Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

ZO 2017

Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Bielsku Białej
przeznaczone do publikacj

Każda uchwała wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu


2017

Lp.

Nr uchwały

W sprawie

Treść uchwały

1.

3/2017

Opłaty za zgubione i niezwrócone „Zezwolenie na amatorski połów ryb na wędkę”

Uchwała nr 3/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 16.02.2017r.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej podjął Uchwałę o wnoszeniu opłaty w wysokości 20 złotych za każde zgubione i nie zwrócone „Zezwolenie na amatorski połów ryb na wędkę”(Rejestr połowów) przez wędkarza naszego Okręgu. Należność pobiera skarbnik Koła na podstawie KP i przekazuje je do Okręgu.

W przypadku wydania nowego zezwolenia bez pobrania stosownej opłaty, Koło PZW zostanie obciążone powyższą należnością.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 16.02.2017 r.

2.

4/2017

Zniesienia dopłat dla Kół PZW naszego Okręgu za udostępnianie wód zamkniętych na organizacje Okręgowych zawodów spławikowych w 2017 r

Uchwała nr 4/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 16.02.2017 r.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej podjął Uchwałę o zniesieniu dopłat dla Kół PZW naszego Okręgu za udostępnianie wód zamkniętych na organizacje Okręgowych zawodów spławikowych w 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 16.02.2017 r.

3.

5/2017

Zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych Zarządu Okręgu na rok 2017 oraz terminarza spotkań wędkarskiej młodzieży.

Uchwała nr 5/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 16.02.2017 r.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej podjął Uchwałę o zatwierdzeniu kalendarz imprez sportowych Zarządu Okręgu na rok 2017 oraz terminarz spotkań wędkarskiej młodzieży.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 16.02.2017 r.

4.

6/2017

Ustalenia i ogłoszenia daty XII Okręgowego Zjazdu Delegatów 2017

Uchwała nr 6/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 16.02.2017 r.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej podjął Uchwałę o ogłoszeniu terminu Walnego Zjazdu Delegatów Okręgu PZW Bielsko-Biała i wyznacza jego termin na 18.06.2017 r. w m. Kobiernice – Ośrodek Kultury.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 16.02.2017 r.

5.

9/2017

Przyznania nagród pieniężnych z przeznaczeniem na działalność statutową dla pierwszych sześciu najaktywniejszych Kół PZW Okręgu Bielskiego o liczebności do 200 członków i sześciu Kół powyżej 200 członków.

Uchwała nr 9/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 25.05.2017 r

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę o przyznaniu nagród pieniężnych z przeznaczeniem na działalność statutową dla pierwszych sześciu najaktywniejszych Kół PZW Okręgu Bielskiego o liczebności do 200 członków i sześciu Kół powyżej 200 członków na podstawie przysłanych i ocenianych ankietach przez Komisję OKOiO za rok 2016.

Wysokość nagród wynosi:

1.      Koło PZW Buczkowice Żylica –  400 zł

2.      Koło PZW Karaś                       -  300 zł

3.      Koło PZW Rzemieślnik              250 zł

4.      Koło PZW Maków Podhalański – 200 zł

5.      Koło PZW Zamarski                   - 200 zł

6.      Koło PZW Jasienica                   - 150 zł

7.      Koło PZW Kęty                          - 800 zł

8.      Koło PZW Skoczów                   - 600 zł

9.      Koło PZW FSM Syrena              - 500 zł

10.  Koło PZW Wadowice                 - 400 zł

11.  Koło PZW Pogórze                    - 400 zł

12.  Koło PZW Żywiec Miasto           - 300 zł 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 05.05.2017 r

6

12/2107

Zatwierdzenia na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu zgodnie z zapisem § 44 pkt. 2 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego składu osób funkcyjnych.

Uchwała nr 12/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.06.2017 r

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę o zatwierdzeniu na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu zgodnie z zapisem § 44 pkt. 2 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego niżej wymienionych osób na funkcję:

1.      Wiceprezesa ds. Organizacyjnych  - kol. Andrzeja Paszek

2.      Wiceprezesa ds. Gospodarki Rybacko Wędkarskiej – kol. Andrzeja Kubalicę

3.      Wiceprezesa ds. Sportu – kol. Macieja Antończyka

4.      Wiceprezesa ds. Młodzieży – kol. Leszka Śliwę

5.      Sekretarza – kol. Andrzeja Dudę

6.      Skarbnika – kol. Włodzimierza Nowotarskiego

Uchwała wchodzi w życie w dniu 22.06.2017 r

7

13/2017

Zatwierdzenia na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu zgodnie z zapisem § 44 pkt. 3 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego w składu Prezydium Zarządu Okręgu

Uchwała nr 12/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.06.2017 r

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę o zatwierdzeniu na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu zgodnie z zapisem § 44 pkt. 3 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego niżej wymienionych osób w skład Prezydium Zarządu Okręgu :

1.      Prezes Zarządu Okręgu – kol. Wojciech Duraj

2.      Wiceprezesa ds. Organizacyjnych  - kol. Andrzeja Paszek

3.      Wiceprezesa ds. Gospodarki Rybacko Wędkarskiej – kol. Andrzeja Kubalicę

4.      Wiceprezesa ds. Sportu – kol. Macieja Antończyka

5.      Wiceprezesa ds. Młodzieży – kol. Leszka Śliwę

6.      Sekretarza – kol. Andrzeja Dudę

7.      Skarbnika – kol. Włodzimierza Nowotarskiego

8.      Członka Zarządu – kol. Jana Kruczka

9.      Członka Zarządu – kol. Łukasza Pszczelińskiego

10.  Członka Zarządu – kol. Władysława Bożka

11.  Członka Zarządu – kol. Andrzeja Hankus

Uchwała wchodzi w życie w dniu 22.06.2017 r

8

15/2017

Odwołania  Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bielsko- Biała

Uchwała nr 15/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej na wniosek kol. Wojciecha Duraj podjęło Uchwałę o jego odwołaniu z funkcji Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bielsko- Biała z uwagi na objęcie funkcji Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r

9

16/2017

Powołania  Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bielsko- Biała

Uchwała nr 16/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej na wniosek kol. Wojciecha Duraj powołało do pełnienia funkcji Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bielsko- Biała kol. Bogdana Sawickiego.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r

10

18/2017

Odwołania  Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu  Oświęcimskiego.

Uchwała nr 18/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

 

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie odwołania Mirosława Nasiennia z funkcji Komendanta Powiatowego SSR Powiatu Oświęcimskiego na jego prośbę.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r

11

19/2017

Nie organizacji przez Okręg zawodów wędkarskich w roku 2018 rangi Mistrzostw Polski czy też GPX Polski

Uchwała nr 19/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę o nie organizacji przez Okręg zawodów wędkarskich w roku 2018 rangi Mistrzostw Polski czy też GPX Polski z uwagi na brak stosownych akwenów wodnych do rozegrania zawodów tej rangi.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r

12

21/2017

Powołania Komisji do kontroli wywiązywania się dzierżawców Ośrodków zarybieniowych z zawartej umowy dzierżawy oraz zapisów operatów wodno prawnych

Uchwała nr 21/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę powołaniu komisji do kontroli wywiązywania się dzierżawców Ośrodków zarybieniowych z zawartej umowy dzierżawy oraz zapisów operatów wodno prawnych , ze zwróceniem szczególnej uwagi na dbałość o składniki majątkowe (budynki, urządzenia, teren). Skład członków Komisji przedstawi W-ce Prezes ds. Gospodarki – Rybacko Wędkarskiej Andrzej Kubalica.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r

13

22/2017

Sfinansowania  Dariuszowi Ordzowiały członkowi Koła PZW „Zwarka” Maków Podhalański w roku 2018 wszystkich opłat startowych w GPX Polski i Mistrzostwach Polski w dyscyplinie muchowej za osiąganie wysokich lokat we współzawodnictwie sportowym

Uchwała nr 22/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie sfinansowania  Dariuszowi Ordzowiały członkowi Koła PZW „Zwarka” Maków Podhalański w roku 2018 wszystkich opłat startowych w GPX Polski i Mistrzostwach Polski w dyscyplinie muchowej za osiąganie wysokich lokat we współzawodnictwie sportowym w tym zdobycie Mistrzostwa Świata Juniorów w Wędkarstwie Muchowym oraz godne reprezentowanie Okręgu.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r.

14

24/2017

Utworzenia w Obwodzie Rybackim nr 4 rzeki Soły łowiska muchowo-spinningowego.

Uchwała nr 24/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie utworzenia w Obwodzie Rybackim nr 4 rzeki Soły łowiska muchowo-spinningowego z brakiem możliwości zabierania złowionych ryb z gatunków pstrąga i lipienia (Łowisko no-kill)Pozostałe ryby można zabierać zgodnie z warunkami zezwolenia. Połów ryb odbywałby się za pomocą pojedynczych haków bez zadziorowych.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r.

15

26/2017

Włączenia na wniosek Zarządu Koła PZW Drogomyśl łowiska licencyjnego „Podymacz” w Drogomyślu w skład wód ogólnodostępnych Okręgu.

Uchwała nr 26/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie  włączenia na wniosek Zarządu Koła PZW Drogomyśl łowiska licencyjnego „Podymacz” w Drogomyślu w skład wód ogólnodostępnych Okręgu jednocześnie zobowiązując Komisję GRW do opracowania regulaminu połowu ryb oraz nadaniu łowisku numeru i wprowadzenie go do Zezwolenia.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 01.01.2018 r.

