Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zarybienia

Plan zarybiania wód Okręgu PZW Bielsko-Biała 2021

  Plan  Pstrąg
potokowy
nl
Pstrąg
potokowy
nj
Pstrąg
potokowy
1+
Pstrąg
potokowy
2+
Lipień
nj
Szczupak
nj
Sandacz
nl
Karaś
pospolity
k
Jaź
nj
Świnka
nj
Brzana
nj
Karp
k
Lin
k
Kleń
nj
Miętus
nj
szt szt szt kg szt

kg

szt kg kg

szt

szt

kg

kg

szt szt
Soła O1 40.000 54.000   1.250 27.000         5.000          
Soła O2     5.500 50   1.100 150.000 100 300     2.600 200    
Soła O3           300 80.000   100     1.280 200    
Soła O4     6.000 27 530         530 270     530  
Soła O5     15.000 53 2.600 53       13.600 5.300     2.600 260
Skawa O1     38.000 250 15.000         5.000          
Skawa O3     27.000 260 2.600 80       13.000 5.300     5.000 260
Razem 40.000 54.000 91.500 1.890 47.730 1.533 230.000 100 400 37.130 10.870 3.880 400 8.130 520
 • Wszystkie zarybienia Komisja prowadzi pod nadzorem OKR i we współpracy z RZGW, PSR, SSR oraz przedstawicielami kół na danym terenie
 • n - narybek
 • nw - narybek wiosenny
 • nl - narybek letni
 • nj - narybek jesienny
 • no - narybek obsadowy
 • k - kroczek
 • h - handlowy
 • Drobnica - karaś, leszcz, okoń, płoć
 • Pstrąg 0+ w całości przeznaczony na wcześniej odłowione potoki (tzw. metoda wrocławska)
 • Soła Obwód 1 - od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego w ciągu ulicy Dworcowej w Żywcu wraz z dopływami
 • Soła Obwód 2 - zbiornik Tresna wraz z dopływami
 • Soła Obwód 3 - zbiornik Porąbka wraz z dopływami
 • Soła Obwód 4 - zbiornik Czaniec wraz z dopływami
 • Soła Obwód 5 - od osi podłużnej korony zapory zbiornika Czaniec do jej ujścia do rzeki Wisły wraz z dopływami
 • Skawa Obwód 1 - od źródeł do ujścia potoku Stryszawka wraz z dopływami
 • Skawa Obwód 3 - od ujścia potoku Ponikiewka do jej ujścia do rzeki Wisły wraz z dopływami


Wykonanie zarybiania wód Okręgu PZW Bielsko-Biała 2020

  Wykonanie  Pstrąg
nl 0+
Pstrąg
nj
Pstrąg
1+
Pstrąg
2+
Lipień
nw 1+
Szczupak
nj
Sandacz
nl
Karaś
posp.k
Jaź
nj
Świnka
nj
Brzana
nj
Karp
k
Karp
h
Lin
k
Kleń
nj
Miętus
nl
Amur
szt szt szt kg szt kg szt kg kg

szt

szt

kg

kg

kg

szt szt kg
Soła O1 40.000 54.000   1.250 27.000         5.000              
Soła O2     5.500 50   1.200 150.000 100 400     2.600   300      
Soła O3             80.000   200     1.280   200      

Soła O4

    6.000 30 600 350       600 500       600    
Soła O5     15.000 60 2.600 60       15.000 7.000       2.600 1.000  
Skawa O1     38.000 250 15.000         5.000              
Skawa O3     27.000 400 2.600 80       14.400 7.500       5.000 1.000  
Razem Obwody
40.000 54.000 91.500 2.040 47.800
1.690
230.000
100
600 40.000 15.000
3.880
 
500
8.200 2.000  
Uwagi Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Drogomyśl 001                        
250
      50
Krajskie SP002               200 50       260 100      
Razem Obwody i Łowiska 40.000 54.000 91.500 2.040 47.800 1.690 230.000 300 650 40.000 15.000 3.880 510 600 8.200 2.000 50
 • Z - zarybianie Zakończone
 • R - zarybianie w trakcie Realizacji

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin