Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Dokumenty Do Pobrania

W celu ułatwienia kołom dostępu do różnego rodzaju dokumentów i formularzy oraz ich ujednolicenia w skali okręgu poniżej ich szablony do ściągnięcia.


Publikowane w formie edytowalnej do uzupełnienia na komputerze oraz nieedytowalnej do ręcznego wypełnienia.

 

Uwaga!

Przy korzystaniu z wersji edytowalnych (.doc, .xls) nie wolno zmieniać ich merytorycznej treści, a jedynie uzupełnić dane. Musi być ona identyczna z wersją .pdf

 

 

Lp

Opis dokumentu/szablonu

Szablon

 

 

bez edycji

z edycją

Organizacyjne

1

Odznaczenia

wniosek_odznaczenie.pdf
reg_nad_odzn_2019.pdf

wniosek_odznaczenie.doc

2

Walne Zebrania

regul_walnego_zebr.pdf
porzadek_zebrania.pdf

regul_walnego_zebr.doc
porzadek_zebrania.doc

3

Ubezpieczenie NW

certyfikat_umowy_ubezp_2021.pdf
instrukcja_zgloszenia_szkody.pdf
druk_zgloszenia_szkody.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODO - klauzule zgody  dla:

 

członków Zarządu Okręgu B-B

czlonka_zo_pzw_bb.pdf

 

 

egzaminowanych na Kartę Wędkarską

egzaminowanych_na_karte_wedkarska.pdf

 

 

niepełnoletnich uczestników zawodów

niepelnoletnich_uczestnikow_zawodow.pdf

 

 

pełnoletnich uczestników zawodów

pelnoletnich_uczestnikow_zawodow.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanse

 

Raport kasowy koła

raport_kasowy.pdf

raport_kasowy.xls

 

Inwentura kasy koła

inwent_kasy_kola.pdf

inwent_kasy_kola.xls

 

Prot kontr kasy koła

prot_kontroli_kasy_kola.pdf

prot_kontroli_kasy_kola.doc

 

Prelimin przych i rozch koła

prelim_przych_kola_2021.pdf
prelim_rozch_kola_2021.pdf

 

 

Specyfikacje zamówień znaków O i K

specyf_znaki_okreg_2021.pdf
specyf_znaki_kolo_2021.pdf

specyf_znaki_okreg_2021.doc
specyf_znaki_kolo_2021.doc
specyf_znaki_okreg_2021.xls
specyf_znaki_kolo_2021.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport

1

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego

zosw_18_cz_i.pdf
zosw_18_cz_ii1_sedziowskie.pdf
zosw_18_cz_ii2_splawik.pdf
zosw_18_cz_ii3_spinning.pdf
zosw_18_cz_ii4_mucha.pdf
zosw_18_cz_ii5_rzut.pdf
zosw_18_cz_ii6_morskie.pdf
zosw_18_cz_ii7_podlodowe.pdf
zosw_18_cz_ii8_splawik_niepelnospr.pdf
zosw_18_cz_ii9_feeder.pdf

 

 

oświadczenie zawodnika o koronawirusie i kwarantannie

oswiadcz_zawodn_koronawir.pdf

oswiadcz_zawodn_koronawir.doc

 

lista uczestników zawodów z oświadczeniem covid

lista_zawodn_cowid.pdf

lista_zawodn_cowid.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież