Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Porozumienia

Porozumienia Międzyokręgowe
na rok 2021

Członek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej po wniesieniu składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód (okręgowej) w macierzystym Okręgu ma prawo do wykupienia po preferencyjnej (obniżonej) cenie składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód (okręgowej) w Okręgu, z którym posiadamy podpisane Porozumienie na rok 2021 zgodnie z cennikiem i warunkami połowu z poniższej tabeli.

Bielska składka okręgowa nie upoważnia do wędkowania na wodach jakiegokolwiek innego okręgu. Zawarte przez okręg porozumienia wymagają odrębnej opłaty.

Uwagi dla wędkarzy spoza Okręgu PZW Bielsko-Biała:

Członek Polskiego Związku Wędkarskiego upoważniony do nabycia Porozumienia na wody Bielska-Białej posiadający składkę członkowską na zagospodarowanie i ochronę wód (okręgową) w macierzystym Okręgu może nabyć Porozumienie i wędkować na naszych wodach na następujących zasadach:

Aby przelew był uznany za opłatę Porozumienia wód bielskich, musi spełniać następujące warunki:

  • tytuł przelewu musi jednoznacznie stwierdzać, że jest to opłata Porozumienia Bielsko-Biała - okręg X na rok 2021
  • musi być podane nazwisko i adres, na który biuro wyśle pocztą imienne Zezwolenie z hologramem.

Podczas kontroli strażnicy będą sprawdzać posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów:

  • karty wędkarskiej
  • opłaty okręgowej macierzystego okręgu
  • zezwolenia z hologramem (Porozumienie)

Łowienie bez łącznego spełninia powyższych warunków traktowane będzie jako lowienie bez zezwolenia (Porozumienia).

Lp. Nazwa Okręgu PZW Warunki połowu Wysokość składki zł Nr konta okręgu
1
Częstochowa
Wszystkie wody otwarte z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych oraz odcinków no-kill

Patrz strona internetowa Okręgu Częstochowa
90

Dopłata za troling - 200
Bank PKO S.A. I O/Częstochowa
79 1240 1213 1111 0010 6436 5081
2
Elbląg

Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Elbląg

100
Bank Pekao S.A.
II odział/Elbląg
42 1240 2265 1111 0010 3252 8076
3
Kalisz
Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Kalisz
90

WBK SA Poznań O/Ostrów Wlkp.

34 1090 1160 0000 0000 1600 9528

4
Katowice
1. Rzeka Biała nr 021 - na odcinku od źródeł do mostu drogowego Czechowice-Dziedzice - Bestwina (w granicach miasta Bielsko Biała)
2. Potok Jasienica nr 018 - na odcinku od źródeł do ujścia do rzeki Iłownicy
3. Rzeka Olza nr 027 - na odcinku od źródeł do granicy Państwa Polskiego w miejscowości Jasnowice
4. Potok Puńcówka nr 022 - na odcinku od źródeł do ujścia do rzeki Olzy
5. Potok Bobrówka nr 019 - na odcinku od źródeł do ujścia do rzeki Olzy
Bezpłatne dla członków Okręgu Bielsko-Biała posiadających wniesioną składkę członkowską pełną lub ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód (wody górskie, nizinne i środki pływające)

Ilość ograniczona do 100 sztuk

Zezwwolenie do pobrania w Biurze ZO Bielsko-Biała

5
Legnica
Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Legnica
120

30 - Odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami
Bank Polskiej Spółdzielczości O/Legnica
77 1930 1044 2002 0200 0956 0001
6
Nowy Sącz
Rzeka Czarna Orawa od ujścia potoku Bukowski Strumyk do Granicy Państwa wraz z wodami cofki zbiornika Orawskiego w granicach Państwa Polskiego
50

Ilość ograniczona do 50 sztuk
Zezwolenia do nabycie w Kołach PZW: Maków Podhalański, Sucha Beskidzka, Zawoja Babia Góra
7
Olsztyn
Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Olsztyn
120
Santander Consumer Bank
48 1090 2590 0000 0001 3630 4503
8
Sieradz
Wszystkie wody otwarte z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Sieradz
80
PEKAO SA O/Sieradz
63 1240 3275 1111 0000 2911 8030
9
Wałbrzych
Wszystkie wody otwarte z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Wałbrzych
110

20 - Odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami
BZ WBK I O/Wałbrzych
14 1090 2271 0000 0005 8400 0554
X
Bielsko-Biała

Wszystkie wody nizinne i górskie z wyłączeniem łowisk będących w gospodarowaniu kół, niektórych odcinków Żylicy, Skawicy i Skawy wymienionych w Informatorze Wód Górskich okręgu na lata 2018-2021 oraz łowiska Krajskie SP-002.

Patrz strona internetowa Okręgu Bielsko-Biała

?
ING Bank Śląski
17 1050 1070 1000 0001 0004 2308

Porozumienia niniejsze wchodzą w życie od dnia 01.01.2021r i obowiązują do dnia 31.12.2021r.