16

28/2017

Wysokości składek PZW za wędkowanie w Okręgu Bielsko-Biała w roku 2018

Uchwała nr 26/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie  pozostawienia wysokości składek PZW za wędkowanie w Okręgu Bielsko-Biała w roku 2018 na poziomie roku 2017.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 01.01.2018 r.

17

29/2017

Zawarcia Porozumień  między Okręgami na rok 2018

Uchwała nr 29/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia  między Okręgami na rok 2018 z Okręgami wyrażającymi chęć zawarcia takiego porozumienia w opcji 50% na 50%.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017

18

30/2017

Zawarcia umowy z Urzędem Gminy Hażlach na użytkowanie działki położonej w Pogwizdowie

Uchwała nr 30/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie zawarcia umowy z Urzędem Gminy Hażlach na użytkowanie działki  nr 412/3 o powierzchni 25,4677 ha położonej w Pogwizdowie na okres 15 lat z przeznaczeniem na działalność statutową.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017

19

33/2017

Zatwierdzenia cennika składek za wędkowanie w Okręgu PZW Bielsko-Biała w roku 2018

Uchwała nr 33/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 30.11.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku - Białej podjął Uchwałę  o zatwierdzeniu cennika składek za wędkowanie w Okręgu PZW Bielsko-Biała w roku 2018 z  tym, że wprowadza się składkę członkowską uzupełniającą za połów ze środków pływających w kwocie 30zł realizując w ten sposób Uchwałę XII Okręgowego Zjazdu delegatów.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 30.11.2017

20

34/2017

Kwalifikacji wód do Krainy Pstrąga i Lipienia do Informatora Wód Górskich na lata 2018-2021

Uchwała nr 34/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 30.11.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę o zatwierdzaniu kwalifikacji wód do Krainy Pstrąga i Lipienia w Obwodach rybackich użytkowanych przez nasz Okręg do Informatora Wód Górskich na lata 2018-2021

Uchwała wchodzi w życie w dniu 30.11.2017

21

38/2017

Zatwierdzaniu treści Zezwolenia i Okręgowego Regulaminu amatorskiego połowu na rok 2018

Uchwała nr 38/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 30.11.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę  o zatwierdzaniu treści Zezwolenia i Okręgowego Regulaminu amatorskiego połowu ryb w Obwodach rybackich użytkowanych przez Okręg na rok 2018.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1.01.18

22

39/2017

Powołaniu Zygfryda Patka na funkcję Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Oświęcim

Uchwała nr 39/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 30.11.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę  o zatwierdzaniu kandydatury Zygfryda Patka na funkcję Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Oświęcim.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 30.11.2017

23

44/2017

Zatwierdzeniu kalendarza imprez sportowych na rok 2018

Uchwała nr 44/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 30.11.2017 r.

Zarząd Okręgu PZW Bielsko-Biała podjął Uchwałę o zatwierdzeniu kalendarza imprez sportowych Zarządu Okręgu na rok 2018

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1.01.18

24

45-66/2017

Utworzenia łowisk licencyjnych

Uchwała nr 45-66/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 30.11.2017 r.

Zarząd Okręgu PZW Bielsko-Biała podjął Uchwałę o utworzeniu i zatwierdzeniu następujących łowisk licencyjnych:
Chełmek w Chełmku
Stawy Czerna
w Kalwarii Zebrzyd.
Ślepowron
w Podolszu
Cegielnia w Strumieniu
Zamarski
w Zamarskach
Kruki
w Oświęcimiu
Karaś w Hałcnowie
Żwirownia Pogórze
w Pogórzu
Nowy
w Strumieniu
Złota Rybka
w Rajsku
Czajka
w Cieszynie
Dyrczoniówka
w Bielanach
Trzy Stawy
w Pogwizdowie
Sucha Beskidzka
w Suchej Beskidzkiej
Żylica
w Buczkowicach
Żwirownia w Kobiernicach
Rajsko
w Rajsku i Oświęcimiu
Polana
w Ustroniu
Pięć Stawów
w Jasienicy
Żwirownia Stara
w Skoczowie
Miejsce-Oko i Krajskie w Spytkowicach
Wspólnota Wód
w Graboszycach

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1.01.18

25

68/2017

Ustanowienie górnych ochronnych wymiarów  na wodach Okręgu dla wybranych gatunków ryb

Uchwała nr 68/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 30.11.2017 r.

Zarząd Okręgu PZW Bielsko-Biała podjął Uchwałę o ustanowienie górnych ochronnych wymiarów na wodach Okręgu  dla następujących gatunków ryb:
boleń - 80cm,
karp - 65cm,
okoń - 35cm,

pstrąg potokowy - 50cm
sandacz - 80cm,
szczupak - 80cm
i wpisanie ich do Zezwolenia-Rejestru połowu ryb

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1.01.18