceń: 5 + / -

  qmak75

  Znów jakiś,,inteligentny inaczej''z Okręgu nie dopatrzył błędów w Zezwoleniu: § 4. Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona
  od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej
  nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla: Trzeci wyraz-POŁÓW świadczy że KAŻDEGO kto złowi rybę niewymiarową można ukarać (powinno być Niedozwolone jest ZATRZYMYWANIE)Zrozumcie,,inteligenci''z ZO że jest różnica pomiedzy ZŁOWIENIEM ryby niewymiarowej a jej ZATRZYMANIEM!!!

 • stan75_ Data dodania: 4 lata temu Oceń: 0 + / -

  stan75_

  kolego tuning79 odnośnie pytania {Czy żeby wykupić składkę jednodniową muszę miec wcześniej opłaconą składkę członkowska na dany rok} każde koło lub okręg ma różny regulamin na poszczególnych akwenach opcja nr 1 jest niezbędna. lub pozostanie wybranie akwenów specjalnych poszczególnych kół lub wybrać akweny komercyjne.

 • stan75_ Data dodania: 4 lata temu Oceń: 1 + / -

  stan75_

  kolego tuning79 masz dwa rozwiązania opłacona składka członkowska + dniówka lub dniówka dla niezrzeszonych-oczywiście ta opcja jest droga i liczymy x2

 • tuning79 Data dodania: 4 lata temu Oceń: 0 + / -

  Czy żeby wykupić składkę jednodniową muszę miec wcześniej opłaconą składkę członkowska na dany rok?

 • Galicki Mariusz Data dodania: 4 lata temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • tomano4 Data dodania: 4 lata temu Oceń: 1 + / -

  Już nie aktualne.... Dobrowolna składka na fundusz Koła jest obowiązkowa tak se niby uchwalili na walnym zebraniu...

 • tomano4 Data dodania: 4 lata temu Oceń: 1 + / -

  Acha za te 25zł to ja se flaszke kupię i 1 lutego nad wodą wypije HAHA

 • tomano4 Data dodania: 4 lata temu Oceń: 2 + / -

  Koledzy z tą korporacją nie wygramy.... Ale przynajmniej nie dawajcie im tak zwanego flaszkowego w postaci funduszu Koła to jest tylko i wyłącznie dobrowolna jałmużna która ich zadowala i z naszych dodatkowych pieniędzy organizują sobie zawody wycieczki na grzyby ..... Ja nie daję bo nie korzystam z przywilejów danego Koła.... Bo nie chce..... Potwierdzone od prezesa naszego koła z Bulwarowej.... Pozdrawiam połamania koledzy w 2017 :)

 • karolek1 Data dodania: 4 lata temu Oceń: 3 + / -

  Kolego fr42 może i czyta ale ma na to wy..bane bo i tak większość zapłaci więc kasa będzie.

 • fr42 Data dodania: 4 lata temu Oceń: 2 + / -

  Czy ktoś z Zarządu czyta te komentarze, może zabierze głos w sprawie PR?

 • michcup1 Data dodania: 4 lata temu Oceń: -3 + / -

  Rozwiń
 • lucas39 Data dodania: 4 lata temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • Konderak Adrian Data dodania: 4 lata temu Oceń: 5 + / -

  SZG 2
  Szreniawa - od ujścia
  pot. Ścieklec do jazu nad
  młynem w m. Szreniawa
  górska naturalne
  i sztuczne

  na Szreniawie będzie można na robala??????!!!!!! Masakra jakaś!! To lepiej zasypcie piachem tą rzekę...

 • qmak75 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 4 + / -

  qmak75

  ZO PZW,,zapomniał''(pewnie w związku ze zbliżającymi się wyborami do władz kół i Okręgu) o jeszcze jednej niespodziance-http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/wieliczka-wybuduje-centrum-wypoczynku,11495109/ Po Kryspinowie Przylasku i Bagrach chcą wywalić kolejne kąpielisko,tym razem na Brzegach(teren jest już plantowany od jesieni.Kolejne łowisko pójdzie się bujać.Czas najwyższy korzystając z wyborów do władz kół i Okręgu PZW wymienić władze na nowe.Zbierzcie więc kolegów i idźcie na walne zebrania wyborcze do swoich kół i zagłosujcie! Wybierajcie ludzi którzy będą reprezentować interesy nas-Wędkarzy a nie klikę,,działaczy''dbajacych wyłącznie o własne stołki.

 • janusz61 Data dodania: 5 lat temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • janusz61 Data dodania: 5 lat temu Oceń: -2 + / -

  Rozwiń
 • janusz61 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 1 + / -

  kol michcup1,powinni wybrac dwa warianty,opłata niepełna i nie zarybiac do czerwca kazdy bedzie mógł łowic , lub zarybic i dopłata do pełnej połowe czyli 60zł wazna do czerwca,czyli pełna by kosztowała 200zł a nie 260zł.w czerwcu jak sie sprawa wyjasni dopłacic 60zł Pozdrawiam

 • TARNOWSKI KRZYSZTOF Data dodania: 5 lat temu Oceń: 0 + / -

  w takim razie co z zarybieniami Przylasku i Zalewu na Piaskach ?

 • TARNOWSKI KRZYSZTOF Data dodania: 5 lat temu Oceń: 1 + / -

  No tak ale na ten temat już nie ma nic bo nie ma hałasu tak jak o przylasek. czyli jest opcja że wszystkie największe zbiorniki odpadną w wakacje ,ale będzie tłoczno nad Wisłą

 • darkos1976 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 6 + / -

  Słyszałem że Kryspinowem zarządzają 3 spółki i nie mogą się dogadać z PZW bo chcą od jednego wędkarza łowiącego 20 zł za każdy dzieñ łowienia,też nie wiadomo co z tym będzie bo wiadomo że wszystko rozchodzi się o kasę.Nie wyobrażam sobie jakby jeszcze Kryspinów zabrali???Gdzie Ci ludzie będą łowić??W Krakowie i okolicy generalnie nie mamy wód,nawet z komercją jest cienko!

 • TARNOWSKI KRZYSZTOF Data dodania: 5 lat temu Oceń: 5 + / -

  witam ja nie będę wdrażał się w temat tylko zadam kolejne pytania ..
  1. to jak będzie wyglądać zarybienie przylasku bo na to głównie idą składki tzn co pierwsze zarybienie będzie dopiero koniec czerwca jak się wyjaśni wszystko ?
  2 co z zalewem na Piaskach? dawny kryspinów z tego co wiem tam też się kończy umowa nigdzie o tym nikt nic nie pisze z góry dziękuje o informację i odpowiedzi

 • TARNOWSKI KRZYSZTOF Data dodania: 5 lat temu Oceń: 2 + / -

  witam ja nie będę wdrażał się w temat tylko zadam kolejne pytania ..
  1. to jak będzie wyglądać zarybienie przylasku bo na to głównie idą składki tzn co pierwsze zarybienie będzie dopiero koniec czerwca jak się wyjaśni wszystko ?
  2 co z zalewem na Piaskach? dawny kryspinów z tego co wiem tam też się kończy umowa nigdzie o tym nikt nic nie pisze z góry dziękuje o informację i odpowiedzi

 • michcup1 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 0 + / -

  janusz61- czy dobrze rozumiem uważasz że należy ci się zwrot połowy składki pełnej a dokładnie 130 zł ?

 • janusz61 Data dodania: 5 lat temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • janusz61 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 1 + / -

  Witam,przy swiętach chciałbym umiescić swój komentarz,prosiłbym kolegów o nie dzielenie wedkarzy na miesiarzy i no kill .bo nie chyba o to chodzi .Powinnismy dzielic na uczciwych i złodziei.Kazdy kto łowi zgodnie z regulaminem ,i bierze rybe robi to zgodnie z prawem ,reszta to złodzieje nazwijmy to po imieniu.Nikogo nie powinno interesowac co robi z ryba to jego problem.Jak szanuje regulamin .Pisanie ze ryby sa w sklepie jest smieszne.Mamy wolnosc wyboru to prosze to uszanowac.ale nie o tym czhciałem napisac ,Przykład idzie od góry , to co okreg wyrabia to rozbój w bały dzien, na wedkarzach ,chca zeby wedkarze byli uczciwi a sami daja podobnie przykład.np opłaty ,zarybianie itd ,Pytanie jak mozna dzierzawe podpisac do połowy roku ,zarybiac a po trzech dniach pisac ile sie wpusciło ,papier wszystko przyjmie mozna napisać np 10t. Tak jak kiedys pisałem ,to mnie wysmiewano ,Przylasek juz jest stracony PZW nie jest zadnym partnerem ,w gre wchodzi gruba kasa z Uni,przez tyle lat okreg zrobił pseudo droge ,a tu sa potrzebne inwestycje,Pytam co sie stanie z ryba która wpuszczono za nasze pieniadze przez kilkadziesiat lat,wezmie ktos za darmo,poco wyrzuca sie pieniadze i zarybia narybiem ja nie wiadomo co bedzie.Najlepiej jak ktos weżmie od nas kase zarybi przed koncem i zostawi to znajomemu królika , ktory przejmie te stawy i wejdzie na gotowe,a wy bedziecie przyjezdzac i płacic drugiemu właścicielowi drugi raz.Ide o zakład ze po przejeciu bedzie mozna wjezdzac na cyple i nikomu to nie bedzie przeszkadzac Prosiłbym żeby o tym pisać a nie stale o mięsiarzach , Bo chodzi o nasze pieniądze,Pozdrawiam Janusz

