Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Opłaty

Opłaty PZW za wędkowanie w Okręgu Bielsko-Biała w roku 2022

 

Lp

Rodzaj składki

Cena

1

Składka członkowska

a.   Podstawowa

b.   Ulgowa 50% dla:

·       młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat,

·       członkowie odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW

·       mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat

·       kobiety po ukończeniu 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat

c.   Ulgowa 75% dla:

·       członkowie uczestnicy do lat 16

·       członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

 

100

50

 

 

 

 

 

 

25

2

Składka członkowska PEŁNA na ochronę i zagospodarowanie wód

wody NIZINNE, GÓRSKIE i ŚRODKI PŁYWAJĄCE

a.   Podstawowa

b.   50% dla:

·       młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat

·       członkowie odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW

·       emeryci i renciści o dochodach do 1.500zł netto miesięcznie

·       osoby niepełnospr. z dysfunkcją ruchu w stopniu znacznym i niewidome

c.   Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

d.   Kobiety po ukończeniu 60 roku życia

e.   Członek uczestnik do lat 16

f.     Członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

 

 

200

130

 

 

 

 

140

140

60

zwolnieni

 

Składka członkowska NIEPEŁNA na ochronę i zagospodarowanie wód

wody NIZINNE

g.   Podstawowa

h.   50% dla:

·       młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat,

·       członkowie odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW

·       emeryci i renciści o dochodach do 1.500zł netto miesięcznie

·       osoby niepełnospr. z dysfunkcją ruchu w stopniu znacznym i niewidome

i.     Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

j.     Kobiety po ukończeniu 60 roku życia

k.   Członek uczestnik do lat 16

l.     Członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

 

 

140

80

 

 

 

 

90

90

30

zwolnieni

 

Składka członk. UZUPEŁNIAJĄCA na połów ze ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH

30

 

Składka członk.  UZUPEŁNIAJĄCA na WODY GÓRSKIE

40

3

Wpisowe członkowskie:

·       członek zwyczajny PZW

·       członek uczestnik PZW (do ukończenia 16 roku życia)

 

25

zwolnieni

4

Legitymacja członkowska:

·       członek zwyczajny PZW

·       członek uczestnik PZW (do ukończenia 16 roku życia)

 

5

zwolnieni

5

Składka okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla zrzeszonych w PZW:

·       1-dniowa (pkt sprzedaży, przelew)

·       3-dniowa (pkt sprzedaży, przelew)

·       7-dniowa (pkt sprzedaży, przelew)

zezwol_okres_pzw_22.pdf

 

50

80

100

6

Opłata całoroczna i okresowa dla niezrzeszonych w PZW (posiadających kartę wędkarską i cudzoziemców) - wyłącznie przelewem bankowym:

·       1-dniowa

·       3-dniowa

·       7-dniowa

·       całoroczna pełna (wody górskie, nizinne i środki pływające)

·       całoroczna niepełna (nizinne i środki pływające)

zezwol_okres_nz_22.pdf

 

 

60

110

150

400

300

7

Opłata egzaminacyjna na Kartę Wędkarską

50

8

Ubezpieczenie

2,5

 
Konto Okręgu do przelewu: 17 1050 1070 1000 0001 0004 2308


cennik_pzw_22.pdf

UWAGA:
Bielska składka okręgowa nie upoważnia do wędkowania na wodach jakiegokolwiek innego okręgu. Każde z zawartych przez okręg porozumień wymaga odrębnej opłaty.

 

UWAGA: Każdy łowiący ma obowiązek posiadania Zezwolenia, bez którego łowienie (dotyczy również okresówek) połów jest niezgodne z prawem. Dotyczy to również dokonujących wpłat przelewem Pocztą lub przez Internet

 

UWAGA: Każdy wędkarz podczas połowu dla zachowania jego legalności musi posiadać przy sobie następujące dokumenty:

  • Karta wędkarska
  • Zezwolenie
  • Znaki opłaty składki okręgowej lub Porozumienia

 

UWAGA: W przypadku opłat dokonanych przelewem w wysokości niezgodnej z obowiązującym cennikiem, opłata ta jest w całości nieważna. W razie kontroli połów taki będzie traktowany jako prowadzony bez opłaty.

 

·       Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, wędkująca w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna jest zwolniona z opłacania składek.

·       Składkę członka uczestnika opłaca młodzież zrzeszona w PZW do 16 roku życia. Uprawnia go ona do wędkowania w wodach nizinnych PZW na terenie całego kraju.

·       Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składkach za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

·       Honorowi członkowie PZW zgodnie z §15 pkt.2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

·       Zniżki w składkach z tytułu odznaczeń złotą lub srebrną odznaką PZW stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

·       Do składek okresowych nie stosuje się ulg.

·       Za okres jednego dnia uważa się czas od godz. 0.00 do 24.00

·       Zezwolenia okresowe 1, 3 i 7-dniowe zrzeszeni mogą zakupić w następujących punktach lub przelewem bankowym, niezrzeszeni wnoszą opłaty wyłącznie przelewem bankowym (i drukują Zezwolenie ze strony):

  • Zarząd Okręgu PZW wędkarski w Bielsku-Białej, ul. Żywiecka11
  • Sklep sportowo-wędkarski, 34-311 Czernichów, ul. Żywiecka 51a (przy głównej drodze na Żywiec, 500m poniżej wiszącej kładki nad kanałem), kom (+48) 696 421 788
  • Hotel ODYS, Tresna, ul. Nad Jeziorem 99 (od strony Zarzecza). Oferta specjalna ośrodka dla wędkarzy - patrz TUTAJ
  • Sklep Zoologiczno-Wędkarski NIMFA, Żywiec, ul. Dworcowa 4.