 • darkos1976 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 22 + / -

  Dobrze mówi,dać mu wódki.Nachapać się jak najwięcej ile by nie było to trudno,nie przejedzą to rozdają sąsiadom,byle by tylko nie wypuścić ryby z powrotem do wody,boco??Bo mi się należy!!Kitrają ryby w bagażnikach,w kufrach na skuterach,nie bojąc się że zaraz może nadjechać PSR i co im zrobią?????Nic kompletnie nic ,a jak już kogoś złapią to 200zł i tyle ,dalej łowią i tłuką ryby.Sam byłem tego świadkiem.Gość z bordowej Skody Fabii kombi łowi codziennie i bierze wszystko co się da.Trzy razy był karany mandatem,albo za dużo miał ryb albo wymiar górny itp.I co???Łowi sobie dalej mając wszystko w dupie.I niech mi nikt nie mówi że nie zabrał więcej ryb niż mu wolno.To jest właśnie patologia i bezsilność PZW,za małe kary za takie przewinienia.Jak by bylo 5000zł lub dożywotnia utrata zezwolenia to taki dziad 2 razy by się zastanowił czy wpisać rybę w rejestr czy nie .Pozdrawiami życzę Wesołych Świąt

 • michcup1 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 0 + / -

  Żal mi tu niektórych osób które wędkarstwem nazywają spędzanie czasu nad tym burdelem... co to za przyjemność siedzieć jeden na drugim w ścisku i łowić wpuszczone karpie i tęczaki czy ktoś jest w stanie podać mi jakiś sensowny argument ? Zdaje sobie sprawę ze przylasek rusiecki to nie tylko zbiornik nr9 i jest mi bardzo przykro jeśli tym co piszę uraziłem kogoś kto na to nie zasłużył ale realia są takie jakie są i garstka osób które mają swoje zasady i traktują to co robią jako pasje a nie zdobywanie miecha nie zmienia wizerunku który daje im większość tam łowiących... a jak jest chyba nie muszę tłumaczyć to chyba każdy wie co się tam dzieje naprawdę na nie jednej komercji kultura wędkarska jest na niewiarygodnie wyższym poziomie. A przylasek to jest łowienie byle jak najszybciej po zarybieniu byle jak najbliżej miejsca gdzie wrzucili rybę i byle jak najszybciej zberetowac rybę zanim zrobi to mój sąsiad... podliczyliście sobie kiedyś ile tam się wpuszcza karpia i tęczaka? Przecież to jest kpina że za pieniądze normalnych wędkarzy utrzymuje się ten proceder. Pstrag tęczowy i karp w tym przypadku są całkowicie nie produktywne nie rozmnażają się a na dodatek nie mają możliwości przyrosnąć na masie wiec gdzie tu jaka kolwiek logika? To tak jak by te ryby rozdawać... wpuszczanie ich tam nic nie wnosi bo daje to bilans ujemny a nie dodatni. Mam nadzieje ze to będzie koniec tego syfu I ze żadnej umowy z UMK nie będzie a z okazji nadchodzących świat życzę wszystkim miesiarzą ości w gardle a najlepiej to wizyty na szpitalnym oddziale ratunkowym! A dla kolegów po kiju i waszych rodzin składam najszczersze życzenia szczęśliwych i spokojnych Świąt a w nowym sezonie jak największych prawdziwych dzikich okazów :-)

 • darkos1976 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 10 + / -

  Mam nadzieję że jeśli nie uda się odzyskać PR przez PZW to nowy dzierżawca zadba o to żeby nie musiał zarybiać za swoje ciężko zarobione pieniążki ii udostępni wędkarzom,podkreślam WĘDKARZOM,stworzy łowisko C&R a gwarantuję że Ci ludzie będą dbać o to aby tym rybom nic złego się nie stało,bo my nie jeździmy "po ryby", tylko "na ryby"!!!!
  Pozdrawiam wszystkich wędkarzy!!

 • admiral1 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 10 + / -

  Drogi Tadziku :-)
  Myślę, że...
  Powinieneś wraz z Familią spędzić czas w spokoju, zrowiu, na życzenie lepszej połówki rozpakowywać drogie prezenty, sięgać po pyszne wiktuały ze stołu Wigilijnego a na pewno ominąć tą chucpę. Wystarczy ta na ul. Wiejskiej.
  Daj pokój Bracie. Odpoczywaj z Rodziną :-)

 • tadeusz_biernat Data dodania: 5 lat temu Oceń: 9 + / -

  tadeusz_biernat

  "Myślę,że... wydaje mi się... podobno... chyba... zdaje się...na pewno... może... pewnie będzie tak, że..." :))))) Konkretów moc :) Widać, że zima przyszła.... Spokojnych świąt życzę :)

 • new89 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 0 + / -

  Myśle że PZW na 100% straci przylasek od czerwca ponieważ już jakiś czas temu urzędnicy zaprezentowali trzy warianty rozwoju zbiorników a ponieważ pzw nie spełniło wymogów które były zapisane w umowie dzierżawy i podobno radni mają wiele uwag co do efektów zarządzania zbiornikami.
  Zwracają uwagę na brak zmian, prowizorkę jak np droga ktora została wysypana gruzem spod remontu Mogilskiej i... a przede wszystkim na zaśmiecenie terenu. Najbardziej rozbudowana zostanie pewnie 1,2 i 3 gdzie pewnie powstanie gastronomia i rekreacje wodne ... na pewno znajdzie sie niejeden inwestor ponieważ jest do wyciagniecia dużo $$$ z Uni :)

 • new89 Data dodania: 5 lat temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • admiral1 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 14 + / -

  Daruś nie napinaj się, nie denerwuj, nie poświęcaj swojego cennego czasu na konferowanie z wątpliwej "szlachetności" interlokutorami. Absolutnie zgadzam się z Tobą. To hipokryzja, z którą zderzamy się MY C&R waryjoty nie od wczoraj. To tak jak zapłacić za dziwkę z góry pełną usługę. Ale teraz się tylko wytrzepać wyobrażając sobie jak wyglądać będzie za pół roku. Bracie życzę Tobie i całej Rodzinie spokojnych Świąt. Pozdrówka dla Jarusia.

 • jarekwrotek Data dodania: 5 lat temu Oceń: 5 + / -

  No to będzie się działo uśmiercą ostatni skrawek przyrodniczy w obliczu prawa oczywiście jak mówią bez "drastycznych zmian w krajobrazie".Niestety ale opłaty za sam przylasek powinny powinny być wspómierne do miesiecy dzierżawy .Co do pisania o przyslowiowych kormoranach należy pamiętać o ludziach C&R którzy też zasiadają na PR i mocno im leży na sercu stan tych wód więc nie dziwię się darkosowi że mu się włosy na plecach zjeżyły che che

 • darkos1976 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 7 + / -

  Chodzi mi o to że jak zabiorą przylasek to wszyscy mięsiarze gdzieś będą i tak łowić,opanują wtedy wody gdzie jdst jeszcze jakaś ryba i będzie bardzo ciasno i walka o stanowiska będzie zacięta.Już nie ma gdzie łowić bo oni mają dużo wolnego czasu i rozsiadają sie od piątku a najbardziej lubią miejsca w których nęci się przez tydzień i mają gotowe zanęcone stanowisko

 • darkos1976 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 5 + / -

  Do michcup1-Mięsiarzem to nazywaj siebie frajerze jeden.Zeżarliście większość dużychryb na zbiorniku 1,2,3 i 9 i czsgo teraz oczekujesz???Jeśli PZW nie podpisze umowy z UMK to nikt nie będzie mógł tam łowić,będą tylko kłusole w nocy doić ryby,bo nie będzie komtroli PSP i SSR.Zpamiętaj jedno jak są wędkarze to nie ma kłusoli!!Następnym razem jak będziesz coś pisał o mięsiarzach to dobrze zastanów się do kogo piszesz,bk zaraz wszyscy karpiarze których znam obrzucą cię błotem!!!Po za tym jeśli chodzi o opłaty to są taki same jak w zeszłym roku,tylko płatne za cały rok z góry a nie za pół roku,więc dlaczego mam finansować nieudolny związek który nie potrafi dogadać się z miastem.

 • michcup1 Data dodania: 5 lat temu Oceń: -5 + / -

  Rozwiń
 • stan75_ Data dodania: 5 lat temu Oceń: 13 + / -

  stan75_

  DRODZY PREZESI Z ZO KRAKÓW WYJAŚNIJCIE DLACZEGO W TAK WAŻNEJ INWESTYCJI NA PRZYLASKU UCZESTNICZYŁO W ANKIECIE I WYPOWIADANIU SIĘ 176 PETENTÓW DLACZEGO ZARZĄDY KÓŁ WĘDKARSKICH W KRAKOWIE NIE POINFORMOWAŁO O PRZEPROWADZANEJ ANKIECIE PRZEZ WŁADZE MIASTA KRAKOWA WĘDKARZY.Formularz ankiety został opublikowany 30 lipca 2016 r. Do dnia sporządzenia niniejszego
  opracowania zostało złożonych 176 ankiet-UCHWAŁA NR LIX/1284/16
  RADY MIASTA KRAKOWA
  z dnia 7 grudnia 2016 r.
  w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju zbiorników wodnych Przylasek Rusiecki”.

 • darkos1976 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 4 + / -

  Do michcup1-Mięsiarzem to nazywaj siebie frajerze jeden.Zeżarliście większość dużychryb na zbiorniku 1,2,3 i 9 i czsgo teraz oczekujesz???Jeśli PZW nie podpisze umowy z UMK to nikt nie będzie mógł tam łowić,będą tylko kłusole w nocy doić ryby,bo nie będzie komtroli PSP i SSR.Zpamiętaj jedno jak są wędkarze to nie ma kłusoli!!Następnym razem jak będziesz coś pisał o mięsiarzach to dobrze zastanów się do kogo piszesz,bk zaraz wszyscy karpiarze których znam obrzucą cię błotem!!!Po za tym jeśli chodzi o opłaty to są taki same jak w zeszłym roku,tylko płatne za cały rok z góry a nie za pół roku,więc dlaczego mam finansować nieudolny związek który nie potrafi dogadać się z miastem.

 • kurek wiesław Data dodania: 5 lat temu Oceń: 0 + / -

  Do michcup - Ty się ciesz ,że mięsiarze utrzymują te zbiorniki . W końcu nic zdroznego ,ze wolą rybkę sobie złowić niż kupić. A wy ,którzy myślicie że, jeżeli oni ryby nie będą brać to wy będziecie łowić grube sztuki. Prawa natury są inne . Natomiast opłaty są powiązane z łowiskami. I nie dyktuj ,kto ma gdzie łowić A wogule to pisze się w ogóle.

 • michcup1 Data dodania: 5 lat temu Oceń: -8 + / -

  Rozwiń
 • darkos1976 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 9 + / -

  Co to znaczy że zbiorniki Przylasku Rusieckiego udostępnione do 16.06.2017r???Jeśli umk nie podpisze umowy dzierżawy z PZW to proszę o zwrot części kasy zabranej przez złodziejską bandę.Jeśli się nje ma pewności co do podpidania umowy to dlaczego bierze się kase za cały rok a nie za połow.Jak zostanie podpisana umowa to dopłacę resztę kasy a nie z góry za coś co jest bardzo niepewne!!!Już widzę miny dziadków jak im sie zabroni łowić na Przylasku,będą pikety i miasteczka namiotowe pod UMK bo Majchrowski sprzedał Przylasek prywatnemu inwestorowi za grubą kasę!!!

 • darkos1976 Data dodania: 5 lat temu Oceń: 8 + / -

  Co to znaczy że zbiorniki Przylasku Rusieckiego udostępnione do 16.06.2017r???Jeśli umk nie podpisze umowy dzierżawy z PZW to proszę o zwrot części kasy zabranej przez złodziejską bandę.Jeśli się nje ma pewności co do podpidania umowy to dlaczego bierze się kase za cały rok a nie za połow.Jak zostanie podpisana umowa to dopłacę resztę kasy a nie z góry za coś co jest bardzo niepewne!!!Już widzę miny dziadków jak im sie zabroni łowić na Przylasku,będą pikety i miasteczka namiotowe pod UMK bo Majchrowski sprzedał Przylasek prywatnemu inwestorowi za grubą kasę!!!

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Metoda którą wędkujesz:
Spinningowa
Gruntowa
Spławikowa
Muchowa
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin